Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu

Bez względu na to gdzie się wybierasz, najważniejsze jest  zabezpieczenie finansowe. Dlatego kup odpowiednie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki i czekaj spokojnie na urlop.

ludzie z mapą
WAŻNE

Jak wybrać ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki jest niezwykle przydatne i może pomóc zaoszczędzić nie tylko wiele stresu, ale i pieniędzy. Obejmuje wszelkie koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w związku z odwołaniem podróży. Dotyczy to zarówno kosztów odwołania wycieczki z biurem podróży, jak i indywidualnie rezerwowanych noclegów, biletów samolotowych, kolejowych, autobusowych. O  czym warto pamiętać przed zakupem takiego ubezpieczenia?

Co obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

- Rezygnację z wycieczki, z udziału w konferencjach, szkoleniach, imprezach masowych i turystycznych - w przypadku, kiedy z powodów uwzględnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dojdzie do rezygnacji z wycieczki, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci koszty poniesione z tytułu zerwania umowy z biurem podróży.
- Anulacja biletów i rezerwacji noclegów - ubezpieczenie od rezygnacji stanowi również ochronę w sytuacji, kiedy konieczne jest anulowanie biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych. Będzie przydatne także wtedy, gdy anulowana zostanie dokonana wcześniej rezerwacja noclegu.

Kiedy można zrezygnować z podróży?

Ubezpieczyciel zwróci koszty wynikające z odwołania lub przerwania podróży jedynie wtedy, gdy powodem rezygnacji będzie sytuacja nieprzewidziana i niezależna od ubezpieczonego. Informacje o tym, co zalicza się do takich sytuacji, znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. 

Jakie powody uprawniają do rezygnacji z podróży?

Inne przykłady powodów odwołania wyjazdu, które większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje za podstawę do wypłaty odszkodowania, to między innymi:

- Otrzymanie obowiązkowego wezwania do sądu.
- Ustalenie przez szkołę lub uczelnię wyższą terminu egzaminu warunkowego, który umożliwia kontynuację nauki.
- Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych).

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji?

ikona

Trzeba zakupić je zaraz po wykupieniu rezerwacji.

Ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informują, ile czasu ma klient na zakup takiej polisy. Zwykle jest to nie więcej niż 7 dni po dokonaniu rezerwacji wycieczki, biletu bądź noclegu.

ikona

Działa tylko w ściśle określonych sytuacjach.

W OWU znajduje się lista powodów, które pozwalają dokonać bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. Wśród takich przyczyn można znaleźć śmierć bliskiego, wypadek, kradzież czy sprawę sądową.

ikona

Zwrot kosztów jest całkowity lub do ustalonej kwoty.

Przed zakupem ubezpieczenia należy sprawdzić, czy gwarantuje ono 100% zwrotu kosztu rezygnacji z wyjazdu czy 80%. Takie informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ikona

Przed zakupem koniecznie trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Znajduje się tam szereg niezbędnych informacji, jak wspominana już lista powodów, dla których można zrezygnować z podróży, zakres ubezpieczenia czy wyłączenia ochrony.

ikona

Zrezygnować można zarówno z wycieczki, biletu, jak i rezerwacji noclegu.

Ubezpieczenie to dotyczy wycieczek organizowanych przez biura podróży oraz samodzielnie przygotowywanych wyjazdów, można ochroną objąć też rezygnację z koncertu czy konferencji.

ikona

Każde towarzystwo określa listę wyłączeń, czyli sytuacji w których koszty nie zostaną pokryte.

Do nich można zaliczyć odwołanie wyjazdu z winy organizatora, chorobę spowodowaną nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza czy wypadek, do którego doszło na skutek złamania prawa.

Współpracujemy z wszystkimi najważniejszymi ubezpieczycielami

OSTATNIE WPISY

Poradnik turysty

Zapoznaj się z licznymi opiniami na nasz temat:

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania

Co jeszcze musisz wiedzieć na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży?

Zrezygnuj z podróży
bez kosztów

Rezygnacja z wakacji zawsze oznacza dla nas stratę. Warto zadbać, by odwołanie wycieczki nie przyniosło też konsekwencji finansowych.

Kup ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
online

Zakup takiej polisy nie wymaga wielu formalności. Można to zrobić w parę minut.


Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Zakres ochrony i cena polisy zależy od indywidualnych czynników.

Co trzeba zrobić, by otrzymać zwrot kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczony zobowiązany jest również powiadomić o rezygnacji ubezpieczyciela, w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Do zgłoszenia ubezpieczony powinien dołączyć wszelkie dokumenty niezbędne przy ocenie zasadności sygnalizowanego roszczenia, takie jak na przykład:

- Umowa z biurem podróży.
- Bilet wraz z kopią obowiązujących warunków uczestnictwa w podróży.
- Oświadczenie dotyczące odwołania podróży, poręczone przez organizatora.

Kiedy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie zadziała?

Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń, polisa chroniąca przed kosztami rezygnacji z podróży zawiera w sobie pewne wyłączenia. Nie jest możliwe otrzymanie odszkodowania w sytuacji, kiedy powód odwołania wycieczki jest subiektywny (zmiana planów, chęć zmiany terminu wyjazdu) lub gdy wynika on z zachowania lub zaniedbania ze strony osoby ubezpieczonej. Dokładne warunki wyłączeń w ubezpieczeniu od rezygnacji znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Tak jak w przypadku innych polis, cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży jest uzależniona od wielu czynników. To, ile wyniesie, zależy między innymi od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, kwoty ubezpieczenia, terminu i regionu wyjazdu, liczby podróżujących osób oraz wykupienia dodatkowych opcji. Pełna kwota ubezpieczenia ustalana jest najczęściej w oparciu o przeliczenie całkowitej wartości wycieczki oraz określenie ryzyka rezygnacji.

Czy można ubezpieczyć się od rezygnacji z biletu?

Ubezpieczając się od kosztów rezygnacji z biletu, unikniemy konieczności pokrycia kosztów związanych z anulowaniem zarezerwowanego i opłaconego wcześniej lotu. Dotyczy to także podróży wieloetapowej. Powody, które w razie zaistnienia takiej sytuacji pozwalają uzyskać od ubezpieczyciela zwrot pieniędzy, są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Znajdziemy tam również przypadki wyłączeń, z którymi warto zapoznać się przed wykupieniem polisy. 

Najczęściej zadawane pytania.

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z wyjazdu!

Kto może ubezpieczyć się od rezygnacji z podróży?

Tak. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe (w tym choroby nowotworowe) mogą być objęte ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Nie jest to jednak element standardowej polisy. W większości przypadków, choroby przewlekłe traktowane są bowiem jako wyłączenia odpowiedzialności. Możliwe jest jednak wykupienie rozszerzenia polisy, a tym samym ponowne włączenie odpowiedzialności towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.

Od rezygnacji z podróży może ubezpieczyć się każdy, kto wykupił wycieczkę w biurze podróży. Jest ono polecane szczególnie dla osób, które wykupiły podróż z dużym wyprzedzeniem, ponieważ pozwala uniknąć straty zainwestowanych w zaplanowany wyjazd pieniędzy. Z dokładnymi warunkami polisy powinny się jednak zapoznać przede wszystkim osoby chore przewlekle.

Każdy ubezpieczyciel ustala własne limity zwrotu świadczeń. Są one określane na podstawie ceny wykupionego wyjazdu zawartej w umowie podpisanej z biurem podróży. Zwrot może dotyczyć kosztów rezygnacji z wycieczki, anulowania biletów lub przerwania podróży w trakcie jej trwania. Niektóre polisy oferują możliwość wyboru pomiędzy opcją zwrotu niepełnego (najczęściej 80%) lub całkowitego (100%).

Termin wypłaty odszkodowania jest ustalony przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W większości przypadków towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest poinformować ubezpieczonego o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Na wypłatę należnego świadczenia ubezpieczyciel ma natomiast 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku.

4.3