Koszty leczenia, czyli co to jest ubezpieczenie KL i co zapewnia?

Redakcja
Udostępnij:
4.3

Ubezpieczenie kosztów leczenia (w skrócie ubezpieczenie KL) jest to ogół wydatków na świadczenia medyczne, jakie gwarantuje ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdu zagranicznego. 

koszty leczenia

W ramach kosztów leczenia określany jest zakres pomocy udzielanej w szpitalach, klinikach, przez lekarzy oraz służby ratownicze, za którą (jeśli jest to zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) zapłaci towarzystwo ubezpieczeniowe.

KL to także konkretne sumy, które według OWU pokryje ubezpieczyciel. Zarówno zakres jak i sumy kosztów leczenia są indywidualnie określane przez każdą firmą oferującą polisy turystyczne.

Zakres kosztów leczenia

W ramach ubezpieczenia KL pokrywa się:

 • badania medyczne,
 • wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach),
 • doby spędzone w szpitalu,
 • zabiegi i operacje,
 • transport sanitarny (ambulansem, śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju,
 • ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz jaskiniach,
 • zakup leków, środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych.

Trzeba mieć na uwadze, że firmy ubezpieczeniowe w OWU zaznaczają wyraźnie pewne sytuacje, które powodują wyłączenie ochrony, co przekłada się na to, że koszty leczenia nie zostaną pokryte.

Co może być tego powodem? Na przykład wypadek spowodowany spożyciem alkoholu czy pogorszenie się stanu zdrowia z powodu zdiagnozowanej jeszcze przed wyjazdem choroby przewlekłej. Są to indywidualnie przez towarzystwo kategoryzowane sytuacje.

Przykład:

Pani Joanna choruje na cukrzycę. Podczas wakacji w Turcji jej stan zdrowia pogorszył się. Trafiła do szpitala i spędziła tam kilka dni. Mimo że posiadała ubezpieczenie, towarzystwo odmówiło pokrycia kosztów leczenia – kobieta przed wyjazdem wiedziała, że choruje na cukrzycę i hospitalizacja była wymaga ze względu na zaostrzenie się tej choroby przewlekłej.

Niemniej, za dodatkową składką można ubezpieczyć się też o rozszerzenie o choroby przewlekłe. Wówczas ubezpieczenie będzie droższe, ale zapewni pełną ochroną na czas wyjazdu.

Przykład: 

Pan Marian ma zdiagnozowane nadciśnienie. Podczas urlopu w Chorwacji źle się poczuł i musiał udać się do lekarza. Okazało się, że jego stan pogorszył się ze względu na chorobę przewlekłą. Na szczęście mężczyzna wykupił polisę z rozszerzeniem o choroby przewlekłe i ubezpieczyciel pokrył koszty wizyty u lekarza i zleconych badań.

Poniżej w tabeli prezentujemy, co w ramach kosztów leczenia oferują poszczególne towarzystwa:

Zakres Europa Warta Signal Iduna Aviva Generali Axa Partners Allianz
Koszty hospitalizacji
Koszty leczenia ambulatoryjnego
Koszty przedwczesnego porodu
Leczenie stomatologiczne
Komora dekompresyjna
(wersja Travel Sport)
Koszty ratownictwa
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(wersja Travel Sport)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego między placówkami medycznymi
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu ubezpieczonego do miejsca zakwaterowania podczas podroży zagranicznej
(w zakresie Assistance)
Koszty transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek ubezpieczonego w miejscu podróży zagranicznej
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Koszty transportu powrotnego ubezpieczonego do Polski lub placówki medycznej w Polsce
(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)

(w zakresie Assistance)
Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
Naprawa i zakup okularów oraz naprawa protez bezpośrednio po wypadku
(nie dotyczy okularów)
Dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia
Honoraria lekarskie
Koszty leczenia powstałego w okolicznościach określonych w definicji klauzuli nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru

Sumy kosztów leczenia

Sytuacja jest analogiczna jak w przypadku zakresu – każda firma ubezpieczeniowa ustala kwoty, czyli tak zwane sumy gwarancyjne indywidualnie.

Jest to limit, do którego ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty– oznacza to, że jeśli leczenie pacjenta ubezpieczonego na 20 000 euro wyniesie 30 000 euro, to brakujące różnicę będzie trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Zazwyczaj każda firma oferuje kilka różnych pakietów z rosnącymi sumami, od 10 000, 20 000, 30 000 euro aż po znacznie wyższe kwoty.

