Ubezpieczenia podróżne kupisz już od 2,49 zł za dzień

 • Niska cena polisy, realne oszczędności w razie wypadku
 • Porównanie ofert ubezpieczenia turystycznego w mniej niż minutę.
 • 763 000 osób zaoszczędziło dzięki porównaniu cen.

 

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje
Karetka

Co obejmują koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym?

Jeżeli podczas wakacji za granicą nagle zachorujesz lub doznasz urazu, ubezpieczyciel zapłaci za leki, wizyty lekarskie, porady specjalistów, badania, pobyt w szpitalu czy niezbędne operacje czy zabiegi. Niektóre ubezpieczenia turystyczne oferują również refundację usług stomatologa. Wysokość sumy gwarantowanej kosztów leczenia powinieneś dopasować indywidualnie do celu, miejsca i długości wyjazdu. Jeżeli podróżujesz po Europie, powinna ona wynosić co najmniej 30 000 euro.

Więcej o kosztach leczenia

Koszty leczenia są najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego. Zapewniają właścicielowi polisy sfinansowanie niezbędnej opieki medycznej w razie choroby lub wypadku, do którego doszło w trakcie wakacji. Do wysokości sumy gwarantowanej, towarzystwo ubezpieczeniowe opłaci leki, wizyty lekarskie, porady specjalistów, badania, pobyt w szpitalu czy niezbędne operacje czy zabiegi. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia również ubezpieczonemu pomoc w razie uszkodzenia ciała bądź śmierci z powodu ataku terrorystycznego.

Ubezpieczenie turystyczne pokrywa również koszty leczenia kontuzji, do których doszło w trakcie uprawiania sportów rekreacyjnych. Takich, jak np. jazda na rowerze czy bieganie. Natomiast uprawianie bardziej ryzykownych dyscyplin zaliczanych przez ubezpieczycieli do sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, wymaga rozszerzenia zakresu ochrony polisy za dodatkową opłatą.

Najważniejszym elementem ubezpieczenia podróżnego jest suma gwarantowana kosztów leczenia. Należy ją dopasować indywidualnie do opłat medycznych pobieranych w kraju, do którego podróżujemy. Optymalnie refundacja świadczeń medycznych ze strony ubezpieczyciela powinna wynosić:

 • co najmniej 30 000 euro w Europie,
 • co najmniej 60 000 euro poza Starym Kontynentem,
 • co najmniej 120 000 euro w krajach słynących z bardzo drogiej opieki medycznej, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy Japonia.

Jednak należy pamiętać, że powyższe kwoty są minimalne. Oznacza to, że kupując ubezpieczenie turystyczne warto wybrać ofertę z wyższą sumą gwarantowaną kosztów leczenia. Szczególnie, gdy wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii czy Kanady. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nawet pokrycie opieki medycznej do 40 000 000 zł.

Przykład:

W 2018 roku polski turysta doznał w Stanach Zjednoczonych urazu głowy, na skutek którego doszło do krwawienia podpajęczynówkowego. Dzięki pomocy assistance w ramach ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczyciel pokrył koszty udzielonej mu pomocy medycznej, które wyniosły 793 000 zł. Gdyby poszkodowany nie posiadał polisy turystycznej, musiałby zapłacić za opiekę medyczną z własnych środków.

Co obejmują koszty ratownictwa w ubezpieczeniu turystycznym?

Koszty ratownictwa powinny być bardzo ważnym elementem ubezpieczenia turystycznego dla Ciebie, jeśli uprawiasz takie aktywności, jak żeglarstwo czy wspinaczka górska. Jeśli podczas nich na wakacjach doznasz urazu, który uniemożliwi Ci samodzielny powrót do hotelu czy schroniska, konieczne będzie wezwanie służb ratunkowych. Za granicą całkowicie pokrywa je turysta z własnych środków, lecz jeśli masz polisę to zrobi to za Ciebie ubezpieczyciel.

Więcej o kosztach ratownictwa

Ratownictwo polega na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu przez służby ratunkowe (np. pogotowie morskie czy górskie), a także na przetransportowaniu go do właściwej placówki medycznej. Na wysokość kosztów ratownictwa w ubezpieczeniu turystycznym szczególnie powinny zwrócić uwagę osoby aktywne, które uprawiają sporty rekreacyjne, jak np. bieganie, jazda na rowerze czy siatkówka plażowa.

Natomiast poza rozszerzeniem za dopłatą zakresu ochrony ubezpieczenia turystycznego o sporty ekstremalne bądź wysokiego ryzyka, o kosztach ratownictwa powinny również pamiętać osoby uprawiający niebezpieczne dyscypliny. Takie, jak np. nurkowanie, windsurfing, kitesurfing czy wspinaczka górska. Ich suma gwarantowana powinna wynosić co najmniej 6000 euro. Za granicą koszty pomocy udzielonej w razie wypadku przez ratowników z użyciem helikoptera medycznego czy specjalistycznego sprzętu wodnego, mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Przykład:

Turysta podczas wakacji w Chorwacji żeglował na łódce. Poślizgnął się i doznał urazu nogi, w wyniku którego nie mógł się samodzielnie poruszać. Jedna z osób znajdujących się na pokładzie wezwała więc pogotowie wodne. Ratownicy po obandażowaniu nogi, postanowili przewieźć łodzią poszkodowanego na brzeg, a następnie do najbliższego szpitala na prześwietlenie. Łącznie koszty transportu medycznego wyniosły 3000 euro. Turysta posiadał ubezpieczenie turystyczne z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w wysokości 6000 euro, więc pokrył je ubezpieczyciel.

Helikopter
Plaża

Co zapewnia OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym?

Podczas porannego biegania na wakacjach wpadłeś na spacerującą osobę lub w czasie gry w siatkówkę uszkodziłeś piłką sprzęt innego plażowicza? Czy może Twoje dziecko podczas zabawy rozbiło szybę? W takim przypadku przydatne będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje szkody, których z naszej winy doznała osoba trzecia, jak np. obrażenia ciała, uszkodzenie mienia, inwalidztwo czy śmierć.

Więcej o OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu turystycznym chroni nie tylko Ciebie. Jeśli Twoje niepełnoletnie dziecko lub zwierzę domowe również spowoduje szkody na rzecz osoby trzeciej, która Cię pozwie i sąd przyzna jej rację, to ubezpieczyciel wypłaci jej odszkodowanie do wysokości sumy gwarantowanej. OC refunduje szkody, które powstały w wyniku m.in.:

 • użytkowania lub wynajmowania wakacyjnej nieruchomości (np. pokoju w hotelu czy domku letniskowego),
 • użytkowania mienia znajdującego się w hotelowym pokoju czy domku letniskowym,
 • uprawiania sportu czy użytkowania wynajętego sprzętu sportowego,
 • opieki nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • posiadania zwierząt domowych.

Przykład:

Podczas wakacji w Turcji turysta w wyniku nieostrożności uszkodził ekran telewizora w hotelowym pokoju. Hotel wycenił wartość uszkodzeń na kwotę 900 euro. Szkody zostały pokryte z polisy sprawcy przez ubezpieczyciela, który posiadał ubezpieczenie turystyczne z OC w życiu prywatnym na kwotę 20 000 euro.

Co zapewnia NNW w ubezpieczeniu turystycznym?

Jeżeli podczas wakacji doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, jak np. złamanie nogi lub ręki, połamanie żeber, uszkodzenie wzroku czy paraliż, ubezpieczyciel wypłaci Tobie lub Twojej rodzinie finansowe odszkodowanie w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jego wysokość obliczana jest procentowo według tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Czytaj dalej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni podczas wakacji w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie ręki czy nogi), a także w przypadku śmierci turysty. W tym drugim przypadku ubezpieczyciel wypłaci pieniądze bliskim zmarłego. Jeśli zakupimy ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka, NNW ochroną obejmie również kontuzje, do których dojdzie w czasie ich uprawiania.

W zależności od tego, jak bardzo będzie on poważny, wysokość wypłaconego nam odszkodowania ubezpieczyciel określi procentowo na podstawie tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Otrzymaną kwotę możemy przeznaczyć np. na dodatkowe prywatne leczenie czy rehabilitację. W rozbudowanych ubezpieczeniach podróżnych wysokość NNW wynosi od kilkudziesięciu, do kilkuset tysięcy złotych.

Przykład:

Podczas wakacji we Włoszech turysta w wyniku nieszczęśliwego wyskoku podczas gry w siatkówkę plażową złamał nogę. Przed wyjazdem zakupił ubezpieczenie turystyczne z NNW w pakiecie na kwotę 5000 euro. Lekarz współpracujący z ubezpieczycielem określił stopień uszkodzenia ciała na 5%. Zgodnie z tabelą zawartą w OWU, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 250 euro (5% z 5000 euro = 250 euro).

Kontuzja

"Podczas wakacji za granicą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może okazać się niewystarczająca, ponieważ w ogóle nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski czy akcji ratowniczej. Ponadto działa w podstawowym zakresie jedynie w Europie, a ubezpieczenie turystyczne na całym świecie. Oprócz tego polisa podróżna w odróżnieniu od EKUZ, zawiera szereg dodatkowych świadczeń, takich jak np. OC w życiu prywatnym, NNW czy assistance."


- Kamil Sztandera -
ekspert serwisu wakacyjnapolisa.pl
Samolot

Co obejmuje ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego w polisie turystycznej?

Ubezpieczenie bagażu jest dodatkiem do polisy turystycznej, który zapewnia ochronę Twojej walizce, torbie, kufrowi czy plecakowi na wakacjach na wypadek m.in. uszkodzenia, zniszczenia, lub kradzieży. Jeśli utracisz bagaż w wyniku rabunku czy dojdzie do jego uszkodzenia bądź zniszczenia z powodu zdarzenia losowego, to ubezpieczyciel wypłaci Ci środki umożliwiające zakup niezbędnych rzeczy, które straciłeś. Takich, jak np. ubrania lub kosmetyki.

Więcej o ubezpieczeniu bagażu

Rozbudowane pakiety polis turystycznych oferują również ubezpieczenie bagażu. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie w OWU określa jego definicję. Torbę, walizkę, plecak czy kufer trzeba chronić na wypadek kradzieży czy zniszczenia. Dokładne zasady należy sprawdzić w OWU. Do bagażu zaliczane są również przewożone w nim przedmioty, jak m.in.:

 • ubrania i inne przedmioty osobiste,
 • aparat fotograficzny lub kamera,
 • telefon komórkowy lub tablet,
 • wózek dziecięcy,
 • biżuteria.

Ponadto ochroną można objąć również nie tylko bagaż, ale przewożony w nim sprzęt elektroniczny. Ich definicję również każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa indywidualnie w OWU. Można je ubezpieczyć na wypadek kradzieży lub zniszczenia, a turysta ma obowiązek je chronić. Zwykle sumy gwarantowane tego typu świadczeń w zależności od wariantu ubezpieczenia, wynoszą od 800 do 6000 zł. Z kolei ubezpieczenie sprzętu sportowego wymaga wykupienia dodatkowej ochrony w ubezpieczeniu turystycznym.

Przykład:

Podczas lotu z Warszawy na Teneryfę z winy linii lotniczych walizka turysty uległa zniszczeniu, a wraz z nią znajdujące się we wnętrzu ubrania oraz tablet. Osoba ubezpieczona przed wyjazdem na wakacje zakupiła polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu do 4000 zł. Ubezpieczyciel wartość zniszczonych przedmiotów oszacował na 2500 zł i taką kwotę wypłacił ich właścicielowi.

Co obejmuje ubezpieczenie opóźnienia bagażu w polisie turystycznej?

Lecisz na wymarzone, od dawna zaplanowane wakacje i nagle podczas odprawy na lotnisku dowiadujesz się, że Twój bagaż gdzieś zaginął? Jeśli do jego opóźnienia doszło z winy przewoźnika i przekracza ono czas (zwykle 3-5 godzin) określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), to towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia turystycznego pokryje koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby. Takich, jak np. jedzenie.

Więcej o ubezpieczeniu od opóźnienia bagażu

Ubezpieczenie od opóźnienia (zagubienia) bagażu to jeden z dodatkowych elementów polisy turystycznej. Może być bardzo przydatny podczas wyjazdu na wakacje, ponieważ z badań przeprowadzonych przez SITA World Tracer wynika, że aż 77 proc. opóźnionych bagaży jest przez linie lotnicze.

W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu z winy linii lotniczych, ubezpieczyciel zorganizuje i zwróci nam koszty jego wysyłki, podobnie jak utraconych czy zniszczonych przedmiotów osobistych w wyniku zdarzeń losowych. Najczęściej do tego typu zdarzeń dochodzi podczas przesiadek.

Jeśli pasażer posiadający ubezpieczenie podróżne z takim świadczeniem w pakiecie zostanie zmuszony do wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy (zwykle musi upłynąć od 3 do 5 godzin), towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty zakupu artykułów pierwszej potrzeby. Takich, jak np. żywność, środki higieniczne czy nawet nocleg. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa obowiązki podróżnego w OWU.

Przykład:

Turysta podczas lotu z Warszawy do Nowego Jorku z międzylądowaniem w Monachium podczas odprawy dowiedział się, że jego bagaż zaginął. Po uzyskaniu informacji od personelu lotniska okazało się, że nie dotarł on ze stolicy Polski do Niemiec. Opóźnienie trwało 8 godzin.

Na szczęście przed wyjazdem podróżny zakupił ubezpieczenie turystyczne z opcją pomocy ze strony ubezpieczyciela na wypadek opóźnienia bagażu. Po zakończeniu wyjazdu turysta przedstawił towarzystwu ubezpieczeniowemu rachunki za poniesione w trakcie oczekiwania na lotnisku na swoją walizkę wydatki. W tym czasie zakupił dwa posiłki oraz napoje za kwotę 85 euro. Następnie po upływie 8 godzin otrzymał zaginiony bagaż i kolejnym połączeniem odleciał do Nowego Jorku. Po powrocie ubezpieczyciel zwrócił mu pieniądze za kupione w tym czasie jedzenie i picie.

Balon
Co obejmuje ubezpieczenie podróżne?
 • Pokrycie kosztów leczenia i transportu do szpitala

  Jeżeli nagle zachorujesz podczas wakacji lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia lub transportu do szpitala za granicą do wysokości sumy gwarantowanej określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
 • Pokrycie kosztów szkody, które Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie osobom trzecim

  Podczas joggingu wpadłeś na innego biegacza, który doznał urazu? Twoje dziecko zniszczyło należący do innego wczasowicza cenny sprzęt? W ramach OC w życiu prywatnym ubezpieczyciel pokryje te szkody.
 • Wypłatę odszkodowania, jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu

  Jeżeli podczas wakacji doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np. złamanie ręki czy nogi, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 • Wypłatę odszkodowania za skradziony czy zniszczony bagaż

  Jeżeli podczas podróży Twój bagaż zostanie zniszczony, uszkodzony lub skradziony, możesz uzyskać odszkodowanie ze strony ubezpieczyciela. Wystarczy, że przed wyjazdem na wakacje ubezpieczysz swoją walizkę, torbę czy kufer.
 • Assistance samochodowy na wypadek awarii auta czy kolizji na drodze

  Podróżujesz na wakacje autem? W takim razie bardzo przydatne dla Ciebie będzie wykupienie dodatku do ubezpieczenia turystycznego, jakim jest assistance samochodowe. W przypadku awarii pojazdu czy kolizji z innym użytkownikiem ruchu drogowego, ubezpieczyciel udzieli Ci pomocy.
 • Zwrot kosztów rezygnacji z podróży

