Ubezpieczenie turystyczne w Aviva

Poznaj najlepsze ubezpieczenia W Podróży na wyjazdy zagraniczne. Aviva gwarantuje bezpieczne podróże z polisą chroniącą w Europie i na świecie.

Porównaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie turystyczne w Avivie:

do 500 000 zł na pokrycie kosztów leczenia za granicą

szeroki zakres Assistance

Ubezpieczenie turystyczne w Avivie:

ochrona sportów rekreacyjnych

pomoc w razie utraty dokumentów i kradzieży

Od 2 lipca 2022 r. Aviva i Allianz połączyły się w Polsce pod jedną marką – Allianz.

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie, obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Jest też największym ubezpieczycielem w Europie i najsilniejszą marką w branży pod względem finansowym (Ranking S&P 500). Dzięki połączniu kompetencji i doświadczeń obu firm, Allianz jeszcze lepiej zadba o poczucie bezpieczeństwa swoich klientów.

Integracja firm nie wymaga żadnych dodatkowych działań po stronie klientów. Wszystkie zawarte dotychczas umowy ubezpieczeniowe nadal obowiązują i nie wymagają żadnych zmian.

Grupa Aviva to jedna z największych firm ubezpieczeniowych działających na terenie Europy, Azji i Ameryki Północnej. Powstała w Wielkiej Brytanii ponad 300 lat temu. Cieszy się nie tylko doświadczeniem, ale i zaufaniem klientów.

W swojej ofercie posiada ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, majątkowe, turystyczne. Specjalizuje się także w inwestycjach oraz funduszach emerytalnych. W naszym kalkulatorze porównujemy ubezpieczenia turystyczne przygotowane przez Avivę.

W podróży – ubezpieczenie turystyczne Aviva na Europę oraz świat

Polisa W podróży Aviva została przygotowana z myślą o osobach, które planują krótkoterminowy pobyt poza granicami kraju. Daje ona ochronę zdrowia, posiadanego w podróży mienia oraz pomoc cywilno-prawną w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń. Ochrona ta rozpoczyna się z dniem wyjazdu lub w opcji z ochroną kosztów rezygnacji z podróży – w momencie opłacania składki. Ubezpieczenie turystyczne z Avivy obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa oraz Assistance (wszelkie wizyty lekarskie, zabiegi, badania, zakup leków i środków medycznych, akcje ratownicze, transport medyczny, transport powrotny do kraju itp.),
 • pomoc oraz odszkodowanie w razie następstw nieszczęśliwszych wypadków (NNW) lub śmierci,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu oraz sprzętu sportowego.

Jakie warianty polisy W Podróży można wybrać?

Ubezpieczenie turystyczne W podróży Aviva zostało podzielone na trzy warianty:

 • Pakiet Podstawowy – koszty leczenia na 40 000 zł, NNW na 10 000 zł, OC w życiu prywatnym na 50 00 zł
 • Pakiet Uniwersalny – koszty leczenia na 300 000 zł, NNW na 60 000 zł, OC w życiu prywatnym na 200 00 zł, ochrona bagażu na 1 000 zł, ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży na 5 000 zł, ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych na 100 000 zł
 • Pakiet Elastyczny – koszty leczenia na 500 000 zł, NNW na 20 000 zł, OC w życiu prywatnym na 50 00 zł, ochrona bagażu i sprzętu sportowego na 5 000 zł, ubezpieczenie domu lub mieszkania od kradzieży na 15 000 zł, ubezpieczenie domu lub mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych na 300 000 zł, odszkodowanie na wypadek odwołania podróży.

Opcje dodatkowe:

 • odszkodowanie za uszkodzony sprzęt sportowy,
 • ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas podróży,
 • ochrona sportów rekreacyjnych,
 • ubezpieczenie od wykonywania ciężkiej pracy fizycznej

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

Biuro Obsługi Klienta Aviva
Inflancka 4B
00-189 Warszawa

e-mail: kontakt@allianz.pl lub bok@allianz.pl

Infolinia na terenie Polski
801 888 444

Infolinia z zagranicy:
+48 22 557 44 44

ZALETY

ubezpieczenie na wypadek wojny lub aktów terroryzmu

ubezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu

suma gwarantowana kosztów leczenia do 500 000 zł

koszty odwołania podróży

WADY

obsługa klienta pracuje tylko od poniedziałku do piątku

okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 2 dni i dłuższy niż 29 dni