Każdy ubezpieczający sam decyduje jaka suma będzie najkorzystniejsza. Minimalną bezpieczną kwotą kosztów leczenia w Europie jest 20 000 euro, zaś zalecaną 30-40000 euro, poza naszym kontynentem powinno się wybrać opcję od 40-50 000 euro. Te limity warto dopasowywać indywidualnie do kosztów leczenia w kraju, w którym będzie się przebywało.

Przykład:

Pani Anna i pan Michał wyjechali w podróż poślubną do Stanów Zjednoczonych. W czasie wycieczki w góry pani Anna poślizgnęła się i złamała nogę. Koszt pobytu w placówce medycznej i założenia gipsu wyniósł 50 000 euro. Małżeństwo posiadało polisę na sumę kosztów leczenia 20 000 euro, więc część rachunku ze szpitala pokrył ubezpieczyciel. Niestety, brakujące 30 000 euro pani Anna i pan Michał muszą zapłacić z własnej kieszeni.

Zasady wyboru sumy KL

Przy wyborze sumy ubezpieczenia najlepiej trzymać się następujących zasad:

 1. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być uzależniona od tego, jaki kraj jest celem naszej podróży. Im dalej jedziemy, tym wyższe sumy ubezpieczenia powinniśmy wybierać.
 2. Jeżeli jedziemy z małymi dziećmi, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że będziemy musieli skorzystać z szybkiej pomocy lekarskiej na miejscu.
 3. Leczenie osób starszych wiąże się z większym prawdopodobieństwem powikłań, dlatego warto rozważyć wyższe sumy ubezpieczenia.
 4. Szczególnie niebezpieczne sporty wiążą się z ryzykiem poważnych obrażeń – warto wtedy wykupić polisę z wysoką sumą ubezpieczenia.

W krajach UE oraz w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii obowiązuje EKUZ, która zapewnia bezpłatną opiekę w państwowej służbie zdrowia na zasadach obowiązujących rodowitych mieszkańców danego kraju.

Warto przeczytać, dlaczego EKUZ to nie wszystko, o czym pisaliśmy w naszych wcześniejszych artykułach.

Przykładowe koszty leczenia za granicą

Przy wyborze sumy ubezpieczenia dla krajów, w których obowiązuje EKUZ pomocne może być zapoznanie się z kosztami transportu medycznego do Polski, których karta nie refunduje.

Poniżej w tabeli podaliśmy przykładowe koszty transportu medycznego dla wybranych krajów:

KrajTowarzystwo UbezpieczenioweOpisKwota
AustriaSignal Idunatransport medyczny i lotniczy44 000 zł
FrancjaAllianztransport medyczny i lotniczy36 000 zł
SzwecjaAllianztransport medyczny i lotniczy44 000 zł

Ważną kwestią jest też świadomość, że leczenie za granicą wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Kilka przykładów wypłaconych świadczeń z różnych krajów świata umieściliśmy w tabeli poniżej:

KrajTowarzystwo ubezpieczenioweOpisKwota
AustraliaSignal Idunahospitalizacja i operacja102 000 zł
EgiptAllianzhospitalizacja i transport medyczny do Polski170 000 zł
KanadaAllianzhospitalizacja i transport medyczny do Polski587 000 zł
Nowa ZelandiaSignal Idunahospitalizacja oraz organizacja powrotu do Polski z lekarzem204 000 zł
Stany ZjednoczoneAllianzhospitalizacja i transport medyczny do Polski641 000 zł
TunezjaSignal Idunatransport do szpitala oraz hospitalizacja 85 000 zł

Koszty leczenia a EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz EFTY darmowy dostęp do powszechnej służby zdrowia na tym samym poziomie, jaki przysługuje obywatelom tychże krajów.

EKUZ może bezpłatnie wyrobić każdy, kto jest ubezpieczony w Polsce. Jednakże w większości krajów europejskich bezpłatna jest tylko część świadczeń, za resztę trzeba płacić samemu – a więc nawet jeśli ma się EKUZ, to i tak trzeba pomyśleć o polisie, która pokryje te nierefundowane koszty leczenia.

Więcej o tym, jak wyrobić EKUZ i co ona zapewnia przeczytasz w naszych wcześniejszych artykułach.