  Jeżeli wykupiłeś wycieczkę w biurze podróży i musisz ją odwołać z przyczyn niezależnych od siebie, jak niespodziewana utrata pracy czy nagła choroba, ubezpieczyciel może zwrócić Ci nawet 100 proc. wpłaconych pieniędzy.
 • Dodatkową ochronę, gdy uprawiasz sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka

  Na wakacjach zamiast opalać się leniwie na plaży, wolisz nurkować, surfować, jeździć na quadach czy skakać na bungee? Jeśli doznasz urazu i wykupiłeś rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego leczenia.
 • Dodatkową ochronę, gdy cierpisz na choroby przewlekłe

  Jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, jak nadciśnienie, cukrzyca, astma czy alergia i poinformujesz o tym ubezpieczyciela przed wyjazdem na wakacje, ten zapewni Ci ochronę podczas podróży. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty Twojego leczenia czy wypłaci Ci odszkodowanie.
 • Dodatkową ochronę, gdy chcesz się dobrze bawić podczas all inclusive

  Jeśli podczas wakacji w opcji all inclusive zamierzasz się szampańsko bawić, klauzula alkoholowa pokryje koszty leczenia czy zapewni Ci wypłatę odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, do którego dojdzie w stanie nietrzeźwości.
 • Ochronę na całym świecie w przeciwieństwie do EKUZ

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), działa jedynie w 32 państwach Europy. Natomiast ubezpieczenie turystyczne zapewni Ci ochronę na całym świecie, w nawet najbardziej egzotycznych zakątkach globu.
Parasol

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w polisie turystycznej?

Zakupiłeś zimą z dużym wyprzedzeniem wymarzoną wycieczkę do egzotycznego kraju, na którą wydałeś od dawna zaoszczędzone kilka tysięcy złotych? Już nie mogłeś się doczekać letnich, wymarzonych wakacji gdy okazało się, że w ostatniej chwili musisz odwołać wyjazd z powodu nagłego zdarzenia losowego. Jeśli posiadasz ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, które jest jednym z dodatków do polisy turystycznej, możesz odzyskać wpłacone pieniądze od ubezpieczyciela.

Więcej o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji z podróży

Konieczność odwołania wyjazdu organizowanego przez biuro podróży może nas narazić na duże straty finansowe. Jednak w uzasadnionych sytuacjach posiadając ubezpieczenie turystyczne można zrezygnować z podróży bez konsekwencji. Wiele polis turystycznych oferuje taki wariant. Jednak przyczyna rezygnacji musi być zgodna z OWU – większość ubezpieczycieli zwróci turyście środki, gdy do odwołania podróży dojdzie z powodu:

 • śmierci, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, ciąży i związanych z nią powikłań ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej mu w podróży,
 • poważnej szkody na mieniu (np. spowodowanej klęską żywiołową, katastrofą bądź kradzieżą), która wymaga obecności ubezpieczonego,
 • kradzieży dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia podróży (np. paszportu lub dowodu osobistego),
 • wypowiedzenia umowy przez pracodawcę,
 • wyznaczonej daty rozpoczęcia nowej pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych) przypadającej na czas podróży.

Ponadto niektórzy ubezpieczyciele w rozszerzonych wariantach ubezpieczeń turystycznych dodają jeszcze inne uzasadnione przyczyny rezygnacji z podróży, wśród których można wymienić:

 • wyznaczony termin egzaminu poprawkowego,
 • konieczność stawienia się na rozprawę sądową,
 • uczestnictwo ubezpieczonych i osób towarzyszących w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego),
 • inne zdarzenia losowe – definiowane są one jako niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia przyszłe i niepewne, które miały miejsce w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przykład:

Turysta w marcu zakupił wymarzoną wycieczkę na Dominikanę, za którą zapłacił 5000 zł. Wyjazd miał odbyć się na początku sierpnia. Niestety pod koniec czerwca pracodawca poinformował niedoszłego wczasowicza, że z powodu trudnej sytuacji finansowej firmy musi wypowiedzieć jego umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

Jednak zwolniony pracownik nie stracił pieniędzy wpłaconych na zakup wycieczki na Dominikanę, ponieważ na następny dzień po jej zakupie kupił również polisę turystyczną z opcją ubezpieczenia kosztów od rezygnacji z podróży. W związku z tym, że turysta natychmiast się ubezpieczył, ubezpieczyciel zwrócił mu 100 proc. kwoty wpłaconej na wycieczkę w biurze podróży.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia turystycznego o sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka

Podczas wakacji nie lubisz jedynie leniuchować na plaży, lecz także aktywnie spędzać czas nurkując, surfując czy skacząc na bungee? W takim wypadku standardowe ubezpieczenie turystyczne Ci nie wystarczy. Musisz za dodatkową opłatą rozszerzyć zakres ochrony o sporty ekstremalne lub sporty wysokiego ryzyka. Każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa, która dyscyplina zaliczana jest do jednej z tych dwóch grup.

