Ubezpieczenie podróżne od COVID-19 (koronawirusa). Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają ochronę?

Redakcja
Udostępnij:

Dynamiczna sytuacja związana z zarażeniami koronawirusem SARS CoV-2 oraz wprowadzeniem stanu pandemii sprawiła, że wielkie wyzwania stoją także przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Sprawdzamy, jaka ochrona zapewniona jest osobom, które wykupiły polisę przed wprowadzeniem pandemii i czy ubezpieczenie od zwrotu kosztów rezygnacji pokryje szkody wynikłe z odwołania wycieczek.

...

Pandemia nowego koronawirusa została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 roku. Ta data zmienia wiele zarówno w kontekście obostrzeń poszczególnych krajów, jak i warunków ubezpieczeń związanych z COVID-19, ale o tym szczegółowo dalej.

Oficjalne ogłoszenie pandemii może pociągać za sobą szereg natychmiastowych i restrykcyjnych działań, do których sukcesywnie dochodzi także w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2, a należą do nich:

 • ograniczenie w przekraczaniu granic, kontrole graniczne (także w obrębie Unii Europejskiej),
 • ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli,
 • zamknięcie placówek kulturalnych, oświatowych, a także punktów usługowych,
 • rekomendacje pozostania w domach,
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy oraz ich rodzin, a także mających kontakt z osobami zarażonymi COVID-19.

Pandemia to obejmujące znaczną część świata, szybko rozprzestrzeniające się zachorowania na określoną chorobę, najczęściej taką, która jest przenoszona drogą kropelkową (a więc niezwykle szybko) oraz na którą społeczeństwo nie jest jeszcze uodpornione.

Koronawirus wywołujący chorobę COVID-19 to nie pierwsza pandemia w historii ludzkości. Było ich znacznie więcej, a wiele z nich pochłonęło miliony ofiar. Wybrane duże pandemie w historii ludzkości to m.in.:

 • Dżuma – największa pandemia dżumy miała miejsce już w VI w i nazywana była „dżumą Justyniana”. Jej epicentrum stanowił Konstantynopol. Zabiła ok. 100 mln ludzi na całym świecie. Kolejna, nazywana „Czarną śmiercią”, odnotowana została w latach 1364-1365 r. Do tej pory nie ma jednoznacznej liczby zgonów spowodowanych pandemią dżumy, ale zazwyczaj mówi się nawet o 200 mln zmarłych.
 • Ospa prawdziwa – inaczej: czarna ospa. Największa epidemia miała miejsce w XVI wieku w Ameryce Południowej i Północnej. W latach 1636-1698 miało miejsc aż 6 epidemii ospy prawdziwej w Bostonie. W XVII wieku można było już mówić o pandemii czarnej ospy, która dotarła do Europy i zdziesiątkowała populację. Szacuje się, że liczba ofiar to nawet 60 mln osób.
 • Cholera – kolejna XIX-wieczna pandemia, która tylko w samych Indiach pochłonęła 40 mln ofiar. Gdy przedostała się poza Azję, spowodowała śmierć 100 tysięcy Europejczyków i Amerykanów.
 • Hiszpanka – to najpotężniejsza pandemia grypy w historii ludzkości. Wybuchła w 1918-1919 r., a zakażenie nie ominęło żadnego z kontynentów. Dane dotyczące liczby zgonów sąnieprecyzyjne – mówi sięo 30-100 mln ofiar hiszpanki.

Czym się różni pandemia od epidemii?

Epidemia to nagły wzrost zakażeń w danym regionie w określonej populacji. Pandemia natomiast to szybkie rozprzestrzenianie się nowego wirusa na pozostałe regiony, kraje, kontynenty.

Epidemia jest więc terminem zawężającym zachorowania na daną chorobę tylko do wybranego, ściśle określonego miejsca i mieszkającej tam ludności. Zachorowania są nagłe oraz zintensyfikowane w porównaniu do poprzednich lat. Choroba mogła bowiem występować w przeszłości, ale nie w takim natężeniu.

Epidemia jest terminem węższym niż pandemia.

