Ubezpieczenie turystyczne pomoc w podróży z PZU Wojażer

PZU gwarantuje szeroki zakres ubezpieczenia assistance w podróży. Wybierz odpowiednią polisę dla siebie na każdy rodzaj wyjazdu.

Porównaj ubezpieczenia
PZU Wojażer:

ochrona kosztów leczenia wybierana indywidualnie

pakiety dopasowane do różnych typów turysty

PZU Wojażer:

kontakt dostępny całą dobę

możliwość zgłaszania szkód za pomocą aplikacji

PZU to jeden z największych polskich ubezpieczycieli na rynku. Nic zatem dziwnego, że oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i życiowych w jego ofercie można znaleźć również ubezpieczenia turystyczne.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży to polisa przeznaczona dla osób podróżujących na terenie Polski, Europy i świata. W ramach tego ubezpieczenia można zdecydować się na kilka pakietów oraz szereg opcji dodatkowych, które omówimy poniżej.

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer Pakiet Podstawowy

W skład tego ubezpieczenia wchodzą przede wszystkim koszty leczenia (szpitalnego i ambulatoryjnego, wizyt lekarskich, organizacji pomocy medycznej oraz zakupów leków).

Nie ma jednak określonej sumy gwarantowanej – ta ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. W ramach kosztów leczenia można liczyć też na pokrycie transportu medycznego, kosztów ratownictwa i poszukiwania czy transportu powrotnego i transportu zwłok. Dostępna jest także opcja Assistance.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Pakiet Rozszerzony

Pakiet rozszerzony poza kosztami leczenia, które obejmuje tak samo jako pakiet podstawowy i rozszerzoną wersją Assistance zapewnia także dodatkowe usługi. Wśród nich można wymienić pokrycie kosztów transportu, pomoc finansową i informacyjną na wypadek problemów za granicą, wsparcie tłumacza, pomoc prawną, możliwość kontynuacji podróży bądź zwrot kosztów w związku z jej opóźnieniem.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie Assistance Pakiet Rodzina

To dodatkowa opcja, którą można wykupić w pakiecie podstawowym lub rozszerzonym. W jej ramach można liczyć na takie świadczenia, jak transport do domu dla osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży oraz pokrycie kosztów hotelu dla jednej osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie Assistance Pakiet Dziecko/Osoba Niesamodzielna

Kolejny z pakietów rozszerzający usługę Assistance przeznaczony jest dla polisy, na której ubezpieczone zostały również dzieci niepełnoletnie bądź osoby dorosłe, ale niesamodzielne.

W przypadku hospitalizacji rodzica albo opiekuna, który podróżował z dziećmi lub osobami niesamodzielnymi i nie towarzyszyła im żadna pełnoletnia osoba bliska PZU organizuje i pokrywa koszty transportu dzieci lub osób niesamodzielnych do ich domu albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez rodzica albo opiekuna do sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi oraz opieki nad nimi.

Ubezpieczyciel gwarantuje także pokrycie kosztów wizyty rodzica albo opiekuna albo kosztów hotelu dla rodzica albo opiekuna w przypadku hospitalizacji dziecka lub osoby niesamodzielnej.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie Assistance Pakiet Biznes

To rozszerzenie ubezpieczenia Assistance przeznaczone jest dla osób, które podróżują służbowo. Dodatkowa opcja tego rodzaju zapewnia pokrycie koszty transportu, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji , jak również wcześniejszy powrót ubezpieczonego do domu lub do miejsca zatrudnienia.

Opłacona przez PZU zostanie wizyta osoby bliskiej, można liczyć na pomoc informacyjną i finansową w przypadku kradzieży dokumentów.

Ubezpieczyciel oferuje także zmiennika kierowcy oraz zastępstwo w podróży służbowej. Ponadto świadczone są takie usługi, jak pomoc w przekazaniu kaucji, pomoc tłumacza, kontynuacja podróży służbowej oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży służbowej.

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie Assistance Pakiet Sport

Ten pakiet powinien wykupić każdy, kto planuje podczas podróży uprawnianie jakichkolwiek sportów. Ubezpieczonemu PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych (które są wymagane do otrzymania tej dodatkowej opcji).

Zapewnione jest również poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe, można liczyć na naprawę zniszczonego sprzętu sportowego lub wynajem sprzętu, zostaną zwrócone koszty niewykorzystanego Ski-Pass.

Ubezpieczyciel świadczy w tym pakiecie usługi informacyjne turystyczno-sportowo-rekreacyjne (dotyczące np. przepisów obowiązujących przy uprawianiu sportów, warunków klimatycznych, wymaganych zezwoleń na pobyt w kraju, do którego udaje się ubezpieczony, wymaganych szczepień ochronnych, atrakcji turystycznych, cen biletów do muzeów, kin, teatrów czy cen biletów środków komunikacji miejscowej).

PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie Assistance Pakiet Rowerzysta

W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru na skutek zdarzenia losowego, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym, wypadku lub rabunku osoba, która wykupiła ten dodatkowy pakiet do ubezpieczenia turystycznego może liczyć na pokrycie kosztów wypożyczenia roweru (nie dłużej niż na 7 dni), kosztów transportu ubezpieczonego wraz z uszkodzonym lub zniszczonym rowerem do najbliższego warsztatu lub do domu bądź następnego etapu podróży, jeśli rower został skradziony.

Ubezpieczony otrzyma też zwrot kosztów za naprawę roweru w celu kontynuacji podróży.

Więcej na temat zakresu ubezpieczenia turystycznego od PZU można przeczytać w naszym Poradniku Turysty w artykule o ubezpieczeniu turystycznym PZU Wojażer.

Dodatkowe opcje:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – odszkodowanie wypłacane w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym – ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek zniszczenia, zgubienia bądź kradzieży,
  • ubezpieczenie Rezydenta (osoby przebywającej w kraju innym niż kraj stałego zamieszkania przez okres dłuższy niż 1 rok w sposób nieprzerwany),
  • rezygnacja z uczestnictwa albo skrócenie uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku (ubezpieczenie na wypadek niemożności wzięcia udziału w wycieczce na wypadek nieszczęśliwszych zdarzeń losowych).

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa:
e-mail: kontakt@pzu.pl

Infolinia na terenie Polski
801 102 102

Infolinia z zagranicy:
+ 48 22 566 55 55

ZALETY

indywidualnie dobierana suma kosztów leczenia

szeroki zakres dodatkowych pakietów

ochrona do 48 h po zakończeniu okresu ubezpieczenia

telefoniczna pomoc tłumacza

możliwość zgłoszenia szkody online

specjalny pakiet dla dziecka i osoby niesamodzielnej

szeroki zakres wsparcia w ramach assistance

WADY

brak ochrony zdarzeń pod wpływem alkoholu