Więcej o ochronie o sporty ekstremalne

Turyści, którzy podczas wyjazdu zamierzają uprawiać sport, powinni dodatkowo rozszerzyć zakres ubezpieczenia turystycznego. Takie aktywności, jak np. rekreacyjna jazda na rowerze, rolkach czy piesze wędrówki górskie, są zaliczane przez większość ubezpieczycieli jako dyscypliny amatorskie. W takim przypadku najczęściej standardowe ubezpieczenie turystyczne okaże się wystarczające.

Jednak osoby, które wyczynowo uprawiają sport, biorą udział w wyczynowych zawodach, czy ich aktywność fizyczna wymaga ponadprzeciętnych umiejętności - muszą rozszerzyć zakres ochrony za dopłatą. W zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny - o sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne. Każdy ubezpieczyciel w OWU indywidualnie określa, do której z tych dwóch grup ją zalicza.

Przykład:

Turysta podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich podczas uprawiania kitesurfingu doznał upadku, w wyniku którego skręcił kostkę. Konieczna była wizyta w szpitalu i założenie opatrunku. Koszty leczenia wyniosły 350 euro. Przed wyjazdem poszkodowany kupił ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka, więc ubezpieczyciel zapłacił za udzieloną mu pomoc medyczną.

Wspinaczka
Lekarz

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia turystycznego o choroby przewlekłe

Chorujesz na nadciśnienie, alergię, astmę czy na cukrzycę? W takim razie przed wyjazdem na wakacje musisz poinformować o tym ubezpieczyciela. Wówczas za dodatkową opłatą rozszerzy on zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego o choroby przewlekłe. Jeśli tego nie zrobisz i podczas wypoczynku Twój stan zdrowia nagle się pogorszy, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia kosztów leczenia.

Więcej o ochronie o choroby przewlekłe

Choroba przewlekła to schorzenie, które wymaga długotrwałego lub okresowego leczenia w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia turystycznego. Może to być np. alergia, astma, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy, nowotwory, epilepsja, przewlekłe owrzodzenia itp. Jeżeli podróżny cierpi na tego typu chorobę, musi przed zakupem ubezpieczenia turystycznego poinformować o tym ubezpieczyciela. Wówczas zakres ochrony polisy zostanie rozszerzony za dopłatą.

Ponadto rozszerzenie ochrony ubezpieczenia turystycznego o choroby przewlekłe obejmuje również OC w życiu prywatnym i NNW. Oznacza to, że jeśli turysta w czasie podróży spowoduje szkody na osobie trzeciej lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej, to ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie.

Przykład:

Stan zdrowia turysty wypoczywającego na wakacjach we Włoszech nagle się pogorszył. Po udaniu się do szpitala poinformował on lekarzy, że cierpi na cukrzycę. Konieczna okazała się hospitalizacja oraz podanie leków. Koszty leczenia wyniosły 730 euro. Przed wyjazdem poszkodowany wykupił ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o choroby przewlekłe, więc ubezpieczyciel zapłacił za udzieloną mu pomoc medyczną.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia turystycznego o klauzulę alkoholową

Wybierasz się na wakacje all inclusive i zamierzasz miło bawić się przez cały dzień na plaży z ulubionym drinkiem w ręku? W takim przypadku powinieneś rozszerzyć zakres ubezpieczenia turystycznego o tzw. klauzulę alkoholową. Jeśli doznasz urazu znajdując się w stanie nietrzeźwości, to ubezpieczyciel i pokryje koszty Twojego leczenia czy wypłaci Ci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Więcej o rozszerzeniu ochrony o klauzulę alkoholową

Od kilku lat niektórzy ubezpieczyciele oferują możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego z tzw. klauzulą alkoholową. Obejmuje ona dwa elementy polisy turystycznej – pokrycie kosztów leczenia i NNW. Oznacza to, że gdy turysta będący pod wpływem alkoholu dozna urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, towarzystwo ubezpieczeniowe sfinansuje udzieloną mu pomoc medyczną bądź wypłaci odszkodowanie. Może to być szczególnie przydatna opcja dla osób wypoczywających na wczasach w formie all inclusive.

Jednak większość tego typu wariantów nie oferuje ochrony w postaci OC w życiu prywatnym. W efekcie jeśli będziemy pod wpływem alkoholu i urazu lub szkody na mieniu dozna osoba trzecia, przeważnie ubezpieczyciel nie pokryje tych strat. Ponadto niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) określają limit spożycia alkoholu (np. do 0,5 promila).

Przykład:

Turysta podczas wakacji w Egipcie poślizgnął się i skręcił kostkę. Wcześniej wypił kilka drinków w czasie pobytu na plaży. Został odwieziony do szpitala, gdzie została udzielona mu pomoc medyczna. Koszty leczenia wyniosły 150 euro. Przed wyjazdem poszkodowany wykupił ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o klauzulę alkoholową za dopłatą. Dzięki temu koszty opieki medycznej pokrył ubezpieczyciel.

Windsurfing
Dokumenty

Czym jest assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Podróżujesz na wakacje samochodem, obawiasz się utraty dokumentów czy nieoczekiwanych problemów związanych z dotarciem na miejsce wymarzonego wypoczynku? W takim przypadku warto, abyś wykupił ubezpieczenie turystyczne z rozszerzonym pakietem assistance. W jego ramach ubezpieczyciele zapewniają pomoc na wypadek problemów technicznych z autem, a także m.in. w razie konieczności usługi prawnika czy tłumacza oraz wsparcie finansowe.

