Ubezpieczenie turystyczne Liberty

Liberty to ubezpieczenie podróży w trzech idealnie skomponowanych wariantach. Daje gwarancję solidnej ochrony turystycznej.

Porównaj ubezpieczenia

Liberty Ubezpieczenia to renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe działające na terenie 27 krajów świata. W Polsce z ofertami ubezpieczeń komunikacyjnych, życiowych, mieszkaniowych, od następstw nieszczęśliwych wypadków i turystycznych od Liberty mamy styczność od 2002 roku. W zakresie polis przeznaczonych dla podróżujących towarzystwo zapewnia kilka zróżnicowanych pakietów oraz sum gwarantowanych, tak by każdy klient mógł je dopasować do swoich potrzeb. Liberty Obieżyświat gwarantuje pełną ochronę na wypadek nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku czy utraty bagażu bądź sprzętu sportowego w trzech wariantach: Podstawowym, Optymalnym oraz Rozszerzonym.

Wariant Podstawowy ubezpieczenia turystycznego Obieżyświat w Liberty

Jest to polisa pokrywająca koszty leczenia wraz z Assistance do wysokości 60 000 zł oraz zapewniająca ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance można liczyć na organizację i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej, hospitalizacji, leczenia ambulatoryjnego, transportu medycznego (w tym także tego powrotnego do kraju). Liberty w ramach tej polisy zajmuje się także organizacją i zrefundowaniem kosztów leczenia stomatologicznego, organizacji i pokrycia kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej w razie pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie NNW gwarantuje odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Wariant Optymalny

To nieco bardziej rozszerzona wersja Wariantu Podstawowego – z wyższymi sumami gwarantowanymi (KL i Assistance do 120 000 zł i NNW do 20 000 zł) i dodatkowymi opcjami (szerszy zakres Assistance , ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na 100 000 zł). To najbardziej korzystne ubezpieczenie dla osób planujących standardowy wypoczynek. W zakres polisy wchodzą takie świadczenia, jak organizacja i pokrycie kosztów leczenia, wizyty lekarskiej, hospitalizacji, transportu medycznego (również powrotnego do kraju), leczenia stomatologicznego, leczenia związanego z ciążą. Można liczyć również na organizację i pokrycie kosztów powrotu do kraju, transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi czy usługę kierowcy zastępczego. Liberty zapewnia też organizację i pokrycie kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej w razie hospitalizacji ubezpieczonego. Do tego pokrywa szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim (OC) i odszkodowanie na wypadek nieszczęśliwego wypadku.

Wariant Rozszerzony

Ten pakiet jest najbardziej rozbudowany, w jego skład wchodzi najwięcej elementów i najwyższe sumy gwarantowane: kosztów leczenia i Assistance do wysokości 200 000 zł, ubezpieczenia NNW do 30 000 zł, ubezpieczenie OC do 200 000 zł, jak również ubezpieczenia bagażu i sprzętu sportowego do kwoty 4000 zł. Polisa w tym wariancie gwarantuje organizację i pokrycie kosztów leczenia, wizyty lekarskiej, hospitalizacji, transportu medycznego (w tym powrotnego do kraju), leczenia stomatologicznego czy leczenia związanego z ciążą. Liberty zapewnia zorganizowanie i pokrycie również kosztów powrotu do kraju i kontynuacji zaplanowanej podróży, a także transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi oraz usługę kierowcy zastępczego. Można liczyć na pomoc prawną oraz pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej na czas hospitalizacji.

Opcje dodatkowe

Do każdego z zaprezentowanych powyżej ubezpieczeń można dokupić opcje dodatkowe, które zwiększają ochronę oraz zapewniają pełne bezpieczeństwo, np. podczas uprawnia sportów czy pracy za granicą. Należą do nich:

  • amatorskie uprawianie sportów letnich lub zimowych – chroniona jest aktywność sportową uprawiana w celu rekreacji i odpoczynku. Do tych sportów amatorskich można zaliczyć np. jazdę na nartach i snowboardzie po wyznaczonych trasach, jazdę na rowerze, pływanie, żeglarstwo, surfing, windsurfing, jet ski, banana boat ride;
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka – są to sporty, których uprawianie wymaga większych umiejętności bądź są klasyfikowane jako niebezpieczne. Wśród nich można wymienić alpinizm, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu sprzętu specjalistycznego oraz na tzw. bezdechu (freediving), wspinaczka górska i skałkowa, kitesurfing, heliskiing, heliboarding skoki na gumowej linie, spadochroniarstwo, speleologia, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, myślistwo, jazda konna, bobsleje, skoki narciarskie, jazda na nartach wodnych oraz uczestniczenie w wyprawach survivalowych bądź też wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi;
  • wyjazd do pracy za granicę – to rozszerzenie gwarantuje pokrycie kosztów leczenia powstałych w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem pracy za granicą, np. podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych, pracy w transporcie, górnictwie, hutnictwie, rolnictwie itp., a także podczas wykonywanie czynności wymagających używania narzędzi szczególnie niebezpiecznych (pił, łańcuchów, młotów itp.);
  • odwołanie imprezy turystycznej – Liberty pokryje koszty rezygnacji z wyjazdu bądź wynikające z jego odwołania.

Dane kontaktowe

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17,
00-791 Warszawa
tel. (+48) 22 589 90 61
bok@lu.pl

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

Infolinia na terenie Polski


Infolinia z zagranicy: