Ubezpieczenie turystyczne w Uniqa

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA. UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych. Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

Porównaj ubezpieczenia
Uniqa:

ochrona aktywna już 3 h po zakupie polisy

cztery warianty zakresu ochrony

Uniqa:

do 50 000 euro na pokrycie kosztów leczenia za granicą

szeroki wybór dodatkowych rozszerzeń ochrony

W październiku 2020 r. UNIQA stała się właścicielem spółek AXA w Polsce, Czechach i Słowacji, umacniając tym samym swoją pozycję na rynku.

UNIQA to firma działająca już 200 lat. Jest liderem w ubezpieczeniach na rynku Europy Środkowej oraz Wschodniej. W Polsce UNIQA swoją historię tworzy od ponad 30 lat. Oferuje polisy komunikacje, mieszkaniowe, na życie, zdrowie oraz turystyczne.

Ubezpieczenie turystyczne na terenie Polski

Jest to polisa podróżna przeznaczona dla osób, które zamierzają wypoczywać w Polsce – czy to nad morzem, czy w górach, a nawet nad jeziorami. W zakres tego ubezpieczenia wchodzi przede wszystkim wypłata odszkodowania po wypadku, jak również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Dostępne są także Assistance medyczny, ubezpieczenie sprzętu sportowego i koszty ratownictwa. Co więcej, za dodatkową składką można skorzystać z rozszerzeń o amatorskie sporty, sporty wysokiego ryzyka, sporty zawodowe czy sporty ekstremalne.

Można skorzystać z następujących wariantów tej polisy:

 • Uniqa Travel Polska Xsmall (NNW na 10 000 zł, KL i Assistance na 500 zł, koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa w wersji Sport, sprzęt sportowy w wersji Sport na 3000 zł),
 • Uniqa Travel Polska Small (NNW na 20 000 zł, KL i Assistance na 500 zł, koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa w wersji Sport, sprzęt sportowy w wersji Sport na 3000 zł),
 • Uniqa Travel Polska Medium (NNW na 30 000 zł, KL i Assistance na 750 zł, koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa w wersji Sport, sprzęt sportowy w wersji Sport na 3000 zł),
 • Uniqa Travel Polska Large (NNW na 30 000 zł, KL i Assistance na 1000 zł, koszty rehabilitacji, koszty ratownictwa w wersji Sport, sprzęt sportowy w wersji Sport na 3000 zł).

Ubezpieczenie turystyczne na terenie Europy i świata

To ubezpieczenie przeznaczone dla osób podróżujących na terenie Europy i świata w celach turystycznych i wypoczynkowych. Obejmuje ono pokrycie kosztów leczenia (KL), transport do szpitala lub powrotny do Polski, gwarantuje również zwrot kosztów przy utracie bagażu (na skutek kradzieży, zagubienia lub zniszczenia), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które umożliwia wypłatę odszkodowania po wypadku.

W zakres tej polisy Uniqa wchodzi również leczenie stomatologiczne, rekompensata w razie opóźnienia lotu czy odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC). Można skorzystać z dodatkowych opcji, jak praca fizyczna za granicą czy następstwa chorób przewlekłych.

Każdy ubezpieczający ma do wyboru kilka pakietów różniących się zakresem, sumami gwarantowanymi oraz ceną. Do wyboru są następujące polisy:

 • Travel Small (KL i Assistance na 10 000 EUR, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, NNW na 2000 EUR, bagaż na 200 EUR),
 • Travel Medium (KL i Assistance na 20 000 EUR, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, NNW na 2000 EUR, opóźnienie lotu, bagaż na 200 EUR, opóźnienie bagażu),
 • Travel Large (KL i Assistance na 30 000 EUR, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, NNW na 4000 EUR, opóźnienie lotu, bagaż na 400 EUR, opóźnienie bagażu, OC na 50 000 EUR),
 • Travel XLarge (KL i Assistance na 50 000 EUR, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, NNW na 4000 EUR, opóźnienie lotu, bagaż na 400 EUR, opóźnienie bagażu, OC na 50 000 EUR).

Ubezpieczenie turystyczne sportowe

To ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które planują aktywny wypoczynek, zarówno latem, jak i zimą. Idealne dla miłośników sportów ekstremalnych, wysokiego ryzyka oraz zawodowych sportowców.

Polisa Uniqa tego typu obejmuje pokrycie kosztów leczenia, kosztów ratownictwa oraz transportu do szpitala lub placówki medycznej. NNW zapewnia odszkodowanie po wypadku. W ramach ubezpieczenia jest możliwość zakupienia OC sportowego oraz ubezpieczenia sprzętu sportowego.

Dostępne są cztery warianty polisy:

 • Travel Sport Small (KL i Assistance na 10 000 EUR, koszty ratownictwa, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, NNW na 2000 EUR, bagaż na 200 EUR, opcjonalnie sprzęt sportowy na 700 EUR),
 • Travel Sport Medium (KL i Assistance na 20 000 EUR, koszty ratownictwa, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, opóźnienie lotu, NNW na 2000 EUR, bagaż na 200 EUR, opóźnienie bagażu, opcjonalnie sprzęt sportowy na 700 EUR),
 • Travel Sport Large (KL i Assistance na 30 000 EUR, koszty ratownictwa, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, opóźnienie lotu, NNW na 4000 EUR, bagaż na 400 EUR, opóźnienie bagażu, OC na 50 000 EUR, opcjonalnie sprzęt sportowy na 700 EUR, opcjonalnie OC sportowe na 10 000 EUR),
 • Travel Sport Xlarge (KL i Assistance na 50 000 EUR, koszty ratownictwa, transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, transport osób bliskich, opóźnienie lotu, NNW na 4000 EUR, bagaż na 400 EUR, opóźnienie bagażu, OC na 50 000 EUR, opcjonalnie sprzęt sportowy na 700 EUR, opcjonalnie OC sportowe na 10 000 EUR).

Koszty Rezygnacji z Biletu

Tego typu polisa jest doskonałym rozwiązaniem, zabezpiecza na wypadek rezygnacji z podróży samolotem. Ubezpieczenie gwarantuje pokrycie równowartości kosztu biletu do 1000 EUR.

Osoba ubezpieczona w razie rezygnacji (spowodowanej chorobą, śmiercią bliskiej osoby, wypadkiem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi) otrzyma świadczenie w wysokości 80 % lub 100 % poniesionych i nierefundowanych przez linię lotniczą kosztów.

W ramach tej polisy można ubezpieczyć bilet lotniczy na dowolny międzynarodowy lot rozpoczynający się na terenie Polski do 5 dni od momentu jego zakupu.

Dodatkowe opcje:

 • ubezpieczenie do wiz na Białoruś
 • ochrona sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka
 • ubezpieczenie zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu
 • ochrona sprzętu sportowego
 • rozszerzenie ochrony przewlekle
 • ochrona pracy fizycznej

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!

Dane kontaktowe

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
e-mail:podroze@uniqa.pl

Infolinia na terenie Polski
22 599 95 22

Infolinia z zagranicy:


ZALETY

ochrona aktywna już 3 h po zakupie polisy

cztery warianty ochrony do wyboru

centrum alarmowe czynne całą dobę

możliwość zgłoszenia szkody online

odszkodowanie w razie opóźnienia samolotu

WADY

brak klauzuli alkoholowej

ubezpieczenie nie pokrywa kosztów ratownictwa