Więcej o assistance

Najbardziej przydatne podczas wakacji może okazać się assistance samochodowe, zwłaszcza jeśli nie posiadamy Autocasco. Aby skorzystać z tego typu usługi, należy wykupić ubezpieczenie turystyczne z tym dodatkiem. Wówczas ubezpieczyciel zapewni nam pomoc podczas podróży w razie awarii auta, przebicia opony czy kolizji z innym pojazdem. Może ona mieć formę:

 • holowania, zwykle do najbliższego warsztatu lub do określonego limitu kilometrów,
 • pomocy przy kolizji lub awarii samochodu,
 • samochodu zastępczego na określona liczbę dni po awarii, wypadku bądź kradzieży,
 • zakwaterowania do czasu naprawienia samochodu,
 • kontynuacji jazdy bądź powrotu do kraju.

Należy pamiętać, że niektórzy ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) określają maksymalny wiek pojazdu (np. do 10 lat). Jeśli pojazd jest starszy, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić objęciem go ochroną assistance samochodowego.

Assistance prawne może być przydatne na wypadek kradzieży czy zgubienia dokumentów. Konsultanci z centrum alarmowego ubezpieczyciela doradzą turyście m.in. gdzie znajduje się najbliższa placówka konsularna i jak wyrobić nowy dokument tożsamości. W razie potrzeby mogą również zapewnić pomoc prawnika czy tłumacza. W niektórych nagłych sytuacjach można również liczyć na wsparcie finansowe.

Przykład:

Podczas podróży Fordem Mondeo na wakacje do Chorwacji auto uległo awarii. Konieczny okazał się transport pojazdu do najbliższego warsztatu, w którym usterka została szybko usunięta. Przed wyjazdem właściciel auta wykupił ubezpieczenie turystyczne z assistance samochodowym. Dzięki temu koszty użycia lawety i naprawy w wysokości 400 euro całkowicie pokrył ubezpieczyciel.

Czy potrzebne mi ubezpieczenie turystyczne, skoro mam EKUZ?

Myślisz, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystarczy Ci na wakacjach? Możesz się mylić, ponieważ zapewnia ona bezpłatny dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej w państwowych placówkach. EKUZ działa wyłącznie w 32 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Natomiast polisa podróżna zapewni Ci ochronę na całym świecie, a także sfinansuje wiele świadczeń, za które posiadacze EKUZ muszą zapłacić z własnej kieszeni.

Więcej o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia w 32 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w publicznych placówkach. Możemy skorzystać z niej na takich samych zasadach, jak mieszkańcy państwa, do którego podróżujemy. W efekcie za niektóre świadczenia, które są darmowe w Polsce, pomimo posiadania EKUZ musimy zapłacić z własnych środków.

Znacznie szerszą ochronę podczas wakacji może zapewnić ubezpieczenie turystyczne, którego ochrona działa na całym świecie. Polisa podróżna refunduje koszty leczenia i ratownictwa nawet do kwoty 40 000 000 zł, a także w przeciwieństwo do EKUZ posiada szereg dodatkowych świadczeń, jak:

 • transport medyczny helikopterem lub karetką do Polski,
 • refundację kosztów akcji ratowniczej w górach czy na morzu,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • assistance samochodowe czy prawne,
 • ubezpieczenie bagażu, sprzętu elektronicznego oraz sportowego,
 • klauzulę alkoholową.

Za dopłatą mogą również rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego:

 • osoby uprawiające sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka,
 • osoby cierpiące na choroby przewlekłe,
 • kobiety w ciąży.

EKUZ gwarantuje ochronę na takich warunkach, jakie obowiązują w danym kraju. W wielu przypadkach karta będzie Ci gwarantowała tylko podstawową zabezpieczenie. W niektórych krajach opieka medyczna jest współfinansowana przez pacjentów. Oznacza to, że pomimo posiadania karty EKUZ za niektóre wizyty będziesz musiał dopłacić.

EKUZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Standardowe ubezpieczenie turystyczne refunduje takie świadczenia, jak koszty leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC). Są one pokrywane przez ubezpieczyciela do wysokości sumy gwarantowanej określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Każda polisa powinna zawierać następujące elementy:
 • koszty leczenia,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym.
Bardziej rozbudowane pakiety polis mogą również zawierać takie świadczenia, jak:
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • assistance samochodowe,
 • assistance prawne,
 • klauzulę alkoholową.
W niektórych przypadkach standardowe ubezpieczenie turystyczne nie wystarczy. Za dodatkową opłatą zakres ochrony polisy podróżnej muszą rozszerzyć turyści, którzy:
 • uprawiają sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka,
 • cierpią na choroby przewlekłe,
 • kobiety w ciąży.
Jeśli tego nie zrobią, zgodnie z OWU ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów ich leczenia czy wypłaty odszkodowania.
Najwygodniej ubezpieczenie turystyczne jest kupić w kilka minut przez internet bez wychodzenia z domu. W prosty sposób można to zrobić za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wygodnie porównując na ekranie komputera, smartfona czy tableta oferty kilkunastu ubezpieczycieli możesz wybrać polisę najbardziej dopasowaną do celu, miejsca i długości wakacji. Dzięki temu zarówno zaoszczędzisz czas, jak i pieniądze. Wystarczy, że uzupełnisz następujące dane:

 • kontynent i kraj wyjazdu,
 • cel wyjazdu (wypoczynek lub zwiedzanie, narty/snowboard, nurkowanie, sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka bądź praca fizyczna),
 • datę rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu,
 • liczbę podróżnych,
 • daty urodzenia podróżnych.
Następnie po wyborze interesującej Cię oferty i opłaceniu polisy, w ciągu kilku sekund na wskazany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz umowę. Możesz ją wydrukować lub zabrać na wakacje zapisaną w formacie pdf w smartfonie czy tablecie.
Klienci towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej korzystają z ubezpieczenia turystycznego w sytuacjach, gdy:
 • Podczas wakacji zachorują na grypę i potrzebują skorzystać z opieki medycznej za granicą
 • Podczas wakacji rozboli ich ząb i natychmiast muszą skorzystać z usług stomatologa
 • Spadną z roweru i zwichną nogę w kostce
 • Po wspinaczce górskiej zaczną odczuwać ból w kręgosłupie
 • Poślizgną się na basenie i skręcą kolano
 • Podczas uprawiania sportów ekstremalnych potkną się i złamią nogę
 • Ich bagaż dotrze na miejsce z opóźnieniem
 • Ich lot zostanie opóźniony o ponad 3 godziny
 • Muszą odwołać wyjazd na wakacje w wyniku nagłego zdarzenia losowego
 • Nadepną na jeżowca
Z zakupem ubezpieczenia turystycznego lepiej nie zwlekać na ostatni moment przed wyjazdem na wakacje. Jednak jeśli nie zadbaliśmy o to wcześniej, polisę podróżną możemy kupić przez internet nawet tuż przed wylotem za granicę. Wystarczy, że posiadasz przy sobie komputer, smartfon lub tablet z dostępem do sieci. W tym celu możesz skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl. Jednak należy pamiętać, że zakup polisy w ostatnim momencie przed podróżą wiąże się z dwoma ograniczeniami:
 • okres ubezpieczenia może się zacząć dopiero następnego dnia od zakupu,
 • każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa okres karencji – czyli liczbę dni, które muszą upłynąć od daty aktywowania ubezpieczenia turystycznego, zanim zacznie działać jego ochrona. Zwykle jest to okres od 2 do 7 dni (tego typu informacje są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).
Okres karencji oznacza, że jeśli np. kupimy ubezpieczenie turystyczne tuż przed wylotem na wakacje 1 lipca na okres od 2 do 10 lipca, a karencja wynosi jeden dzień, to polisa zacznie nas chronić od 3 lipca. Takie rozwiązanie stosowane przez ubezpieczycieli ma wykluczyć kupowanie ubezpieczeń przez klientów już po nieszczęśliwym zdarzeniu.
Ubezpieczenie turystyczne online można kupić przez internet za pomocą komputera, smartfona czy tableta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl. Wystarczy w kilku polach podać następujące dane:
 • kontynent i kraj wyjazdu,
 • cel wyjazdu (wypoczynek lub zwiedzanie, narty/snowboard, nurkowanie, sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka bądź praca fizyczna),
 • datę rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu,
 • liczbę podróżnych,
 • daty urodzenia podróżnych.
Następnie po wyborze jednej kilkunastu ofert różnych ubezpieczycieli oraz dokonaniu przelewu za ubezpieczenie turystyczne, otrzymamy w ciągu kilku sekund na podany adres e-mail umowę. Wystarczy ją wydrukować lub zapisać w pliku pdf na smartfonie czy tablecie i zabrać ze sobą na wakacje. W ten sposób jesteśmy chronieni w trakcie podróży.
Większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce stosuje podobne zasady zgłaszania wypadków czy innych nieszczęśliwych zdarzeń, do których doszło podczas wakacji. Zwykle turysta ma na to 7 dni, więc o szkodzie warto poinformować ubezpieczyciela jak najwcześniej. Można to zrobić za pomocą:
 • telefonu (infolinii),
 • e-maila,
 • e-formularza,
 • SMS-a,
 • faksu,
 • wideoczatu,
 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez wizytę osobistą w oddziale.
Opinie
Na wakacyjnejpolisie szybko znalazłam ubezpieczenie na wyjazd do Grecji, które dotarło na mojego maila zaledwie po kilku sekundach po zrobieniu przelewu. Wydrukowałam je i zabrałam ze sobą na wakacje. Dzięki temu byłam na nich w pełni zrelaksowana. Anna, Łódź
Dzień przed wylotem do Włoch przypomniałem sobie, że powinienem się ubezpieczyć. Dzięki waszej porównywarce zrobiłem to w mniej niż minutę za pomocą smartfona. Igor, Koszalin
Rzeczywiście ubezpieczenie można u was kupić w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie! Ja zrobiłem to w nocy na dzień przed wyjazdem na wakacje do Turcji, kiedy przypomniałem sobie że powinienem się ubezpieczyć. Andrzej, Kraków
Poważnie skaleczyłam się w nogę podczas wakacji w Egipcie. Na szczęście przed wyjazdem ubezpieczyłam się za pomocą waszej porównywarki i ubezpieczyciel w całości pokrył koszty opieki medycznej na miejscu. Katarzyna, Katowice
Bardzo szeroki wybór ubezpieczeń, a do tego są bardzo tanie. Ja za polisę na tygodniowe wakacje w Hiszpanii zapłaciłam zaledwie 25 zł. Patrycja, Siedlce
Bardzo dobra obsługa klienta na infolinii. Konsultantka szybko wyjaśniła mi, jaką polisę muszę wybrać chorując na cukrzycę, dzięki czemu dowiedziałam się w jaki sposób rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd do Bułgarii. Maria, Poznań
Moje dziecko wpadło na innego turystę i rozbiło ekran jego smartfona. Wysokich kosztów naprawy w Szwajcarii uniknęłam dzięki wam, kupując przed wyjazdem polisę z OC w życiu prywatnym w waszej porównywarce. Eliza, Warszawa
Bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze kalkulator. Zaznaczyłem jedno pole i mogłem szybko wybrać optymalne dla mnie ubezpieczenie z rozszerzeniem o nurkowanie w Chorwacji. Zrobiłem przelew i po kilku sekundach dostałem na maila plik z umową. Piotr, Wrocław
W waszej porównywarce znalazłem ubezpieczenia z klauzulą alkoholową. Dzięki niewielkiej dopłacie mogłem szampańsko bawić się na wakacjach w Bułgarii o nic się nie martwiąc. Emil, Gdańsk
Dzięki ubezpieczeniu, które znalazłem w waszej porównywarce uniknąłem wysokich kosztów leczenia za granicą. Na wakacjach w Tajlandii dopadło mnie ostre zatrucie żołądka i musiałem spędzić kilka dni w szpitalu. Koszty pobytu pokrył ubezpieczyciel. Oskar, Lublin
Droższa polisa nie zawsze oznacza lepszą ochronę, o czym przekonałem się porównując ze sobą kilkanaście ofert w waszej porównywarce. Zapłaciłem dwukrotnie taniej za ubezpieczenie na Dominikanę z kilkukrotnie wyższą sumą kosztów leczenia niż oferowało mi biuro podróży. Marek, Warszawa
Nie spodziewałem się, że ubezpieczenie można kupić tak szybko i w dodatku bez wychodzenia z domu. Zakup polisy wraz z podaniem danych trwał mniej niż 3 minuty. Zaoszczędziłem nie tylko pieniądze, lecz także cenny czas. Karol, Bielsko-Biała
Znalazłem w waszej porównywarce ubezpieczenie z assistance samochodowym. Jechałem na wakacje autem do Chorwacji, które niestety uległo awarii. Na szczęście dzięki assistance otrzymałem samochód zastępczy i mogłem spokojnie kontynuować podróż. Krzysztof, Kielce
Niestety musiałem zrezygnować z wymarzonych wakacji na Kubie z powodu straty pracy. Miałem dużo szczęścia, ponieważ wcześniej kupiłem w waszej porównywarce ubezpieczenie z opcją zwrotu kosztów rezygnacji z podróży. W efekcie odzyskałem prawie wszystkie wpłacone pieniądze za wycieczkę. Maciej, Rzeszów
Ubezpieczyłam w waszej porównywarce całą rodzinę i jestem bardzo zadowolona. Dzięki temu nie musieliśmy tracić cennego czasu podczas gorączkowych przygotowań do wyjazdu. Ubezpieczenie mnie, męża i dwójki naszych dzieci trwało zaledwie kilka minut. Dorota, Olsztyn
Poradniki
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w TUI. Czy warto dokupić?

