Ubezpieczenie turystyczne w AXA Assistance

Ubezpieczenia podróżne na wyjazd krajowy lub zagraniczny. Sprawdź szczegóły ofert Daleko od Domu oraz Pakiet Wyjazdowy

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje

assist_wiecej_niz_poland_rgb (1)

Axa Assistance jest częścią międzynarodowej spółki Axa Group. Na rynku polskim działa od 1994 roku. W swojej ofercie posiada również ubezpieczenia turystyczne, które można znaleźć i zakupić za pomocą naszego kalkulatora. Axa Assistance cieszy się uznaniem wśród klientów na całym świecie, ciągle ubogaca swoją ofertę o nowe produkty i pakiety. Na wakacyjnapolisa.pl dostępne są dwa produkty Axa Assistance – Daleko od Domu oraz Pakiet Wyjazdowy.

Daleko od Domu – ubezpieczenie turystyczne Axa assistance na Europę i świat

To polisa powstała z myślą o osobach podróżujących turystycznie poza granicami naszego kraju. Dostępnych jest kilka jej wariantów – w zależności od regionu wyjazdu (Europa lub świat), zakresu ubezpieczeniami (podstawowe elementy lub opcja z dodatkowymi rozszerzeniami) oraz wysokością sum gwarantowanych. W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia w zależności od wariantu ubezpieczenia ochroną zostały objęte poniższe rodzaje ryzyk:

 1. ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance,
 2. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 4. ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 5. ubezpieczenie podróży samolotem,
 6. ubezpieczenie pomocy telefonicznej.

Poza tym w ramach niektórych wariantów polisy przygotowane są następujące rozszerzenia:

 1. ubezpieczenie dodatkowe sportów wysokiego ryzyka,
 2. ubezpieczenie dodatkowe pracy fizycznej,
 3. ubezpieczenie dodatkowe chorób przewlekłych,
 4. ubezpieczenie dodatkowe rezygnacji z imprezy turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu.

Generalnie ubezpieczenie dostępne w naszym kalkulatorze turystycznym Daleko od Domu możemy podzielić na dwie grupy:

 • ubezpieczenia turystyczne z przeznaczaniem dla osób planujących wypoczynek oraz zwiedzanie dostępne w dwóch zakresach:
 1. koszty leczenia (200 000 zł), koszty ratownictwa (200 000 zł), ubezpieczenie NNW (20 000 zł), 92 sporty amatorskie objęte ochroną,
 2. koszty leczenia (do wyboru 600 000 zł lub bez limitu), koszty ratownictwa (do wyboru 600 000 zł lub bez limitu), ubezpieczenie NNW (do wyboru 50 000 zł lub 100 000 zł), ubezpieczenie bagażu (do wyboru 1500 zł lub 3000 zł), OC w życiu prywatnym (do wyboru 150 000 zł lub 1 500 000 zł), OC sportowe (do wyboru 150 000 zł lub 1 500 000 zł), ubezpieczenie sprzętu sportowego w ramach ubezpieczenia bagażu (1500 zł lub 3000 zł), 92 sporty amatorskie objęte ochroną.
 • ubezpieczenie przeznaczone dla osób uprawiających narciarstwo, nurkowanie, sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne, dostępne w dwóch zakresach z kilkoma rożnymi sumami gwarantowanymi:
 1. koszty leczenia (200 000 zł), koszty ratownictwa (200 000 zł), ubezpieczenie NNW (20 000 zł), 209 sportów objętych ochroną,
 2. koszty leczenia (do wyboru 600 000 zł lub bez limitu), koszty ratownictwa, (do wyboru 600 000 zł lub bez limitu) ubezpieczenie NNW (do wyboru 50 000 zł lub 100 000 zł), ubezpieczenie bagażu (do wyboru 1500 zł lub 3000 zł), OC w życiu prywatnym (do wyboru 150 000 zł lub 1 500 000 zł), OC sportowe (do wyboru 150 000 zł lub 1 500 000 zł), ubezpieczenie sprzętu sportowego w ramach ubezpieczenia bagażu (1500 zł lub 3000 zł), 209 sportów objętych ochroną.

Wysokość składki zależy od wybranego pakietu oraz wariantu samy gwarantowanej.

Pakiet Wyjazdowy – wakacje z samochodem

To kolejny produkt dostępny w naszej ofercie Axa Assistace. W ramach tego ubezpieczenia zapewniana jest ochrona nie tylko podczas samego podczas wypoczynkowego, ale i w trakcie podróży samochodem do miejsca docelowego oraz w drodze powrotnej. Ubezpieczeniem objęty jest kierowca, jak i osoby mu towarzyszące na terenie całej Europy. W ramach zakresu ubezpieczenia ochroną są objęte następujące ryzyka:

 1. ubezpieczenie Assistance kierowcy i pojazdu,
 2. ubezpieczenie kierowcy lub pasażera które obejmuje:

a) koszty leczenia,

b)następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),

c) odpowiedzialność cywilną (OC),

d) uszkodzenie lub utratę bagażu,

e) pomoc telefoniczną.

Dodatkowo w ramach niektórych wariantów za dodatkową składką można rozszerzyć polisę o:

a) dodatkowe ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka,

b) dodatkowe ubezpieczenie chorób przewlekłych

c) dodatkowe ubezpieczenie pracy fizycznej.

Wysokość składki zależy od wybranego wariantu i pakietu. Każdy ubezpieczający może dobrać ubezpieczenie do swoich potrzeb.

Dane kontaktowe

AXA Assistance

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Infolinia: + 48 22 529 84 44

E-mail: biuro@axa-assistance.pl

Twoja ocena

Porównaj ubezpieczenia ››