Ubezpieczenie turystyczne w firmie Signal Iduna

Niemiecka solidność ubezpieczeń dla polskich turystów.
Szeroki wachlarz usług dodatkowych.

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje

30013,bf5f1b6b04-signal-Iduna-LOGO (1)Grupa SIGNAL IDUNA to niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe, które od kilku lat doskonale radzi sobie również na rynku polskim. W swojej ofercie ma nie tylko produkty ubezpieczeniowe, ale i finansowe. W naszym systemie można zakupić ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna dostępne w kilku wariantach: NNW na terenie Polski, Bezpieczne Podróże, Pakiet Narciarski oraz Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej.

 

NNW na terenie Polski

Jest to bardzo podstawowe ubezpieczenie turystyczne chroniące tylko w razie następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci. Dostępne jest w dwóch wariantach – NWI (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,) lub NWI i NWS (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci). Oba te pakiety oferowane są w kilku opcjach różniących się ceną i sumą gwarantowaną:

 • NNW i NWS MAŁY Standard PLUS – na 2000 zł,
 • NNW i NWS ŚREDNI Standard PLUS – na 7000 zł,
 • NNW i NWS MAŁY Super PLUS na 10 000 zł,
 • NNW i NWS ŚREDNI Super PLUS na 30 000 zł,
 • NNW i NWS DUŻY Super PLUS na 50 000 zł.

 

Bezpieczne Podróże

Ten wariant ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna powstał z myślą o indywidualnych turystach wyjeżdżających w celach wypoczynkowych za granicę – zarówno do krajów Europy, jak i całego świata. W skład każdej podstawowej wersji polisy wchodzą koszty leczenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Można je rozszerzyć opcjonalnie o ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Oferowane są dwa pakiety: Standard (w opcji Mały, Średni i Duży) oraz Super (analogicznie – Mały, Średni, Super).

 • Bezpieczne Podróże Standard – w tym podstawowym pakiecie można liczyć na pokrycie kosztów leczenia (w opcji Mały – do 10 000 EUR, Średni – do 15 000 EUR, Duży – do 30 000 EUR) i ratownictwa (do 6000 EUR) i na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwcze wypadków na 15 000 zł. Oferowany jest także szeroki zakres Assistance (koszty leczenia ambulatoryjnego, leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych, pokrycie dziennego świadczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia na terenie Rzeczypospolitej maksymalnie przez 10 dni, transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie do Polski, transport ubezpieczonego do kraju, transport medyczny za granicą do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami medycznymi, transport po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji podróży, transport zwłok do kraju, wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej, która pozostaje z ciałem ubezpieczonego, koszty transportu powrotnego osoby towarzyszącej zmarłemu, podróż osoby towarzyszącej do kraju, wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej, wizyta osoby wskazanej, koszty rekonwalescencji ubezpieczonego do 100 EUR za dzień maksymalnie przez 7 dni, zakup trumny, urny (kremacja), wyżywienie i zakwaterowanie opiekuna, dodatkowe koszty podróży opiekuna kraju, transport opiekuna po zakończeniu leczenia w celu kontynuacji podróży, przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej wskutek wybuchu wulkanu, strajków, zamieszek, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą, koszty ochrony prawnej do 2.000 EUR, koszty pomocy prawnej do 1.000 EUR i kaucja do 10.000 EUR). W pakiecie ubezpieczony jest także bagaż oraz jego opóźnienie (do 1000 EUR) oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (od 30 000 do 50 000 EUR).
 • Bezpieczne Podróże Super – zawiera ten sam zakres, co wariant Standard plus dodatkowe opcje. Koszty leczenia dostępne są w trzech pakietach: Małym (20 000 EUR), Średnim (30 000 EUR) i Dużym (40 000 EUR). Koszty ratownictwa pokrywane są do 6000 EUR, ubezpieczenie NNW oferowane jest w dwóch opcjach – na 15 000 lub 30 000 zł. Zakres Assistance jest ten sam, co w wariancie Standard, rozszerzony jedynie o transport członków rodziny ubezpieczonego, transport dzieci ubezpieczonego, transport ubezpieczonego do Polski w przypadku przerwania podróży, pokrycie kosztów zastępstwa kierowcy oraz kosztów opóźnienia lotu (do 250 EUR). Dodatkowo ubezpieczany jest bagaż na 1000 EUR i sprzęt sportowy. Ubezpieczenie OC gwarantowane jest do sumy 50 000 EUR.

 

Pakiet Narciarski

To rozszerzona wersja wariantu Bezpieczne Podróże przeznaczona dla osób wyjeżdżających za granicę w celu jazdy na nartach. Dostępne są dwa główne warianty – Standard i Super w trzech Pakietach nieco różniących się zakresem (Jazda amatorska, Jazda amatorska ze sprzętem, Jazda amatorska ze sprzętem PLUS ). Standardowo obejmują koszty leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (rozszerzone jest o szkody wyrządzone w trakcie uprawiania sportów), ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego w takich samych sumach gwarantowanych jak to ma miejsce w wariancie Bezpieczne Podróże.

 

Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej

Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje pokrycie kosztów rezygnacji z wyjazdu, biletu lub noclegu. Biura podróży, linie lotnicze i hotele za odwołanie rezerwacji naliczają spore opłaty, a taka polisa przed nimi chroni. Signal Iduna oferuje dwa jej warianty – Standard oraz Super. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyszczególnione zostały powody, dla których można zrezygnować z imprezy turystycznej, inne są dla wariantu Standard, a inne dla wariantu Super. W ramach polisy można ubezpieczyć się od:

 • rezygnacji z imprezy turystycznej (maksymalnie do 17 000 zł od osoby),
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (maksymalnie do 17 000 zł od osoby),
 • anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego (maksymalnie do 10 000 zł od osoby), anulacji rezerwacji noclegów (maksymalnie do 3000 zł od osoby).

 

Dodatkowe opcje

W każdym z wariantów można dokupić dodatkową ochronę od ryzyk, które w standardowym zakresie nie są nią objęte. Do takich opcjonalnych rozszerzeń można zaliczyć:

 • wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
 • następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych,
 • uprawiania sportów zimowych (poza Pakietem Narciarskim),
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowe uprawianie sportu,
 • uprawianie sportów ekstremalnych.

 

Dane kontaktowe

SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa
Infolinia:
801 120 120
+48 22 50 56 506

Twoja ocena

Porównaj ubezpieczenia ››