Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców – jak je wybrać?

Redakcja
Udostępnij:
5

Mieszkasz w Polsce, ale nie posiadasz jeszcze obywatelstwa naszego kraju i poszukujesz ubezpieczenia turystycznego? A może ktoś z Twoich bliskich lub znajomych pochodzi z zagranicy i potrzebuje ochrony na czas wyjazdu? Sprawdziliśmy, z jakich polis mogą skorzystać cudzoziemcy i na jakich zasadach działa ta ochrona.

Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców - jak je wybrać?

Ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowców przebywających w Polsce ma chronić ich przed skutkami niespodziewanych sytuacji, które wydarzą się w czasie zagranicznych podróży. Jest to wysoce skuteczne rozwiązanie i pozwala na dopasowanie świadczeń do wymagań danej podróży z uwzględnieniem planowanych aktywności.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca?

Ubezpieczenie turystyczne ma za zadanie chronić osoby przebywające poza granicami kraju m.in. przed wysokimi kosztami leczenia oraz następstwem nieszczęśliwych wypadków. Polisę można rozbudowywać o dodatkowe element dla zapewnienia maksymalnej ochrony. Takie ubezpieczenie dotyczy wyłącznie obywateli danego państwa. Co w sytuacji, gdy cudzoziemiec mieszka na co dzień w Polsce, opłaca składki zdrowotne, ale nie ma polskiego obywatelstwa i chciałby wyjechać na wakacje za granicę? W takim przypadku nie każda firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na objęcie ochroną osoby z innego kraju. Niektóre polisy ubezpieczeniowe  przeznaczone są tylko dla obywateli Polski, przy czym obywatelstwo nie zawsze równa się pochodzeniu.

Ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca ma więc za zadanie chronić go przed skutkami niespodziewanych sytuacji, które mogą mu się przydarzyć w czasie podróży. Polisa może obejmować OC, NNW, pokrywać koszty leczenia za granicą, a także koszty przedłużonego pobytu związanego z zachorowaniem na COVID-19.

Ubezpieczenie dla obcokrajowców w Polsce dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych. W przypadku podróżowania po kraju, dla zapewniania sobie zabezpieczenia, cudzoziemiec powinien wykupić ubezpieczenie turystyczne krajowe.

Rodzaje ubezpieczeń podróżnych dla cudzoziemców

Można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń turystycznych dla cudzoziemców. Pierwsze z nich są to standardowe ubezpieczenia, takie same jak dla polskich obywateli. Mają ten sam zakres ochrony i działają niemalże na tych samych zasadach. Jedyną różnicą jest obszar, na jakim zabezpieczenia będą obowiązywały. Tego typu polisy obejmują wszystkie państwa, adekwatnie do wybranego regionu (Europa lub świat), poza krajem rezydencji (Polska), oraz państwem, z którego pochodzi osoba objęta ubezpieczeniem. Przykładowo: mieszkający w Polsce Afgańczyk, będzie objęty ochroną ubezpieczenia wszędzie, tylko nie w Polsce i nie w Afganistanie.

Informację o tym, czy dane ubezpieczenie turystyczne uwzględnia cudzoziemców znaleźć można w Ogólnych Warunkach Umowy. Takie standardowe polisy oferują między innymi firmy:

 • Allianz,
 • Aviva,
 • Axa Assistance,
 • Ergo Ubezpieczenia,
 • TU Europa,
 • Generali,
 • Uniqua

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały dla cudzoziemców bez polskiego obywatelstwa przebywających w Polsce specjalne polisy. Obejmują one zakres ochrony podobny, jak dla obywateli polskich, jednak są one przeznaczone tylko i wyłącznie dla cudzoziemców, co skutkuje wyższą składką. Takie oferty ma między innymi Signal Iduna, PZU czy Allianz.

Ubezpieczenia dla obcokrajowców przebywających w Polsce — Oferty Towarzystw

Allianz

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz w ofercie W PODRÓŻY GLOBTROTER proponuje obcokrajowcom przebywającym w Polsce określone warunki ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia zależy od oferty, na jaką ubezpieczający się zdecyduje. Suma ubezpieczenia stanowi maksymalną granicę odpowiedzialności i jest ustalania indywidualnie zgodnie z umową ubezpieczenia. Obejmuje:

 • koszty leczenia,
 • usługi assistance,
 • kontynuację leczenia na terytorium RP,
 • pomoc osobistego asystenta,
 • świadczenie NNW, w przypadku urazu ciała lub śmierci osoby ubezpieczonej,
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe,
 • ubezpieczenie bagażu, możliwość rozszerzenia za dodatkową opłatą ochrony o sprzęt elektroniczny i sportowy znajdujące się w bagażu podróżnym,
 • usługi moto assistance,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w podróży.

Takie ubezpieczenie nie obejmuje:

 • stwierdzonych chorób, odnośnie których istniały przeciwwskazania lekarskie do podróży, o których osoba ubezpieczona wiedziała,
 • kosztów leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny osoby ubezpieczonej,
 • diagnostyki i leczenia, które nie zaliczają się do natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej,
 • zaostrzenia skutków chorób przewlekłych, chyba że za dodatkowa składka ochronna została rozszerzona,
 • mandatów oraz kar pieniężnych nałożonych w ramach sankcji, niebędących bezpośrednim odszkodowaniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną,
 • kar umownych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków,
 • pojazdów bez niezbędnych uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu drogowego.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej:

 • szkody powstałe na skutek samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania przez osobę ubezpieczoną,
 • szkody powstałe na skutek nieszczęśliwego wypadku przy wykonywaniu pracy fizycznej, przy wykonywaniu pracy fizycznej wysokiego ryzyka, nieszczęśliwego wypadku wynikającego z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub sportów zimowych wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub wyczynowego uprawiana sportów, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • szkody będące bezpośrednio skutkiem działania osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych,

Signal Iduna

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna oferuje cudzoziemcom na terenie Polski pakiet Bezpieczne Podróże.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance, w tym nielimitowany transport do kraju zamieszkania w związku z nagłym zachorowaniem również spowodowanym zaostrzeniem choroby przewlekłej  lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • koszty leczenia oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem spowodowanym Sars-Cov-1, Sars- Cov-2 z ich mutacjami,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pomoc prawna: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,
 • bagaż podróżny w tym sprzęt sportowy, sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas

Możliwe rozszerzenia w ubezpieczeniu:

 • bagażu,
 • kosztów związanych z obowiązkową kwarantanną/izolacją,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • wyjazdów zorganizowanych dzieci i młodzieży,
 • ryzyk związanych z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą,
 • ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych oraz sportów ekstremalnych,
 • zwierząt domowych.

Nationale Nederlande

Z ubezpieczenia turystycznego mogą skorzystać obcokrajowcy przebywający w Polsce. Konieczne jest jednak zameldowanie na terenie Polski.

Przedmiotem ubezpieczenia, zależnie od wykupionego pakietu może być zdrowie, mienie, odpowiedzialność cywilna oraz inne trudności, takie jak np. konflikt z prawem lub awaria samochodu. Zakres podstawowy obejmuje koszty leczenia i pomoc Assistance.

Zakres rozszerzony zawierać może ubezpieczenie:

 • NNW,
 • OC,
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • kosztów odwołania lub skrócenia uczestnictwa w Wycieczce zagranicznej,
 • assistance samochodowy.

Zakres rozszerzony o zdarzenia związane z uprawianiem sportów zimowych i ekstremalnych oraz pogorszeniem stanu zdrowia wynikającym z zaostrzeniem choroby przewlekłej.

Wszystkie informacje dotyczące dokładnego zakresu ubezpieczenia można znaleźć w OWU.

Jakie ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców wybrać?

Gdzie znaleźć Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców?

Poszukując najlepsze oferty warto przeanalizować kilka ofert z uwzględnieniem kilku czynników. Najważniejszym elementem ubezpieczenia dla cudzoziemców są koszty leczenia. Jakiekolwiek kłopoty zdrowotne i konieczność hospitalizacji lub konsultacji z lekarzem mogą najbardziej obciążyć finansowo budżet turysty.  Oprócz kosztów leczenia polisa powinna też uwzględniać NNW, OC, ubezpieczenie bagażu czy dodatkowe zabezpieczenia dla osób aktywnych, planujących uprawianie sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie obcokrajowca powinno być dopasowane do:

 • kierunku wyjazdu,
 • charakteru podróży (zwiedzanie, nurkowanie, trekking górski, podróż służbowa)
 • indywidualnych wymagań (choroby przewlekłe czy uwzględnienie sytuacji zaistniałych po spożyciu alkoholu – zobacz: klauzula alkoholowa)

Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców – o czym trzeba pamiętać?

Najlepsze Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców ma chronić przede wszystkim przed wysokimi wydatkami związanymi z leczeniem. Ubezpieczyciel pokrywa wszystkie koszty leczenia do zawartej w umowie sumy gwarantowanej. Dla osób podróżujących na terenie Europy minimalna bezpieczną sumą będzie kwota 30 000 euro. Wyjeżdżając do państw leżących na innych kontynentach warto zwiększyć sumę gwarantowaną co najmniej dwukrotnie.

Ubezpieczenie cudzoziemców planujących wyjazd do państw znanych z wysokich kosztów leczenia, jak USA, Kanada czy Australia, może nie określać dokładnie sumy gwarantowanej. Towarzystwa Ubezpieczeniowe przewidują oferty, w których opłacane są wszystkie koszty leczenia, bez żadnych limitów.

Osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi będą musiały opłacić dodatkową składkę za wyższe ryzyko.

Cudzoziemiec bezpieczny w podróży

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób, które nie pochodzą z Polski, a jedynie na stałe (bądź czasowo) mieszkają czy pracują w naszym kraju. I nawet, jeśli Ty bądź Twój znajomy nie macie polskiego obywatelstwa, znajdziecie ubezpieczenie dla siebie – można taką ochroną mieć już od 2,5 zł dziennie. Sprawdź i porównaj najlepsze oferty w naszym kalkulatorze i podróżuj bezpiecznie po całym świecie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy ubezpieczenie turystyczne dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce obejmuje go ochroną również w kraju rezydencji?

  Nie. Obcokrajowcy wykupujący ubezpieczenie turystyczne w Polsce są objęci ochroną we wszystkich państwach, oprócz Polski i państwa, z którego pochodzą.

 2. Jaka jest maksymalna kwota ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemca?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne zasady w tym zakresie. Wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kwot gwarantowanych i zasad wypłaty odszkodowania znajdują się w OWU.

 3. W jaki sposób można kupić ubezpieczenie turystyczne?

  Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemca w Polsce można kupić za pośrednictwem strony internetowej lub uzyskać na ten temat niezbędne informacje od konsultanta na infolinii.

Podsumowanie
 1. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców oferują klientom warunki zbliżone, jak w przypadku obywateli Polski.
 2. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne regulacje w temacie ubezpieczeń turystycznych dla obcokrajowców.
 3. Najważniejsze zasady zawarcia umowy o ubezpieczenie turystyczne opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 4. Zakres ubezpieczenia powinien być adekwatny do planowanych na wyjeździe aktywności.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania