EKUZ: Jak wyrobić kartę EKUZ / Załatw sprawę krok po kroku

Pamiętaj, że Ekuz nie zapewni 100% ochrony! – Zwiększ swoje bezpieczeństwo z ubezpieczeniem turystycznym – Składka już od 2,30 zł/dzień – 43 ubezpieczenia w 1 miejscu

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje

Wyjeżdżając do państwa członkowskiego UE/EFTA możesz ubiegać się o bezpłatną opiekę zdrowotną. Jednak, aby taka Ci przysługiwała odpowiednio wcześniej musisz wykonać szereg czynności formalnych, które umożliwią Ci korzystanie z publicznych placówek opieki zdrowotnej za granicą w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

PAMIĘTAJ – EKUZ nigdy nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego – może jedynie zmniejszyć jego koszt!

 

Porównaj ubezpieczenie turystyczne ››

 

NFZ EKUZ kontra ubezpieczenie podróżne

Zakres ubezpieczenia podróżnego jest znacznie szerszy od tego, co proponuje EKUZ i często obejmuje znacznie więcej zdarzeń, nawet w zakresie samej pomocy medycznej. Nie bez powodu sam NFZ zaleca wykupienie polisy turystycznej. W wielu krajach już samo wezwanie pomocy, nie jest świadczeniem bezpłatnym w ramach publicznej służby zdrowia. Podobnie sprawa ma się z ratownictwem. Korzystanie z takich świadczeń jest dla członków wielu państw dodatkowo płatna. Jeśli niezbędny okaże się transport podróżującego do Polski, NFZ również nie zwróci jego kosztów. Zdarza się, że Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ wyraża zgodę na pokrycie kosztów transportu transgranicznego w celu kontynuacji leczenia, ale jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Polisa turystyczna to nie tylko zwrot kosztów leczenia, to także ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy też odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Biorąc pod uwagę wysokość składki za ubezpieczenia podróżne, w stosunku do kosztów całego wyjazdu, czy też ewentualnych kosztów możliwych zdarzeń, cena polisy turystycznej jest naprawdę niska. Możesz porównać oferty ubezpieczeń podróżnych w naszym kalkulatorze i wybrać odpowiednią dla siebie ochronę ubezpieczeniową.

infografika-MK-ubezp-travel-01

Czym jest EKUZ?

Posiadając EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, możesz liczyć na pomoc medyczną jedynie w publicznych placówkach w kraju, na terytorium którego będziesz przebywać. Posiadając EKUZ przysługuje Ci prawo do skorzystania z publicznej opieki lekarskiej w przypadkach jedynie niezbędnych. W niektórych państwach oprócz EKUZ niezbędne może okazać się także przedstawienie dokumentu tożsamości – NFZ sugeruje, że powinien być to paszport. Powinieneś jednak wiedzieć, że posiadając EKUZ, będziesz traktowany przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak mieszkańcy kraju, do którego się wybierasz. W praktyce oznacza to, że jeśli jakieś świadczenie jest dla obywateli konkretnego państwa płatne, NFZ nie zwróci Ci jego kosztów, nawet jeśli w Polsce odbywa się ono właśnie w ramach NFZ.

O Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się zarówno osoby udające się za granicę w celach turystycznych, jak i służbowych. Kartę EKUZ mogą otrzymać również osoby uczące się za granicą. Medycznie świadczenia w krajach UE/EFTA przysługują także osobom zatrudnionym poza granicami naszego kraju.

 

Porównaj ubezpieczenie turystyczne ››

 

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Jeśli wybierasz się do jednego z tych państw, możesz starać się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Członkowie UE to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w krajach członkowskich EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Jak wyrobić kartę EKUZ? – Wniosek EKUZ

W celu uzyskania karty EKUZ należy wypełnić właściwy wniosek, a następnie złożyć go osobiście lub przesłać do wojewódzkiego oddziału NFZ. Jeśli nie możesz odebrać karty osobiście wypełnij odpowiednie upoważnienie do odbioru karty EKUZ i przekaż je właściwej osobie. Tylko z takim upoważnieniem dana osoba będzie mogła ją odebrać! Pamiętaj o tym!

EKUZ Wnioski  ( Poniżej do pobrania)

Pobyt czasowy: (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym)

Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy: (wyjazd „pracowniczy”)

Jak uzyskać pomoc medyczną w ramach EKUZ?

Jesteś na wakacjach za granicą i najlepiej się czujesz. Potrzebujesz pomocy lekarza. Jak zrobić to w ramach EKUZ?

  1. Sprawdź, czy usługa medyczna, której potrzebujesz, kwalifikuje się do tych udzielanych bezpłatnie na stronie NFZ.
  2. Udaj się do miejscowej placówki publicznej służby zdrowia.
  3. Podczas rejestracji okaż EKUZ NFZ – lekarzowi lub administracji szpitala, możesz zostać poproszony o dowód tożsamości lub wykonanie kserokopii karty.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia czytamy, że:

Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym tzw. koszty współpłacenia pacjenta, o których mowa powyżej.

