Polisa turystyczna w Wienner

Sprawdź ofertę ubezpieczeniową firmy Wiener i porównaj z innymi. Kup jedno z ubezpieczeń na wyjazdy rekreacyjne, służbowe czy sportowe.

Porównaj ubezpieczenia
Wiener W Podróży:

koszty leczenia do 60 000 euro

telefoniczna konsultacja z lekarzem

Wiener W Podróży:

klauza alkoholowa

całodobowa pomoc za granicą

Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group od 30 lat oferuje ubezpieczenia we wszystkich obszarach. Od 28 lutego 2019 r. jest częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group.

Towarzystwo ubezpieczeniowe powstało w 1991 roku pod nazwą Goather. Obecnie Wiener pod swoimi skrzydłami ma już ponad 680 000 klientów indywidualnych oraz prawie 60 000 przedsiębiorstw na całym świecie.

Dzisiaj w ofercie tego towarzystwa znajdziemy polisy komunikacyjne, osobowe, życiowe, finansowe i turystyczne przeznaczone dla klientów indywidualnych, jak i dla firm i przedsiębiorstw.

W naszym serwisie dostępnych jest kilka wariantów ubezpieczenia podróżnego sygnowanego marką Wiener – Podróże i Wypoczynek, Podróże i Praca oraz Podróże i uprawianie wyczynowe sportów oraz sportów wysokiego ryzyka. Szczegółowe omówimy je w dalszej części.

Ubezpieczenie „Podróże i Wypoczynek” w Wiener

Jest to wariant ubezpieczenia turystycznego, który jest przeznaczony dla osób planujących standardowy wypoczynek za granicą. Oferowany jest w trzech pakietach różniących się wysokością sum gwarantowanych: Standard, Pełny i Rozszerzony. W skład każdego z nich wchodzą takie elementy, jak:

 • koszty leczenia (na 20 000, 40 000 lub 60 000 euro) – leczenie hospitalizacyjne, ambulatoryjne, zakup leków, koszty operacji, badań, wizyt lekarskich, transport medyczny i powrotny do kraju, leczenie stomatologiczne, koszty pogrzebu i transportu zwłok,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków [NNW] (na 10 000, 20 000 lub 50 000 zł),
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym (w Pakiecie Pełnym ma 25 000 euro lub w Pakiecie Rozszerzonym na 50 000 euro),
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego wraz ze sprzętem elektronicznym (w Pakiecie Pełnym na 1000 zł lub w Pakiecie Rozszerzonym 3000 zł),
 • Assistance (pomoc informacyjna i finansowa na wypadek zatrzymania, kradzieży, pomoc w przypadku zgubienia dokumentów, przekazywanie wiadomości, organizacja transportu powrotnego, organizacja opieki nad dziećmi na czas hospitalizacji, organizacja zakwaterowania i transportu osobom towarzyszącym w podróży).

Pakiet Podróże i Praca

Ta polisa turystyczna została przygotowana z myślą o osobach wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych.

Ubezpieczenie tego typu ma ten sam zakres, co Podróże i Wypoczynek, również podzielone jest na trzy pakiety: Standard, Pakiet i Rozszerzony. Zapewnia pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW, OC, ochronę bagażu oraz wsparcie Assistance. Dodatkiem jest jedynie rozszerzenie ochrony o wykonywanie pracy i wszystkich czynności służbowych za granicą.

Wariant Podróże i Sport

Ten wariant został przygotowany z myślą o osobach planujących wypoczywać w sposób aktywny, uprawiając sport. Zakres ubezpieczenia jest identyczny, jak w dwóch poprzednich pakietach, można skorzystać z trzech opcji (Standard, Pełnej i Rozszerzonej). W ramach polisy ochroną objęte są koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż oraz oferowane jest wsparcie Assistance. Całe ubezpieczenie jest rozszerzone o uprawianie sportów.

Dodatkowe opcje:

 • opóźnienie lotu,
 • zdarzenia pod wpływem alkoholu,
 • praca fizyczna,
 • sporty wysokiego ryzyka,
 • sporty ekstremalne,
 • choroby przewlekłe i ciąża.

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

Centrala Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
e-mail: kontakt@wiener.pl

Infolinia na terenie Polski
22 469 69 69

Infolinia z zagranicy:
+48 22 469 69 69

ZALETY

trzy pakiety ochrony ubezpieczeniowej do wyboru

atrakcyjne rozszerzenia ochrony

telefoniczna konsultacja z lekarzem

pomoc tłumacza

ochrona zdarzeń pod wpływem alkoholu

całodobowa pomoc za granicą

WADY

brak ochrony w razie ataków terrorystycznych

7-dniowa karencja