Ubezpieczenie na czas pandemii – ubezpieczenie na koronawirusa (COVID-19)

Epidemie i pandemie zazwyczaj są wyłączane spod ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należą do tzw. generalnych wyłączeń odpowiedzialności.

Oznacza to, że ubezpieczyciel nie jest zobowiązany wypłacać odszkodowania z tytułu NNW czy pokrywać kosztów leczenia związanego z zachorowaniem na chorobę epidemiczną, w tym przypadku COVID-19. Ubezpieczenie nie zapewni także transportu do kraju, transportu zwłok czy pochówku za granicą.

>> Sytuacja związana z zarażeniem koronawirusem bardzo dynamicznie się zmienia: przybywa chorych, ale też z dnia na dzień zmieniają się zalecenia rządu. Stąd konieczność aktualizowania wiedzy na bieżąco.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają ochrony klientom, ale pod warunkiem, że zakupili oni ubezpieczenie jeszcze przed ogłoszeniem przez WHO pandemii (czyli przed 11.03.2020), a także zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych nie opuścili kraju. Do takich ubezpieczycieli należą: Allianz, Axa Assistance, Signal Iduna, Nationale-Nederlanden.

Wyjątek stanowi firma ubezpieczeniowa Generali. Od 2.04.2020 r. ubezpieczenia podróżne Generali i Proama zapewniają zabezpieczenie w sytuacji zachorowania na koronawirusa: pokrywane są koszty leczenia, usługi assistance. Dotyczy to także ubezpieczeń wykupionych po ogłoszeniu pandemii.

Z kolei ubezpieczenia w Ergo Ubezpieczenia nie obejmują leczenia i skutków zakażenia koronawirusem, bez znaczenia kiedy została podpisana umowa na polisę.

>> Wskazówka! Z uwagi na to, że sytuacja dynamicznie się zmienia, a i same firmy ubezpieczeniowe zostały postawione przed wieloma nieoczekiwanymi wyzwaniami, warto na bieżąco sprawdzać, czy ubezpieczenie na koronawirusa jest możliwe, a także negocjować i rozmawiać z towarzystwem ubezpieczeniowym, np. Nationale Nederlanden zapewnia możliwość indywidualnego rozpatrzenia każdej sytuacji w związku z koronawirusem Sars CoV-2.

Poszczególne stanowiska towarzystw odnośnie ubezpieczeń podróżnych można przeanalizować w naszym kalkulatorze i w poniższej tabeli:

AllianzNIE - koszty rezygnacji z powodu epidemii nie są objęte ochroną
UniqaTAK
Axa AssistanceTAK – jeśli epidemia nie została ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem
AvivaNIE
GeneraliTAK
Europa UbezpieczeniaNIE - epidemia jest wyłączeniem ochrony
Ergo Ubezpieczenia PodróżyNIE
Nationale-NiderlandenTAK, jeśli epidemia nie została ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem
ProamaTAK
PZUTAK, jeśli epidemia nie została ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem
Signal IdunaTAK, jeśli stan epidemii nie został ogłoszona przed zakupem polisy i wyjazdem
WienerTAK, poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego
WartaTAK

Źródło: opracowanie WakacyjnaPolisa.pl na podstawie OWU towarzystw ubezpieczeniowych

Planowany wyjazd a pandemia – jak otrzymać zwrot kosztów przy rezygnacji?

W standardowych warunkach część podróżnych chętnie zapatruje się w ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Stanowi ono doskonałe zabezpieczenie dla osób wykupujący wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, a także rodzin z małymi dziećmi.

W związku z obowiązującą od połowy marca pandemią wiele osób na całym świecie zostało zmuszonych do odwołania planów wyjazdowych: od wielkanocnego wyjazdu do rodziny do egzotycznych wakacji na drugim końcu świata.

Czy w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu pandemii obowiązuje zwrot kosztów rezygnacji? A co z wyjazdami letnimi/jesiennymi – czy można planować wyjazd, a jeśli nadal będą wprowadzone obostrzenia, to czy możliwy jest zwrot kosztów? Sprawdzamy!

