Ubezpieczenia podróżne ERGO

Porównaj polisy w Ergo, firmie od 100 lat zajmującej się ubezpieczeniami. Wybierz jeden z 5 pakietów przygotowanych na każdy rodzaj podróży.

Porównaj ubezpieczenia
ERGO Ubezpieczenia Podróży:

do 300 000 euro na pokrycie kosztów leczenia za granicą

szeroki zakres Assistance

ERGO Ubezpieczenia Podróży:

możliwość zgłoszenia szkody online

ochrona zdarzeń pod wpływem alkoholu

ERGO to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach turystycznych. Swoją siedzibę ma w Monachium, na rynku niemieckim działa już od ponad 100 lat.

Obecnie ubezpieczenie ERGO można zakupić w 17 krajach Europy, w tym również Polsce. W ofercie firmy znajduje się kilka pakietów ubezpieczeniowych: Podróże krajowe NNW Polska, Beztroskie Podróże, Pakiet SKI, Pakiet Sport oraz Rezygnacja z Podróży.

ERGO Ubezpieczenia NNW – podróże krajowe 

Jest to ubezpieczenie chroniące w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.  Ochrona działa na terenie całego kraju i w strefie przygranicznej (pas w głąb 30 km od granicy). Ubezpieczenie oferowane jest w kilku opcjach sum gwarantowanych: na 5000, 10 000 i 20 000 zł. Dodatkowo w każdym z tych wariantów zawiera się także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 40 000 zł. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • ubezpieczenie bagażu (na 1000 zł),
 • uprawnianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawnianie sportów ekstremalnych,
 • uprawnianie sportów wyczynowych.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia Podróże krajowe NNW Polska ERGO przygotowało zniżki:

 • dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących,
 • taryfę specjalna dla grup od 10 osób,

ERGO Beztroskie Podróże -ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny

Jest to wariant ubezpieczenia turystycznego ERGO przeznaczony dla osób, które planują wyjazd za granicę w celach wypoczynkowych.

Ochrona działa zarówno w krajach Europy, jak i na całym świecie. Polisa dostępna jest w czterech opcjach różniących się nieco zakresem, sumami gwarantowanymi oraz ceną: TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS. Poniżej omówimy wszystkie te pakiety.

 • Beztroskie Podróże TIP – to ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i transportu do 20 000 EUR oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 20 000 zł. Oferowane jest również ubezpieczenie bagażu (na 800 zł dla osoby, a na 2000 zł dla rodziny) i podstawowy Assistance medyczny (świadczone są takie usługi, jak Centrum Alarmowe 24h/dobę, pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, transportu do miejsca, z którego podroż może być kontynuowana, transportu powrotnego do kraju zamieszkania, jak również organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz transportu zwłok lub pogrzebu za granicą).
 • Beztroskie Podróże TIP PLUS – podstawowy zakres jest dość podobny do poprzedniego wariantu – pokrywa koszty leczenia (ze zwiększoną sumą gwarantowaną do 40 00 EUR), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (na 30 000 zł) oraz ubezpieczenie bagażu (1200 zł na osobę lub 3000 zł na rodzinę). Dodatkowo zapewnione są koszty ratownictwa (na 5000 EUR) oraz ubezpieczenie od opóźnienia bagażu (600 zł/osoba, 1200 zł/rodzina). Poza podstawowymi usługami z Assistance ta opcja została poszerzona o organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczenie leków, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych, dokumentów podróży lub bagażu, pomoc finansową (do 500 EUR), opóźnienie środka transportu oraz zmianę rezerwacji lotu.
 • Beztroskie Podróże TOP – ten wariat obejmuje koszty leczenia (do 100 000 EUR), ubezpieczenie NNW (na 40 000 zł), ubezpieczenie bagażu (2000 zł/osoba, 5000 zł/rodzina), jego opóźnienie (800 zł/osoba, 1600 zł/rodzina), koszty ratownictwa (na 5000 EUR) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na 100 000 EUR. Assistance obejmuje usługi oferowane w wariantach TIP oraz TIP PLUS oraz dodatkowe świadczenia, takie jak organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci oraz ubezpieczonych członków rodziny, pokrycie kosztów zakwaterowania w szpitalu opiekuna hospitalizowanego oraz dziecka, pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy oraz auto zastępcze (maksymalnie na 5 dni).
 • Beztroskie Podróże TOP PLUS – to najbogatszy wariant ubezpieczenia turystycznego w ERGO. Pokrywa koszty leczenia (na 300 000 EUR) rozszerzone dodatkowo o następstwa chorób przewlekłych oraz uprawnienie sportów wysokiego ryzyka. Oferowane jest ubezpieczenie NNW na 50 000 zł, OC na 200 000 EUR (w tym OC związane z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka do 20% sumy gwarantowanej), ubezpieczenie bagażu (4000 zł/osoba, 9000 zł/rodzina), jego opóźnienie (1000 zł/osoba, 2000 zł/rodzina) oraz koszty ratownictwa na 5000 EUR. Ubezpieczenie TOP PLUS obejmuje wszystkie usługi Assistance wymienione w poprzednich wariantach.

Pakiet SKI&SPORT

Ten wariant powstał z myślą o osobach wyjeżdżających za granicę w celu rekreacyjnego uprawiania sportów. Podzielony jest na takie same opcje, jak Beztroskie Podróże: TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS, obejmuje ten sam zakres i gwarantuje te same sumy.

Został dodatkowo rozszerzony o:

 • koszty rehabilitacji na 5 000 zł
 • ratownictwo 10 000 euro
 • ochronę sprzętu narciarskiego/sportowego na 4 000 zł,
 • opóźnienie dostarczenia sprzętu na 800 zł,
 • koszty karnetu oraz zajęć w szkółce na 250 euro,
 • koszty wypożyczenia sprzętu na 105 euro,
 • ochronę w razie zamknięcie tras narciarskich/kąpielisk na 100 euro,
 • OC osobowe SKI/SPORT na 40 000 euro,
 • OC w mieniu SKI/SPORT na 8 000 euro,
 • Assistance ACTIVE.

Koszty rezygnacji z podróży

Ten wariant ubezpieczenia turystycznego stanowi ochronę przed poniesieniem kosztów związanych z rezygnacją przed rozpoczęciem bądź przerwaniem podróży, obejmuje ono koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, rezerwacji hotelu, apartamentu, biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe, biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej oraz z uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca te koszty, ale warunkiem jest rezygnacja z powodów wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie to oferowane jest w kilku opcjach:

 • Rezygnacja Max100 (ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem),
 • Rezygnacja Max100 + Choroby Przewlekłe (ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem plus rozszerzenie o następstwa chorób przewlekłych),
 • Rezygnacja Max100 i Przerwanie Podróży (ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży),
 • Rezygnacja Max100 + Choroby Przewlekłe i Przerwanie Podróży (ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych).

Suma gwarantowana takiego ubezpieczenia to maksymalnie 25 000 zł. Warto pamiętać, że ubezpieczenie trzeba zakupić w dniu rezerwacji podróży (jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu) lub w terminie do 14 dni od daty rezerwacji podróży (pod warunkiem, że rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu).

Opcje dodatkowe:

 • następstwa chorób przewlekłych,
 • uprawnianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawnianie sportów ekstremalnych,
 • uprawnianie sportów wyczynowych,
 • Car Assisatnce
 • praca fizyczną,
 • praca fizyczna o wysokim stopniu ryzyka,
 • dodatkowe ubezpieczenie bagażu,
 • rezygnacja z podróży służbowej.

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

ERGO Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdańsk

e-mail:
poczta@erv.pl 
szkody@erv.pl

Infolinia na terenie Polski
+ 48 58 324 88 50

Infolinia z zagranicy:
+420 221 860 619

ZALETY

cztery warianty ubezpieczenia do wyboru

szeroki zakres Assistance

zniżki dla studentów do 24 roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia

centrum alarmowe 24 h na całym świecie

szeroki wybór dodatkowych rozszerzeń

Car Assistance

ochrona zdarzeń pod wpływem alkoholu

WADY

brak ochrony w razie aktów terroryzmu

ubezpieczenie niedostępne dla osób powyżej 65 lat