Ubezpieczenie turystyczne w towarzystwie Allianz Global Assistance

Sprawdź szczegóły ubezpieczenia turystycznego Travel i Globtroter w Allianz Global Assistance i porównaj z innymi ofertami.

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje

AGA_Logo_Pantone_digital


Allianz Global Assistance należy do najchętniej wybieranych ubezpieczycieli przez Polaków. Jest synonimem solidności i bezpieczeństwa. Oferowane przez towarzystwo ubezpieczenia turystyczne charakteryzują się bardzo szerokim zakresem. Allianz Global Assistance przygotował kilka różnych produktów dostępnych w kilku pakietach oraz wariantach. Wszystkie te polisy szczegółowo omówimy poniżej.

 

Allianz Global Assistance Podróże w Polsce

 

W ramach tej polisy możesz liczyć na pełną ochronę podróży i wypoczynku na terenie Polski. Oferowane jest przede wszystkim ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i rzeczy, ubezpieczenia sprzętu sportowego, ubezpieczenie Assistance poszukiwań i ratownictwa w związku z amatorskim uprawianiem sportów amatorskich (letnich i zimowych) oraz ekstremalnych. Allianz Global Assistance Podróże w Polsce to trzy główne pakiet ubezpieczenia turystycznego dopasowane do Twoich potrzeb, w zależności od tego, czy chce się wypoczywać, uprawiać sporty amatorskie bądź ekstremalne:

 • Pakiet Turystyczny – to standardowy zakres ochrony przeznaczony dla osób, które planują podróżowanie po Polsce połączone z wypoczynkiem. W skład tego pakietu wchodzą następujące elementy: NNW (dostępne w trzech opcjach sumy gwarantowanej na 5000, 10 000 lub 20 000 zł), ratownictwo na 12 000 zł, rozszerzenie o wykonywanie pracy umysłowej oraz amatorskie uprawianie sportów, dodatkowo w Pakiecie 2 i 3 ubezpieczenie bagażu na 1200 zł, jego opóźnienie na 600 zł oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego w Pakiecie 3 na 1200 zł oraz OC na 80 000 zł.
 • Pakiet Ski – jest to opcja przeznaczona dla osób uprawiających narciarstwo rekreacyjne. W skład polisy wchodzi NNW na 20 000 zł, Assistance kosztów poszukiwań i ratownictwa w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych na 12 000 zł, ubezpieczenie bagażu na 1200 zł, jego opóźnienie na 600 zł, ubezpieczenie sprzętu sportowego na 1200 zł oraz OC na 80 000 zł.
 • Pakiet Extreme – to doskonałe rozwiązanie dla osób, które łączą wypoczynek w kraju z uprawnieniem sportów ekstremalnych. Ta opcja obejmuje następujące elementy: NNW na 20 000 zł, Assistance kosztów poszukiwań i ratownictwa w związku z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych na 12 000 zł, ubezpieczenie bagażu (na 1200 zł) i jego opóźnienia (na 600 zł), ubezpieczenie sprzętu sportowego (na 1200 zł) oraz OC na 80 000 zł.

 

Allianz Global Assistance Podróże Zagraniczne

 

To pakiet przygotowany z myślą o turystach wyjeżdżających w podróż poza granice naszego kraju – do krajów Europy i świata. W skład tej polisy wchodzi kilka najróżniejszych wariantów dopasowanych do konkretnych potrzeb. Oprócz standardowych elementów, do których można zaliczyć koszt leczenia (KL), koszty ratownictwa (KR) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przygotowano także wiele opcji dodatkowych, które szczegółowo omówimy poniżej.

 • Basic Travel – to najmniejszy wariant ubezpieczenia turystycznego Allianz Global Assistance dla podróży zagranicznych przeznaczony dla osób, które planują standardowy wypoczynek za granicą. W jego skład wchodzi przede wszystkim ubezpieczenie kosztów leczenia i i pomoc Assistance na 80 000 zł (obejmują one koszty hospitalizacji, transportu medycznego, badań i zabiegów ambulatoryjnych, zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, sprzętu ortopedycznego, wizyt lekarskich związanych z ciążą – ale niezwiązanych z porodem, leczenia stomatologicznego – ale tylko w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych, koszty transportu ubezpieczonego do kraju zamieszkania lub transportu zwłok oraz zakupu trumny, oferowana jest także pomoc finansowa i organizacyjna w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego Polski, przekazywanie pilnych informacji, wypłata w poczet kaucji oraz pomoc finansowa na wypadek utraty środków płatniczych) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacane w razie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu do wysokości 10 000 zł. Dodatkowo ochroną objęte jest uprawianie amatorskich sportów oraz praca umysłowa.
 • Standard Travel – to nieco bogatsza wersja ubezpieczenia Allianz Global Assistance Travel. Obejmuje pokrycie tych samych szczegółowych kosztów leczenia i pomoc Assistance co w wariancie Basic, również do sumy gwarantowanej 80 000 zł oraz ubezpieczenie NNW do 10 000 zł. Dodatkowo w skład tej polisy wchodzi również ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego na 1200 zł oraz pomoc przy awariach domowych (infolinia 24h, interwencja specjalisty hydraulika, elektryka, szklarza bądź ślusarza, interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD oraz sprzętu RTV) i pomoc medyczna (infolinia 24h, wizyta lekarza i pielęgniarki po wypadku, transport medyczny, dostawa leków i sprzętu adaptacyjno-rehabilitacyjnego, opieka domowa po hospitalizacji oraz opieka nad dziećmi i osobami starszymi) dla bliskich pozostających w kraju.
 • Complex Travel – od pozostałych pakietów ten wariant różni się nie tylko zakresem, ale i większymi sumami gwarantowanymi. I tak koszty leczenia są pokrywane do 200 000 zł (dodatkowo do świadczeń dostępnych w Basic i Complex dochodzą również takie usługi, jak transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci, transport niepełnoletnich dzieci ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu, pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej, transport oraz pobyt członka rodziny wezwanego do ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej), a NNW do 20 000 zł. Bagaż jest ubezpieczony na 1200 zł, dodatkowo chronione jest jego opóźnienie (powyżej 4 godzin, oferowane jest wsparcie finansowe do 500 zł). Pakiet obejmuje też opóźnienie lotu powyżej 4 godzin (wsparcie finansowe 600 zł) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (szkody na osobie oraz na rzeczy do 10 000 zł). Oferowany jest również osobisty asystent i pomoc dla psa i kota w podróży (koszty dojazdu do weterynarza). Pomoc medyczna i w razie awarii dla bliskich pozostałych w kraju dostępna jest w tym samy zakresie, co w dwóch poprzednich wariantach.
 • VIP Travel – to najbogatszy pakiet przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i służbowych. Polecany szczególnie przy wyjeździe do takich krajów, jak USA, Kanada czy Australia, gdzie koszty leczenia są bardzo wysokie. Dlatego w tym wariancie są one pokrywane do 260 000 zł plus koszty ratownictwa do 24 000 zł. Zakres świadczeń jest taki sam, jak w poprzednich pakietach, dodatkowo oferowane jest jedynie zastępstwo w podróży służbowej oraz pomoc prawna. NNW i OC gwarantowane jest do sumy 40 000 zł. Bagaż ubezpieczony jest na 2000 zł, jego opóźnienie na 1200 zł, a opóźnienie lotu na 1000 zł. Ubezpieczony jest także sprzęt sportowy na 2000 zł. Ochroną objęta jest praca umysłowa i fizyczna. Pozostałe usługi są analogiczne jak w wariancie Complex.
 • Complex Travel i Rezygnacja – jest to pakiet obejmujący ten sam zakres, co wariant Complex, dodatkowo jednak dołączone jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej czy noclegu (maksymalnie do 10 000 zł) lub z biletu (maksymalnie do 4000 zł) , w zależności od wybranej opcji. Koszty te pokrywane są w 100%. Warunkiem rezygnacji są nieprzewidziane zdarzenia losowe (są dokładnie definiowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można zakupić też samodzielnie w wariancie Allianz Global Assistance Rezygnacja w trzech pakietach: 80%, 100% oraz 100% All Risk.
 • Sport – jest to wariant ubezpieczenia turystycznego Allianz przeznaczonego dla osób planujących aktywny wypoczynek związany z uprawianiem sportów. Oferowane jest pokrycie kosztów leczenia i pomoc Assistance do 120 000 zł (zakres jest taki sam jak w wariancie VIP), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł, pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu do 24 000 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 200 000 zł, ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego od utraty, kradzieży lub uszkodzenia na 1200 zł.
 • Sport & Ski – zakres pakietu jest identyczny jak w wyżej omówionym wariancie Sport. Dodatkową opcją są jedynie specjalne świadczenia dla narciarzy, które obejmują zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski (do 600 zł), odszkodowanie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych (maksymalnie do 60 zł za osobę za dzień ) oraz zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
 • Sport & Ski Extreme – ten wariant jest kopią wariantu Sport&Ski , jedyną nowością jest objęcie ochroną uprawianie amatorskich sportów ekstremalnych. Allianz Global Assistance definiuje jako sporty ekstremalne następujące dziedziny sportowe: abseiling, alpinizm, baloniarstwo, bobsleje, bouldering,canoeing górski, downhill MTB, ekstremalne maratony biegowe, football amerykański, free skiing (narciarstwo poza wyznaczonymi trasami), gimnastyka sportowa i akrobatyczna, heli-skiing, helisnowboarding, wyprawy w góry do 5000 m. n.p.m., kajakarstwo górskie, kite-snowboarding, kite-skiing, kite-surfing, motocross, nurkowanie z akwalungiem poniżej 30 m, polo, rafting, rajdy terenowe, rugby, saneczkarstwo, skoki do wody, skoki na bungee, skoki spadochronowe, jazda skuterem wodnym, speleologia, szybownictwo, taternictwo, triathlon, signum polonicum, walki rycerskie, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska.

 

Opcje dodatkowe ubezpieczenia w Allianz Global Assistance

 

Poza zakresem, który Allianz Global Assistance oferuje w ramach każdego wariantu ubezpieczenia turystycznego zapewnia również inne opcje, które można zamówić za dodatkową składką. Należą do nich takie rozszerzenia, jak:

 • choroby przewlekłe (CHP) – przeznaczone dla osób, które pozostają pod stałą opieką lekarską z uwagi na długoterminowe schorzenie mogące powodować pogorszenie się stanu zdrowia podczas pobytu zagranicą. Wykupienie tej opcji zaleca się także kobietom ciężarnym;
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sportowe (OCS) – przygotowane z myślą o osobach uprawiających sporty, zwłaszcza sporty wyczynowe i zawodowe, pokrywa ono szkody spowodowane na szkodzie lub osobie w trakcie uprawiania dyscyplin sportowych.

 

Dane kontaktowe

 

Ubezpieczenia turystyczne Allianz Global Assistance oferuje:

AGA International SA Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 50b
02-672 Warszawa
Telefon: +48 22 563 11 33
Fax : +48 22 522 28 01
E-mail : sekretariat@mondial-assistance.pl

Allianz Global Assistance
4.1 (82.22%) 9 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››