 

Porównaj ubezpieczenie turystyczne ››

FAQ – najczęściej zadawane pytania na temat karty EKUZ

1. NFZ Karta EKUZ czy jest płatna?

Nie – wydanie karty jest całkowicie bezpłatne.

2. Ile trwa wyrobienie EKUZ?

Maksymalnie do trzech dni roboczych (Karta EKUZ czas oczekiwania) – pod warunkiem, że wypełniony wniosek jest poprawny, a niezbędna dokumentacja kompletna.

3. Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty EKUZ?

Aby wyrobić EKUZ najpierw należy złożyć wniosek o wydanie karty, a wraz z nim wymagany jest dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (np. RMUA, zaświadczenie z KRUS, legitymacja szkolna/studencka – adekwatnie do sytuacji ubezpieczonego).

4. Jak długo ważny jest EKUZ?

Data ważności karty EKUZ jest adekwatna do posiadanego tytułu do ubezpieczenia i tak dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą wydawana jest na okres do 2 miesięcy, dla emerytów na okres 5 lat, dla rencistów na okres przyznanego świadczenia (maksymalnie na 5 lat, dla osób bezrobotnych na okres do 30 dni).

5. Czy do wyrobienia EKUZ potrzebne jest zdjęcie?

Nie, zgodnie z wymogami wizualnymi karty – karta EKUZ nie posiada miejsca na zdjęcie.

6. Czy EKUZ uprawnia do refundacji transportu medycznego lub zwłok?

EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski.

 

Porównaj ubezpieczenie turystyczne ››

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
4.1 (82.35%) 34 głosów

Adresy Wojewódzkich Ośrodków NFZ:

EKUZ we Wrocławiu ⇒ Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel.(71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
www.nfz-wroclaw.pl

EKUZ w Bydgoszczy ⇒ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl

EKUZ w Toruniu ⇒ Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621

EKUZ we Włocławku ⇒ Delegatura we Włocławku:
ul. Kilińskiego 16,
87-800 Włocławek
telefon: 054 412-74-00
fax: 054 412-74-03
e-mail: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

EKUZ w LublinieLubelski Oddział Wojewódzki NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
faks (81) 531-05-28
www.nfz-lublin.pl

EKUZ w Zielonej GórzeLubuski Oddział Wojewódzki NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b
tel. (68) 328-76-00
faks (68) 328-76-57
www.nfz-zielonagora.pl

EKUZ w Łodzi ⇒ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego
58 tel. (42) 194-88, 275-40-30
www.nfz-lodz.pl

EKUZ w Krakowie ⇒ Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
tel. (12) 298-81-00
ul. Batorego 24
tel. (12) 298-83-00
ul. Racławicka
tel. (12) 298-84-50
faks (12) 430-64-40
www.nfz-krakow.pl e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

EKUZ w Warszawie ⇒ Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl

EKUZ w Opolu ⇒ Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
45-315 Opole, ul. Głogowska 37
tel. (77) 402-01-00, 402-01-02
www.nfz-opole.pl

EKUZ w Rzeszowie ⇒ Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8
tel. (017) 860 41 00
fax. (017) 860 42 28
www.nfz-rzeszow.pl

EKUZ w Białymstoku ⇒ Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
tel. (85) 745-95-00
faks (85) 745-95-39
www.nfz-bialystok.pl

EKUZ w Gdańsku ⇒ Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
tel. (58) 321-86-98, 321-86-35
faks (58) 321-85-51
www.nfz-gansk.pl

EKUZ w Katowicach ⇒ Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
tel. (32) 735-17-00
www.nfz-katowice.pl

EKUZ w Kielcach ⇒ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
tel. (41) 343-03-24, 343-06-14
faks (41) 343-04-90, 362-90-72
www.nfz-kielce.pl

EKUZ w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. (89) 532-74-14
faks (89) 533-91-74
www.nfz-olsztyn.pl

EKUZ w Poznaniu Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
tel/faks: (61) 850 60 00 (61) 850 61 02
adres do korespondencji: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158
www.nfz-poznan.pl

EKUZ w Szczecinie ⇒ Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Siedziba Oddziału 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
tel. (91) 425-10-00
faks (91) 425-11-88
www.nfz-szczecin.pl

EKUZ w KoszalinieDelegatura w Koszalinie
75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
tel. (94) 346-52-27, 346-52-28, 346-36-60
faks (94) 341-54-22
e-mail:koszalin@nfz-szczecin.pl

EKUZ w Gdyni ⇒ Punkt obsługi ubezpieczonych w Gdyni
81-304 Gdynia, ul. Śląska 53
tel. (58) 622-64-68
faks (58) 751-25-16
e-mail: wf11@nfz.gov.pl, biurowss@nfz-gdansk.pl