Biura podróży tak konstruują swoje oferty, by turyści możliwie jak najprędzej rezerwowali swoje wyjazdy turystyczne Katalogi z ofertami wyjazdów pojawiają się na rynku ponad pół roku przed planowanymi wycieczkami, więc już teraz można wykupić z dużą zniżką wymarzoną wycieczkę na Sri Lankę czy do Tajlandii na zimowe miesiące...

Podróż samochodem do Czech – o czym trzeba wiedzieć?

Droga z Warszawy do Pragi w Czechach wynosi ok 688 km i trwa niecałe  7 godzin Bliskość naszego południowego sąsiada sprawia, że Polacy chętnie jeżdżą do Czech samochodem Jednak przed wyruszeniem w podróż trzeba wiedzieć, ile kosztują autostrady w Czechach, gdzie kupić winietę do Czech czy w co koniecznie należy wyposażyć...

10 inspirujących miejsc na podróż poślubną

Odpoczynek od codzienności, niezapomniana przygoda, ale przede wszystkim wyjątkowy czas we dwoje - taka powinna być podróż poślubna Przygotowaliśmy więc listę niezwykłych miejsc, w których można spędzić podróż poślubną Podpowiadamy także jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie, żeby w razie nieprzewidzianych zdarzeń nie...

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne do Tunezji?

W 2019 roku Tunezję odwiedziło prawie 9,5 mln turystów, a wśród Polaków to szósty najchętniej wybierany kierunek wakacyjny Sprawdzamy jakie są najciekawsze atrakcje w tym kraju, a także podpowiadamy, jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne  Tunezja znana jest z na świecie ze złotych plaż, wyjątkowych zabytków, ale...

Porównaj ubezpieczenia ››