Koszty leczenia (KL) w Polsce

Zdecydowana większość Polaków jest ubezpieczona w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, a zatem wydaje się, że zakup polisy podróżnej na wakacje w Polsce to wydatek zupełnie zbędny.

O ile ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków można jeszcze jakość uargumentować, to już koszty leczenia traktowane są jako zupełna fanaberia.

A niesłusznie – bo czasem w miejscowości turystycznej, po godzinach pracy ośrodka z uczuleniem czy zatruciem zgłaszamy się do gabinetu prywatnego i oczywiście płacimy za wizytę. A posiadając polisę, takie koszty zostałyby zrefundowane przez towarzystwo. Zazwyczaj suma gwarantowana kosztów leczenia w Polsce oscyluje od 500 do 1000 zł.

Koszty leczenia to podstawa każdego ubezpieczenia turystycznego

Każda polisa podróżna gwarantuje pokrywanie kosztów leczenia, trzeba jednak mieć na uwadze jaki jest ich zakres oraz sumy gwarantowane. Warto więc porównywać oferty, szukać tych najbardziej dopasowanych do własnych potrzeb – można to sprawdzić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych.

Ubezpieczenie indywidualne dla osoby dorosłej
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
0,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł Przedłużony pobyt z powodu pozytywnego wyniku testu (izolacja) Transport medyczny do kraju
Signal Iduna
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
25 000 zł
Bagaż
0 zł
3,90 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł Przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka: 100 euro/dzień (max7 dni), 20 000 euro koszty transportu Ubezpieczenie dla aktywnych
AXA
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
3,92 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Pokrycie kosztów testu: Tylko jeżeli lekarz zleci wykonanie testu. Niezależnie od wyniku testu Ubezpieczenie dla aktywnych
Ubezpieczenie indywidualne dla osoby dorosłej
Allianz
0,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł Przedłużony pobyt z powodu pozytywnego wyniku testu (izolacja) Transport medyczny do kraju
Signal Iduna
3,90 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
25 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł Przedłużony pobyt opiekuna z powodu zachorowania dziecka: 100 euro/dzień (max7 dni), 20 000 euro koszty transportu Ubezpieczenie dla aktywnych
AXA
3,92 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Pokrycie kosztów testu: Tylko jeżeli lekarz zleci wykonanie testu. Niezależnie od wyniku testu Ubezpieczenie dla aktywnych

Nie można też zapomnieć o zapoznaniu się z OWU – dzięki temu zakupiona przez nas polisa pokryje wszystkie ewentualne koszty leczenia, a my nie nadwyrężymy swojego budżetu podczas zagranicznych wojaży.

Jakiś czas temu opisaliśmy jak radzić sobie z problemami ze zdrowiem za granicą warto wrócić do tego artykułu i wiedzieć, jak korzystać z polisy gwarantującej pokrycie kosztów leczenia.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każda polisa zapewnia pokrycie kosztów leczenia?

  Tak. To obowiązkowy element każdego ubezpieczenia turystycznego.

 2. Jakich kosztów leczenia nie pokryje polisa?

  Ubezpieczyciele zastrzegają, że nie zwracają wydatków poniesionych na zabiegi planowane, operacje plastyczne, pobyty w szpitalu związane z próbą samobójczą czy problemami psychicznymi. Wszystkie te wyłączenie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa.

 3. Czy koszty leczenia pokrywają też koszty ratownictwa?

  To zależy od oferty danego ubezpieczyciela. Najczęściej jednak koszty ratownictwa są dostępne jako osobny element ochrony z indywidualną sumą gwarantowaną.

 4. Jak wybrać sumę gwarantowaną kosztów leczenia?

  Najlepiej dopasować ją do kierunku podróży. Na terenie Europy suma kosztów leczenia powinna wynosić około 30 000 euro, a poza naszym kontynentem przynajmniej 50 000 euro.

Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia to podstawowy element ochrony w polisie turystycznej.
 2. Zapewnia pokrycie wydatków związanych z leczeniem, pobytem w placówkach medycznych, zakupem leków i środków opatrunkowych.
 3. Ubezpieczenie kosztów leczenia można rozszerzyć o zaostrzenie się chorób przewlekłych.
 4. Polisa turystyczna z kosztami leczenia pokrywa również nierefundowane przez EKUZ świadczenia medyczne.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania