Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Polsce

Bez względu na cel Twojej podróży, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Żeby spokojnie wypocząć w Polsce koniecznie wykup polisę turystyczną.

ludzie z mapą
WAŻNE

Ubezpiecz się na podróże po kraju

Planujesz wakacje w Polsce i chcesz się ubezpieczyć? Nie potrzebujesz polisy pokrywającej koszty leczenia, ale na pewno przyda się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie jakiekolwiek niefortunnego zdarzenia podczas podróży, w którym doznasz uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel zapewni Ci odszkodowanie za poniesione straty. Co powinna zapewniać taka polisa?

Dlaczego warto mieć NNW na  podróże po Polsce?

Przede wszystkim jest zabezpieczeniem dla nas i naszych bliskich – bo odszkodowanie zostanie wypłacone nie tylko w razie uszczerbku na zdrowiu, ale i w razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.Ubezpieczenie indywidualnych podróży Kontynenty na terenie RP jest najlepszym produktem dla osób, które wyjeżdżają na urlop w granicach naszego państwa.

Co zapewnia ubezpieczenie na podróże krajowe?

Ubezpieczenie turystyczne Uniqa, obowiązujące na terenie Polski zapewnia następujące elementy ochrony:

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Assistance
Koszty leczenia
Koszty ratownictwa
Koszty rehabilitacji
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
Sprzęt sportowy
Koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania oraz koszty rezygnacji z biletu

Co zapewnia ubezpieczenie NNW w wersji dla aktywnych?

Polisa może zostać zawarta w wersji Travel lub Travel Sport, przy czym pierwsza nie zawiera kosztów ratownictwa i ubezpieczenia sprzętu sportowego. Travel Sport swoim zakresem obejmuje amatorskie uprawianie sportów.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na podróże po Polsce?

ikona

Ubezpieczenie NNW

W razie wypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Rekompensata finansowa będzie dopasowana do odniesionej kontuzji.

ikona

Koszty leczenia prywatnego

Jeśli w trakcie podróży po Polsce będziemy zmuszeni do skorzystania z prywatnej opieki medycznej, wszystkie koszty zostaną pokryte w ramach wykupionego ubezpieczenia.

ikona

Koszty rehabilitacji

Jeśli problemy ze zdrowiem, które pojawią się w trakcie podróżowania, będą wymagać dalszego leczenia w formie rehabilitacji, koszty te zostaną sfinansowane w ramach polisy.

ikona

Ubezpieczenie bagażu

Ochroną można objąć swoje rzeczy osobiste - na wypadek kradzieży, zniszczenia lub zgubienia ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie, w części pokrywające doznane straty.

ikona

Rozszerzenie ale aktywnych

Osoby, które w trakcie podróży po Polsce planują uprawiać sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne, jak np. jazda na nartach, skok na bungee, kajakarstwo itp. muszą posiadać dodatkową ochronę.

ikona

OC w życiu prywatywnym

W razie spowodowania wypadku, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o rekompensatę za doznane straty. Ubezpieczenie OC pokryje koszty zasądzonego odszkodowania.

ikona

Szeroki zakres Assistance

Przez całą dobę można skorzystać ze wsparcia centrum informacyjnego ubezpieczyciela. W ramach wykupionej polisy można otrzymać pomoc informacyjną, prawną lub medyczną.

ikona

Koszty rezygnacji z podróży

Przed wyjazdem można objąć ochroną koszty rezygnacji z wycieczki, biletu lub noclegu. W razie uzasadnionych przyczyn można odwołać rezerwację bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

ikona

Ochronę sprzętu sportowego

Sportowcy mogą ubezpieczyć zabierany w podróż sprzęt, np. narty, rower, specjalistyczne wyposażenie. W razie kradzieży, zniszczenia bądź utraty można liczyć na odszkodowanie.

Współpracujemy z czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

OSTATNIE WPISY

Poradnik turysty

Zapoznaj się z opiniami na nasz temat:

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania

Co jeszcze warto wiedzieć na temat ubezpieczenia NWW na wyjazd?


Podróżuj bezpiecznie po kraju

Bez względu na to, jaki cel podróży po Polsce obierasz, pamiętaj żeby mieć ze sobą ubezpieczenie NNW.

Kup polisę NNW
online

Nie musisz tracić czasu - wystarczy, że porównasz oferty na naszej stronie, wybierzesz wariant ubezpieczenia i opłacisz składkę.


Ubezpieczenie NNW już od 1,2 zł

Polisa na podróże po kraju to niewielki wydatek. Ochronę można znaleźć już od nieco ponad złotówki dziennie.

Co jeszcze zapewnia ubezpieczenie krajowe NNW?

Towarzystwo Uniqa zapewnia ochronę również w zakresie:

niezdolności do pracy i dziennego świadczenia szpitalnego,
zawału serca i udaru.

Wybór wyżej wymienionych wiąże się z dodatkową opłatą. Podobnie jak w ubezpieczeniu turystycznym na wyjazdy zagraniczne, Uniqa również na terenie RP oferuje kilka wariantów polisy.

Na jakie wariant ochrony można się zdecydować?

Koszt polisy zależy od długości pobytu, liczby wyjeżdżających osób, ich wieku oraz wybranego pakietu czy dodatkowych rozszerzeń. Ubezpieczenie Uniqa oferuje kilka wariantów:

Od kiedy obowiązuje ochrona w ramach ubezpieczenia?

Odpowiedzialność towarzystwa obowiązuje od momentu rozpoczęcia podróży (po opłaceniu składki ubezpieczeniowej) do czasu zakończenia podróży, o ile nastąpiło ono w okresie ubezpieczenia określonym w polisie. Umowę ubezpieczenia zawiera się na określony przez nas termin jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc. Istnieje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej (powyżej 10 osób).

Kiedy ubezpieczenie NNW po kraju nie zadziała?

Szczegółowe wyłączenia dla każdego z rodzajów ubezpieczenia znajdują się w OWU. Co możemy zaliczyć do najważnieszych?

Jakie obowiązki ma ubezpieczony?

Ubezpieczony jest zobowiązany w miarę możliwości zapobiec powiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje. W przypadku nieszczęśliwego wypadku konieczne jest uzyskanie oraz przekazaniu towarzystwu dokumentacji medycznej stwierdzającej rozpoznanie oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności oraz wartości odszkodowania.

Najczęściej zadawane pytania.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem NNW!

Jaką ochroną zapewnia nam ubezpieczenie NNW w podróży?

Przede wszystkim jest zabezpieczeniem dla nas i naszych bliskich – bo odszkodowanie zostanie wypłacone nie tylko w razie uszczerbku na zdrowiu, ale i w razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie RP jest najlepszym produktem dla osób, które wyjeżdżają na urlop w granicach naszego państwa. Zagraniczne polisy opierają się przede wszystkim na ubezpieczeniu kosztów leczenia. Ta opcja nie jest jednak potrzebna w Polsce, gdyż obywatele mają zapewniony darmowy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W ubezpieczeniu obowiązującym w czasie podróży na terenie RP, podstawą będzie więc ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie turystyczne Uniqa, obowiązujące na terenie Polski, obejmuje swoim zakresem takie ryzyka jak: NNW, assistance, koszty leczenia, koszty ratownictwa, rehabilitacji, OC w życiu prywatnym, ochrona sprzętu sportowego oraz koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania oraz koszty rezygnacji z biletu.

 

Podobnie jak w ubezpieczeniu turystycznym na wyjazdy zagraniczne, Uniqa również na terenie RP oferuje kilka wariantów polisy. Różnią się one przede wszystkim wysokością sum ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, rodzina otrzymuje 50% określonej powyżej sumy ubezpieczenia NNW. Jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź inwalidztwa kwota odszkodowania zależna jest od procentowego uszkodzenia ciała. W tabeli poniżej prezentujemy przykładowe ceny.

NNWOCRehabilitacjaKoszty leczeniaCena*
Generali50 000 zł100 000 zł-5 000 zł17 zł
Proama30 000 zł20 000 zł--6 zł
Uniqa50 000 zł100 000 zł750 zł1 000 zł9,9 zł

*cena dla jednej osoby na 3-dniowy wyjazd

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl

Odpowiedzialność towarzystwa obowiązuje od momentu rozpoczęcia podróży (po opłaceniu składki ubezpieczeniowej) do czasu zakończenia podróży, o ile nastąpiło ono w okresie ubezpieczenia określonym w polisie. Umowę ubezpieczenia zawiera się na określony przez nas termin jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc. Istnieje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej (powyżej 10 osób).

Szczegółowe wyłączenia dla każdego z rodzajów ubezpieczenia znajdują się w OWU. Do generalnych wyłączeń ochrony ubezpieczenia możemy zaliczyć szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, działania wojenne, akty terroru, stan wojenny, stan wyjątkowy itp., choroby psychiczne, atak konwulsji bądź epilepsji, wypadki do których doszło, gdy ubezpieczony był nietrzeźwy, zażywał narkotyki lub inne środki odurzające, uczestnictwo w zakładach, w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych, praca fizyczna bądź czynna służba w siłach zbrojnych, siłowanie lub popełnienie samobójstwa czy wypadek lotniczy nielicencjonowanych linii lotniczych.

Ubezpieczony jest zobowiązany w miarę możliwości zapobiec powiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje. W przypadku nieszczęśliwego wypadku konieczne jest uzyskanie oraz przekazaniu towarzystwu dokumentacji medycznej stwierdzającej rozpoznanie oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności oraz wartości odszkodowania. Aby uzyskać pomoc Assistance przed podjęciem działań należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe o zaistniałej sytuacji, szczegółowo opisać okoliczności zdarzenia oraz umożliwić działanie oraz ustalenie okoliczności.

Polisa może zostać zawarta w wersji Travel lub Travel Sport, przy czym pierwsza nie zawiera kosztów ratownictwa i ubezpieczenia sprzętu sportowego. Travel Sport swoim zakresem obejmuje amatorskie uprawianie sportów. Dodatkowo możemy rozszerzyć ubezpieczenie (za dodatkową opłatą) o ryzyka związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów ekstremalnych. Podstawowa wersja Travel nie chroni nas w przypadku uprawiania jakichkolwiek sportów, istnieje jednak możliwość wybrania rozszerzenia o każdy z wyżej wymienionych rodzajów uprawiania sportu.

4.2