Ubezpieczenia narciarskie

Porównaj teraz oferty ubezpieczeń narciarskich od 7  ubezpieczycieli i wybierz optymalną ochronę w najniższej cenie.

Porównaj ubezpieczenia ››
Para na nartach

Dlaczego warto skorzystać z naszego kalkulatora?

gwiazdka NAJNIŻSZE CENY – polisa narciarska na 7-dniowy wyjazd od 19,44 zł.
gwiazdka SZYBKOŚĆ I WYGODA – polisę otrzymasz do kilku minut na adres e-mail!
gwiazdka 100% TRAFNOŚCI WYBORU – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Wakacyjnapolisa.pl radzi…

Jakie ubezpieczenie narciarskie wybrać?

Polisa przeznaczona dla narciarzy nieco różni się zakresem od tej standardowej turystycznej: jest dopasowana do charakteru wyjazdu. Przede wszystkim lepiej zainwestować w wyższe sumy gwarantowane – ryzyko wypadku na nartach jest znacznie wyższe. Co w takim razie powinno obejmować optymalne ubezpieczenie narciarskie?

Ubezpieczenie narciarskie należy dopasować indywidualnie do celu, miejsca i długości wyjazdu. Najważniejszym elementem polisy jest wysokość sum gwarantowanych kosztów leczenia oraz ratownictwa. Dokładnie należy również zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), a także następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Szczególnie dokładnie dopasować ubezpieczenie narciarskie do celu i miejsca wyjazdu powinni narciarze wybierający się za granicę. Nawet Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) może okazać się niewystarczająca, ponieważ bezpłatnie refunduje w 32 krajach Europy tylko podstawową opiekę medyczną. Tymczasem przewiezienie ze stoku do szpitala i pobyt w nim, czy transport powrotny śmigłowcem do Polski może kosztować nieubezpieczonego poszkodowanego nawet kilkaset tysięcy złotych. Oprócz tego urazu lub szkody na cennym mieniu może z naszej winy doznać osoba trzecia. Gdy nas pozwie i sąd przyzna jej rację, wysokość odszkodowania, którym zostaniemy obciążeni również może być bardzo wysoka. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze zakresu ochrony polisy?

1. Koszty leczenia – dopasowanie wysokości sumy gwarantowanej do miejsca wyjazdu

Najważniejszym elementem ubezpieczenia narciarskiego są koszty leczenia. Wysokość ich sumy gwarantowanej należy dostosować do miejsca i opłat medycznych w kraju, w którym będziemy jeździć na nartach. Optymalnie powinna wynosić:

  • co najmniej 30 000 euro w Europie,
  • co najmniej 60 000 euro poza Starym Kontynentem,
  • co najmniej 120 000 euro w krajach słynących z bardzo drogiej opieki medycznej, jak Stany Zjednoczone czy Kanada.

Podane powyżej kwoty są minimalne. Oznacza to, że wybierając polisę narciarską warto wybrać ofertę z wyższą sumą gwarantowaną kosztów leczenia. Zwłaszcza wybierając się na narty do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Niektórzy ubezpieczyciele oferują nawet pokrycie opieki medycznej w nielimitowanym zakresie.

Przykład:

Kobieta na stoku w Kanadzie upadła i potrąciła innego narciarza. Uszkodziła oba nadgarstki. W efekcie konieczna okazała się operacja na miejscu. Jej koszty wraz z hospitalizacją wyniosły ponad 267 000 zł. Ponadto poszkodowana osoba trzecia uzyskała odszkodowanie w wysokości ponad 100 000 zł. Wszelkie wydatki pokrył ubezpieczyciel (łącznie ponad 367 000 zł, czyli około 85 000 euro). Gdyby ubezpieczona posiadała ubezpieczenie narciarskie z sumą gwarantowaną kosztów leczenia w minimalnej kwocie 60 000 euro, z własnych środków musiałaby dopłacić około 25 000 euro.

Źródło: AXA Assistance dla rankomat.pl

Bardzo dużo może również kosztować transport medyczny śmigłowcem do Polski. Gdy poszkodowany narciarz nie jest w stanie powrócić do kraju o własnych siłach, często jest on konieczny. Jak ostrzega Mondial Assistance, w niektórych państwach przewiezienie śmigłowcem może kosztować:

  • we Włoszech – 40 000 zł,
  • w Norwegii – 37 000 zł,
  • w Austrii – 25 000 zł,
  • we Francji – 22 000 zł,
  • w Słowenii – 11 000 zł.

Kup tanie ubezpieczenie na narty

2. Koszty ratownictwa – za granicą za akcję ratunkową płaci poszkodowany

W Polsce pomoc medyczna udzielona przez ratowników na stoku, czy przewiezienie do szpitala przez GOPR lub TOPR jest bezpłatne. Niestety za granicą osoba, która nie posiada ubezpieczenia narciarskiego, musi zapłacić za tego typu świadczenia z własnych środków. W związku z tym wybierając polisę należy pamiętać, aby w Europie suma gwarantowana kosztów ratownictwa wynosiła co najmniej 5 000 euro. Jednak jeżdżąc na nartach za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, warto kupić polisę ze znacznie wyższą kwotą. Podobnie jak koszty leczenia, również koszty akcji ratowniczej niektórzy ubezpieczyciele refundują w nielimitowanym zakresie.

Przykład:

Mężczyzna podczas wykonywania ostrego skrętu na nartach w Hiszpanii, uderzył w skały i doznał licznych złamań. Konieczny okazał się transport helikopterem ze stoku do szpitala, a następnie przeprowadzenie dwóch operacji oraz hospitalizacja. Za przewiezienie śmigłowcem do placówki medycznej ubezpieczyciel zapłacił około 10 000 euro. Gdyby poszkodowany posiadał ubezpieczenie narciarskie z minimalną rekomendowaną sumą gwarantowaną akcji ratowniczej w wysokości 5 000 euro, z własnych środków musiałby dopłacić kolejne 5 000 euro.

Źródło: ERV dla rankomat.pl

3. OC – należy kupić ubezpieczenie narciarskie z OC sportowym

Ważnym elementem ubezpieczenia narciarskiego jest również OC. Będzie pomocne, gdy z naszej winy urazu na stoku dozna osoba trzecia. W wyniku kolizji zniszczeniu może również ulec jej sprzęt. Jeżeli poszkodowany nas pozwie i sąd przyzna mu odszkodowanie, ubezpieczyciel wypłaci je do wysokości określonej w umowie. Warto pamiętać, że za granicą wysokość tego typu rekompensat może być bardzo wysoka.

Wybierając polisę należy zwrócić szczególną uwagę, czy zapewnia ona ochronę nie tylko np. w hotelu, lecz również na stoku. Towarzystwa podają taką informację w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), których dokładne przeanalizowanie może być bardzo czasochłonne.

W kalkulatorze ubezpieczeń narciarskich na wakacyjnapolisa.pl, nie trzeba przeglądać każdego OWU osobno by dowiedzieć się, czy dany pakiet oferuje OC w przypadku jazdy na nartach. Wystarczy szybko sprawdzić w kalkulatorze, czy któraś z polis w zakresie ochrony posiada opcję – OC sportowe. Jeżeli tak, na pewno chroni nas na stoku w przypadku, gdy z naszej winy urazu lub szkody na mieniu dozna osoba trzecia. Suma gwarantowana OC w rozbudowanych pakietach może sięgać od kilkuset tysięcy, do powyżej miliona złotych.

Przykład:

We Włoszech mężczyzna nie zauważył na stoku innego narciarza, a następnie wpadł na niego. W efekcie poszkodowanego przewieziono do szpitala, w którym zdiagnozowano zwichnięcie stawu ramienno-łopatkowego. Towarzystwo wypłaciło mu odszkodowanie wynoszące ponad 77 000 zł. Jeżeli ubezpieczony nie posiadałby ubezpieczenia narciarskiego z OC sportowym, musiałby zapłacić tę kwotę z własnych środków.

Źródło: AXA Assistance dla rankomat.pl

4. NNW – ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zastanawiając się nad wyborem ubezpieczenia narciarskiego warto zwrócić uwagę, czy posiada NNW. Będzie przydatne, jeśli podczas jazdy na nartach doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. W zależności jak bardzo będzie on poważny, ubezpieczyciel wysokość wypłaconego nam odszkodowania określi procentowo na podstawie tabeli zawartej w OWU. Tę kwotę możemy np. przeznaczyć na dodatkowe prywatne leczenie czy rehabilitację. W rozbudowanych polisach wysokość NNW wynosi od kilkudziesięciu, do kilkuset tysięcy złotych.

Przykład:

Narciarz posiada ubezpieczenie narciarskie z sumą gwarantowaną NNW w wysokości 50 000 zł. Gdy np. złamie nogę podczas jazdy na nartach, to ubezpieczyciel określi procentowo trwały uszczerbek na zdrowiu, zazwyczaj na około 2-5%. Oznacza to, że wysokość wypłaconego odszkodowania wyniesie od 1000 (2%) do 2500 zł (5%).

5. Ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego na wypadek zniszczenia czy kradzieży

Rozbudowane oferty polis narciarskich dodatkowo oferują również ubezpieczenie bagażu. Każdy ubezpieczyciel w OWU określa jego definicję. Torbę, walizkę, plecak czy kufer można chronić na wypadek kradzieży, zniszczenia, zgubienia czy opóźnienia. Należy pamiętać, że posiadacz ma obowiązek chronić swoją własność, a dokładne jej zasady należy sprawdzić w OWU.

Dodatkowo można również ubezpieczyć przewożony w bagażu sprzęt sportowy i elektroniczny. Ich definicję każdy ubezpieczyciel określa w OWU. W przypadku pierwszego z nich, najczęściej są to „narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami, kijkami i butami narciarskimi oraz deska snowboardowa wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi”. Sprzęt można ubezpieczyć na wypadek kradzieży, zniszczenia lub zgubienia. Podobnie jak bagaż, strój narciarski oraz elektronikę właściciel ma obowiązek chronić. Dokładne zasady ochrony są zawarte w OWU. W rozbudowanych polisach narciarskich, sumy gwarantowane tego typu świadczeń wahają się od 800 do 5000 zł.

6. Jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami – ubezpieczenie narciarskie należy rozszerzyć

Doświadczeni narciarze lubią sprawdzać poziom swoich umiejętności poza wyznaczonymi trasami. Jednak wymaga to rozszerzenia ochrony ubezpieczenia narciarskiego o sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Jeśli nie spełnimy tego obowiązku i dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W OWU do tego typu aktywności towarzystwa zaliczają takie dyscypliny, jak np. freeride, skitouring, backcountry, heli-skiing, cat-skiing, narciarstwo wysokogórskie czy ski-alpinizm. W efekcie wysokość składki może wzrosnąć nawet o 300%.

7. Klauzula alkoholowa – rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego w razie wypadku w stanie nietrzeźwości

Ubezpieczenie narciarskie za dopłatą można również rozszerzyć o tzw. klauzulę alkoholową. Zakresem ochrony obejmuje ona dwa elementy – koszty leczenia i NNW. Oznacza to, że gdy pod wpływem alkoholu narciarz dozna na stoku kontuzji, to ubezpieczyciel w ramach polisy opłaci udzieloną mu pomoc medyczną bądź wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Jednak klauzula nie zawiera OC. Jeżeli więc będąc w stanie nietrzeźwości spowodujemy kontuzję osoby trzeciej lub uszkodzimy jej mienie, to towarzystwo nie pokryje poniesionych przez poszkodowanego strat. Należy pamiętać, że niektórzy ubezpieczyciele w OWU określają limit stężenia alkoholu we krwi, którego nie można przekroczyć by ochrona ubezpieczenia nieprzestała obowiązywać (np. 0,5 promila alkoholu).

8. Ubezpieczenie narciarskie a choroby przewlekłe

Ubezpieczyciele wymagają, aby turyści (w tym narciarze) chorujący przewlekle, przyjmujący leki lub pozostający pod stałą opieką lekarza, za dopłatą rozszerzyli ubezpieczenie. Towarzystwa listę schorzeń, które wymagają rozszerzenia ochrony określają w OWU. Należą do nich m.in. cukrzyca, czy nadciśnienie krwi.

Kup tanie ubezpieczenie na narty

9. Ubezpieczenie turystyczne vs. EKUZ

EKUZ zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednak nawet w Europie może okazać się niewystarczający, szczególnie w przypadku jazdy na nartach. EKUZ nie refunduje m.in. kosztów transportu medycznego do Polski czy akcji ratowniczej na stoku. Często również poszkodowani, którzy nie posiadają ubezpieczenia narciarskiego, muszą z własnych środków opłacić pobyt w szpitalu lub specjalistyczne zabiegi. Karta w przeciwieństwie do polisy, nie gwarantuje także dodatkowej ochrony, jak OC, NNW czy ubezpieczenie bagażu.

Ile wynosi cena ubezpieczenia narciarskiego?

Ubezpieczenie narciarskie należy dopasować indywidualnie do celu, miejsca i długości wyjazdu. Wybierając polisę przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wysokość sum gwarantowanych kosztów leczenia. W przypadku jazdy na nartach w Europie powinno to być co najmniej 30 000 euro, poza Starym Kontynentem przynajmniej 60 000 euro, a w krajach słynących z bardzo drogiej opieki medycznej (np. Kanada czy Stany Zjednoczone) najkorzystniejszą opcją będzie nielimitowana opieka medyczna.

Optymalne OC oraz NNW powinno wynosić co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli posiadamy cenny sprzęt narciarski, również warto objąć go ubezpieczeniem wraz z bagażem. Osoby jeżdżące poza wyznaczonymi trasami, podobnie jak cierpiący na choroby przewlekłe, muszą rozszerzyć zakres ochrony polisy.

Porównanie optymalnych ubezpieczeń narciarskich ze względu na cel wyjazdu dla osoby dorosłej

Zakres ochronyOptymalna polisa w EuropieOptymalna polisa poza EuropąOptymalna polisa w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych
Koszty leczenia129 279 zł600 000 złBez limitu
Koszty ratownictwa21 546 zł600 000 złBez limitu
OC215 464 zł150 000 zł1 500 000 zł
OC sportowe43 093150 000 zł1 500 000 zł
NNW17 237 zł50 000 zł150 000 zł
Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego1724 zł1500 zł3000 zł
Cena polisy8,66 zł dziennie7,27 zł dziennie13,97 zł dziennie

Źródło: rankomat.pl

Wyższa cena ubezpieczenia narciarskiego nie zawsze oznacza lepszy zakres ochrony. Potwierdza to przygotowana przez nas tabela. Polisa optymalna w Europie kosztuje 8,66 zł dziennie, a tańsza od niej o 1,39 zł jest oferta dostosowana do wyjazdu na narty poza Stary Kontynent (7,27 zł). Warto więc przed wyborem pakietu porównać ze sobą co najmniej kilka różnych propozycji oferowanych przez ubezpieczycieli. Na wysokość składki wpływ ma cel, miejsce i długość wyjazdu, a także wiek oraz stan zdrowia narciarza.

Ubezpieczenia narciarskie
4.3 (85.71%) 14 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››