 • W każdym OWU ubezpieczenia są wymienione sytuacje, które wyłączają towarzystwo ubezpieczeniowe od odpowiedzialności i pokrycia kosztów. Pandemia co do zasady jest sytuacją, w której ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności. Jeśli sytuacja dotyczy wyjazdu, który został wykupiony przed wprowadzeniem pandemii, a miał się odbyć już po wprowadzeniu obostrzeń, należy sprawdzić OWU.
 • Rozszerzone pakiety ubezpieczeń (tzw. all risk) obejmują każdy możliwy rodzaj ryzyka, w tym pandemię. Jednak większość ubezpieczycieli po ogłoszeniu pandemii wprowadziło zmiany, które wyłączają spod ochrony skażenia i epidemię w przypadku obecnie kupowanych polis.  
 • Należy na bieżąco śledzić zapisy w ofertach danych ubezpieczycieli, gdyż niespodziewana sytuacja na świecie wymusza wiele zmian. Aktualne stanowiska towarzystw podajemy w poniższej tabeli:
UniqaTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Axa AssistanceNIE - sprzedaż polis została wstrzymana
GeneraliNIE - epidemie i skażenia są wyłączone z ochrony
Europa UbezpieczeniaTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Nationale Nederlandedepidemie oraz skażenia są wyłączeniem generalnym
Signal IdunaW ubezpieczeniu Koszty Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje z odpowiedzialności wyłączona jest rezygnacja z podróży oraz przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej jeśli powstała w wyniku epidemii lub pandemii
WartaTAK
ProamaNIE - ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu epidemii i skażeń
AllianzTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Ergo UbezpieczeniaNIE - pandemia jest wyłączeniem generalnym ochrony

Warto pamiętać! Większość ubezpieczycieli mówi zgodnym głosem. Ubezpieczenie od rezygnacji z kosztów wyjazdu dotyczy sytuacji losowych związanych z ubezpieczonym lub jego rodziną, np. choroba dziecka, choroba ubezpieczonego. Wybuch epidemii, w kraju do którego wykupiona została wycieczką, nie jest sytuacją losową.

Podróżowanie w czasie pandemii: oficjalne stanowisko rządu, zalecenia, obostrzenia

W związku z intensywnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 rządy państw na całym świecie wprowadziły liczne obostrzenia dotyczące m.in. przemieszczania się.

Przede wszystkim wewnątrz Unii Europejskiej zamknięto granice, a ich przekroczenie możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. do Polski wjechać można samochodem jedynie w 31 punktach, a wpuszczani są wyłącznie Polacy wracający do kraju oraz cudzoziemcy, których sytuacja zawodowa lub rodzinna wymaga powrotu do Polski.

Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Ruch kołowy i drogowy jest zachowany – autokary, samochody osobowe mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Obowiązuje kontrola graniczna, także w portach morskich i na lotniskach.

Podobne zalecenia obowiązują także w innych państwach, a szczegółowych i aktualnych informacji należy szukać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych TUTAJ.

>> Każdy, kto wraca do Polski musi odbyć obowiązkową kwarantannę z bezwzględnym zakazem opuszczania mieszkania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o powstrzymanie się od wszelkich podróży zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące przekraczania granic można uzyskać, dzwoniąc pod numer +48 22 523 8880.

Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19 - Co warto wiedzieć?
 1. Pandemia to szybkie rozprzestrzeniającej się choroby zakaźnej na większość populacji na świecie.
 2. Epidemie i pandemie zazwyczaj są wyłączane spod ochrony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należą do tzw. generalnych wyłączeń odpowiedzialności.
 3. Większość ubezpieczeń od rezygnacji kosztów podróży nie obejmuje sytuacji pandemii i epidemii, a wyłącznie wydarzenia losowe ubezpieczonego, np. złamana noga/choroba.
 4. Aktualnie znacznie ograniczone jest przemieszczanie się między krajami. W Polsce wstrzymany został transport lotniczy i kolejowy.
Autor

Redakcja

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania