Wiza do USA – jak ją uzyskać i ile kosztuje?

Julia Stuła
Udostępnij:
5

Podróż do Stanów Zjednoczonych to marzenie wielu turystów, podróżnych szukających pracy i studentów z całego świata. Choć obecnie do USA można wyjechać o wiele łatwiej niż kiedyś, czasami wiąże się to z koniecznością wyrobienia dodatkowych dokumentów, takich jak wiza. Co tak naprawdę warto wiedzieć o niej wiedzieć? Kiedy będzie potrzebna? Kto jest zwolniony z obowiązku jej powiadania? Skorzystaj z naszego poradnika i dowiedz się więcej na temat amerykańskiej wizy!

wiza do USA

Wiza do USA jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie obywatela obcego państwa do wejścia na terytorium Stanów Zjednoczonych. Od kilku lat część Polaków nie musi jednak martwić się tym, by wyrobić dokument przed podróżą do USA. Będzie on potrzebny tylko w niektórych przypadkach. Choć proces uzyskania wizy może wydawać się skomplikowany i wymagający, jednak dobrze przygotowana aplikacja i zrozumienie poszczególnych kategorii wizowych znacząco zwiększa szanse na jej uzyskanie.

Wielu kandydatów popełnia błędy wynikające z nieświadomości lub błędnej interpretacji przepisów. W dzisiejszym artykule omawiamy przypadki, w których obywatele Polski muszą mieć wizę, przybliżamy rodzaje dokumentu, a także wyjaśniamy, kiedy i na jakich zasadach do USA polecieć można bez wizy.

Jakie dokumenty są potrzebne na podróż do USA?

Wyjazd do USA może kojarzyć się z załatwianiem szeregu formalności i kompletowaniem wielu dokumentów. Na szczęście obecnie skojarzenia te nie przekładają się na rzeczywistość. Dziś podróżowanie do Stanów Zjednoczonych jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze jakiś czas temu. Jakiego dokumentu będziemy potrzebować, aby przekroczyć amerykańską granicę?

Niezbędny będzie przede wszystkim paszport, którego data ważności nie może upływać w dniu przyjazdu. W związku z tym, że paszport musi być biometryczny, nie ma możliwości skorzystanie z dokumentu tymczasowego. Paszport tymczasowy zostanie uznany tylko wtedy, gdy biometryczny stracił ważność, ale znajduje się w nim aktualna wiza. W tej sytuacji konieczne będzie jednak przedłożenie tych dwóch dokumentów jednocześnie.

Od 2019 roku Polska przystąpiła do programu ruchu bezwizowego. Od tego momentu dla polskich turystów oraz osób podróżujących do USA w celach biznesowych dużym ułatwieniem jest to, że przed wyjazdem nie muszą wyrabiać wizy amerykańskiej. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie pobytów, których długość nie przekracza 90 dni. W takim przypadku wystarczy wypełnić i złożyć specjalny wniosek o zezwolenie ESTA. Jeśli jednak wyjeżdżamy w celach zarobkowych, lub na studia, wiza do USA będzie niezbędna.

Jeśli podróżujemy z osobą małoletnią, nie będąc jej rodzicem lub prawnym opiekunem, musimy posiadać poświadczoną notarialnie zgodę tych ostatnich, przetłumaczoną na język angielski.

Jaki dokument umożliwia przekroczenie granicy?

 • Dowód osobisty: NIE
 • Paszport: TAK
 • Paszport tymczasowy: NIE

Zezwolenie ESTA na wjazd – co to takiego?

ESTA, czyli Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (ang. Electronic System for Travel Authorization), to specjalny komputerowy system zezwolenia na wyjazd, wprowadzony przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Został stworzony, aby ocenić zdolność obywateli krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) do wjazdu na teren USA na okres maksymalnie 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych bez konieczności wyrabiania tradycyjnej wizy.

Aby uzyskać zezwolenie wjazdu ESTA, należy złożyć elektroniczny wniosek na oficjalnej stronie systemu, podając swoje dane osobowe, informacje zawarte w paszporcie oraz udzielić odpowiedzi na szereg pytań dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Po uzyskaniu autoryzacji, zezwolenie ESTA zachowuje ważność przez dwa lata, lub do momentu wygaśnięcia paszportu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Taka autoryzacja pozwala na wielokrotne wjazdy do USA w ramach VWP w okresie jej ważności.

Trzeba jednak pamiętać, że ESTA nie jest tym samym co wiza i nie stanowi jej zastępstwa w sytuacjach, gdy jest ona wymagana. Osoby, które potrzebują wizy do USA (na przykład studenckiej, roboczej itp.), muszą ubiegać się o dokument w tradycyjny sposób – przez konsulat lub ambasadę Stanów Zjednoczonych. Warto również wiedzieć, że uzyskanie autoryzacji nie gwarantuje automatycznego wjazdu do USA. Ostateczna decyzja o przyjęciu podróżującego do kraju podejmowana jest przez urzędników Celnego i Ochrony Granicznej USA przy punkcie wjazdowym.

Obywatele Polski mogą podróżować do Stanów z ESTA wyłącznie wtedy, gdy:

 • posiadają ważny paszport biometryczny (zgodny z wytycznymi programu Visa Waiver Program), który zachowuje ważność w dniu przybycia do USA,
 • nie wyrobili wizy turystycznej,
 • planują pobyt, który nie będzie dłuższy niż 90 dni,
 • podróżują do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych.

Podróżni wyjeżdżający do USA z zatwierdzonym wpisem do ESTA, muszą uiścić opłatę za wniosek, w wysokości 21 USD. Płatności można dokonać kartą kredytową/debetową lub za pośrednictwem portalu PayPal. Akceptowane obecnie karty to: MasterCard, Visa, American Express i Discover (JCB, Diners Club). Dopiero po zaksięgowaniu opłaty, wniosek będzie przekazany do rozpatrzenia. W przypadku, gdy nie zostanie zatwierdzony, wnioskodawca może ubiegać się o zwrot części należności (17 USD).

Jak złożyć wniosek o ESTA?

 1. Złożenie wniosku o autoryzację ESTA odbywa się online i jest stosunkowo proste, choć wymaga dokładności. Co musisz zrobić, aby zrobić to poprawnie?
 2. Wejdź na oficjalną stronę https://esta.cbp.dhs.gov/.
 3. Wybierz opcję „Apply” lub „New Application”.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj oświadczenie o odpowiedzialności, aby przejść dalej.
 5. Uzupełnij wszystkie wymagane pola formularza. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne, zwłaszcza te dotyczące Twojego paszportu.
 6. Odpowiedz na pytania dotyczące zdrowia, przeszłości kryminalnej oraz innych kwestii bezpieczeństwa.
 7. Po wypełnieniu wniosku zostaniesz poproszony o dokonanie opłaty za jego rozpatrzenie.
 8. Poczekaj na odpowiedź. Zazwyczaj otrzymasz ją w kilku minut, ale w niektórych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do 72 godzin. Możliwe odpowiedzi to: „Authorization Approved” (Autoryzacja zaakceptowana), „Travel Not Authorized” (Podróż nieautoryzowana) lub „Authorization Pending” (Autoryzacja w trakcie rozpatrywania).
 9. Jeśli twój wniosek zostanie zatwierdzony, zapisz lub wydrukuj numer autoryzacji ESTA.

Jak wiza jest potrzebna na podróż do USA w celach zarobkowych?

Osoby wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych, muszą posiadać odpowiednią wizę pracowniczą. Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) oraz autoryzacja ESTA są przeznaczone tylko dla tych, którzy podróżują w celach turystycznych, lub biznesowych.

Aby uzyskać wizę pracowniczą, najpierw trzeba otrzymać konkretną ofertę pracy w USA. Następnie przyszły pracodawca (w imieniu pracownika) musi złożyć wniosek do amerykańskiego Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS). Dopiero po zatwierdzeniu takiego wniosku (na podstawie petycji złożonej na formularzu I-129H), kandydat może ubiegać się o wydanie wizy pracowniczej w amerykańskim konsulacie lub ambasadzie w swoim kraju. Osoby wyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia pracy tymczasowej powinny posiadać wizę typu H:

 • wiza H-1B jest przeznaczona dla pracowników specjalistycznych, posiadających tytuł licencjata, czy inny równoważny lub wyższy, w dziedzinie, w której zatrudnienie zostało zatwierdzone,
 • wiza H-2 przysługuje pracownikom wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym, którzy w USA będą wykonywały tymczasową lub sezonową pracę w zawodzie o zwiększonym zapotrzebowaniu,
 • wiza H-3 przeznaczona jest z kolei dla osób wyjeżdżających na staż w innej niż posiadane wykształcenie dziedzinie,
 • wiza H-4 to dokument, o który ubiegać mogą się małżonkowie oraz dzieci (w stanie wolnym i poniżej 21 roku życia) posiadaczy wiz H-1B, H-2, lub H-3, jeśli chcą im towarzyszyć.

Inne rodzaje wiz dla pracowników to:

 • wiza C-1/D — dla członków załogi statków oraz samolotów,
 • wiza E-1/E-2 — dla przedsiębiorców i inwestorów,
 • wiza I — dla przedstawicieli mediów,
 • wiza L-1 — dla pracowników oddelegowanych do pracy w centrali lub filii firmy zlokalizowanej w USA,
 • wiza O — dla osób o wybitnych osiągnięciach lub uzdolnieniach (to szczególnie rodzaj wizy pracowniczej),
 • wiza P — dla sportowców, artystów i wykonawców,
 • wiza Q — dla osób pełniących obowiązki zawodowe w ramach wymiany kulturalnej,
 • wiza R — dla pracowników religijnych.

Jaki jest koszt otrzymania wizy pracowniczej? Za złożenie wniosku wizowego trzeba będzie zapłacić 460 USD, natomiast za jego rozpatrzenie – 160 USD.

Ważne! Osoby wyjeżdżające do USA z wizą turystyczną, biznesową, lub z zezwoleniem ESTA, nie mogą podejmować pracy na miejscu pracy zarobkowej.

Czy wiza na studia w USA jest potrzebna?

Również osoby, które wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na studia lub w celu podjęcia innego rodzaju edukacji, muszą posiadać specjalną wizę studencką. Koszt uzyskania wizy to 160 USD. W takim przypadku można ubiegać się o jeden z trzech dokumentów:

 • wiza F-1 – to wiza dla studentów, którzy chcą uczęszczać do akredytowanych uczelni wyższych, szkół średnich, szkół podstawowych lub innych akademickich instytucji, w tym językowych. Osoby z wizą F-1 mogą pozostać w USA przez cały czas trwania studiów oraz dodatkowy okres, zwanym Optional Practical Training (OPT), w trakcie którego mogą zdobywać praktykę zawodową w swojej dziedzinie studiów. Dokument może zostać przyznany studentom, którzy samodzielnie opłacają edukację, lub posiadają potwierdzenie finansowania,
 • wiza M-1 – przeznaczona dla studentów uczęszczających do zawodowych lub nieakademickich szkół (np. 2-letnich szkół technicznych, czy zawodowych), a także tych, którzy podejmują praktykę zawodową. Czas pobytu w USA w ramach tej wizy jest bardziej ograniczony niż w przypadku wizy F-1,
 • wiza J-1 – mogą ubiegać się o nią studenci, którzy otrzymali środki finansowe na edukację od prywatnych lub rządowych fundacji (np. stypendium Fulbrighta), a także osoby uczestniczące w kursach językowych lub międzynarodowych wymianach naukowych.

Aby ubiegać się o wizę studencką, najpierw trzeba zostać przyjętym do akredytowanej instytucji edukacyjnej w USA. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, uczelnia wyśle formularz I-20 (dla wizy F-1) lub I-20M (dla wizy M-1). Po otrzymaniu formularza konieczne będzie jego zarejestrowanie i uiszczenie opłaty SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Dopiero po tym wszystkim można złożyć wniosek wizowy w amerykańskim konsulacie lub ambasadzie w swoim kraju. W trakcie tego procesu kandydat zostanie poproszony o udokumentowanie zdolności do pokrycia kosztów studiów i życia w USA.

Ważne! Posiadanie wizy studenckiej wiąże się z pewnymi obowiązkami, takimi jak regularne uczęszczanie na zajęcia, czy niepracowanie poza kampusem bez odpowiedniego zezwolenia. Nieprzestrzeganie tych warunków może prowadzić do unieważnienia wizy i wymuszenia opuszczenia terytorium Stanów Zjednoczonych.

Jak wybrać ubezpieczenie na podróż do USA?

Każdy, kto planuje podróż do USA, niezależnie od długości czy celu wyjazdu, powinien zaopatrzyć się w kompleksową polisę turystyczną. Jak czytamy na gov.pl:

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Nic dziwnego – koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych są uznawane za jedne z najwyższych na świecie. Co więcej, opieka zdrowotna w USA działa na innych zasadach niż w wielu krajach europejskich – nie istnieje tam powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych dostępny dla turystów.

Zwykła wizyta u lekarza pierwszego kontaktu kosztuje ponad 100 USD. O wiele droższa będzie konsultacja u specjalisty, lub porada w prywatnej placówce. Za dobę spędzoną w szpitalu trzeba będzie natomiast zapłacić od 500 do nawet kilku tysięcy USD, nie wliczając w to kosztów badań, czy zabiegów. Warto mieć to na uwadze, ponieważ prosta diagnostyka, jak np. podstawowe badanie krwi, może kosztować od 50 do 200 USD.

Bardziej skomplikowane badania z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, takie jak rezonans magnetyczny, czy prześwietlenie, to wydatek rzędu od 1 000 do kilku tysięcy USD. Zapłacić trzeba będzie również za transport karetką, czy medyczny transport do kraju. Ten ostatni nierzadko wiąże się z kosztami sięgającymi nawet kilkuset tysięcy dolarów!

Również w przypadku innych nieszczęśliwych zdarzeń podczas pobytu w USA będziemy narażeni na spore wydatki, które bez ważnej polisy będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Właśnie dlatego planując podróż do Stanów Zjednoczonych, warto zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie turystyczne, które pokryje potencjalne nieprzewidziane koszty związane ze zdrowiem, wypadkami lub innymi sytuacjami kryzysowymi. Oto kilka kluczowych elementów, które powinno zawierać ubezpieczenie na podróż do USA:

 • koszty leczenia – bardzo ważne jest, by suma gwarantowana ubezpieczenia KL była odpowiednio wysoka. W przypadku podróży do USA powinna wynieść minimum 500 000 PLN, a najlepiej zdecydować się możliwie najwyższą kwotę,
 • ratownictwo – ten element ubezpieczenia pokrywa koszty akcji ratunkowej, takie jak wynajem śmigłowca, wynagrodzenie dla ratowników, koszty transportu do najbliższego szpitala czy inne związane z tym wydatki,
 • transport medyczny i transport do kraju – jeśli w wyniku poważnego wypadku lub choroby będziemy potrzebować transportu medycznego, lub nie będziemy w stanie samodzielnie wrócić do Polski, polisa pokryje ogromne koszty związane z taką usługą,
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokryje koszty likwidacji szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim lub ich mieniu,
 • NNW – głównym celem ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest zapewnienie ochrony finansowej ubezpieczonemu lub jego bliskim w razie nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń, prowadzących do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci,
 • Assistance – ważne, aby ubezpieczyciel oferował wsparcie przez całą dobę, aby w razie potrzeby można było szybko uzyskać pomoc
 • ubezpiecznie bagażu – przyda się w sytuacji, gdy nasz bagaż ulegnie zniszczeniu, opóźnieniu, lub zostanie zgubiony. To szczególnie ważne, jeśli w podróż zabieramy ze sobą drogi sprzęt, np. elektroniczny czy sportowy,
 • klauzula alkoholowa – dzięki temu rozszerzeniu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie także w sytuacji, gdy ubezpieczona osoba ulegnie wypadkowi (lub spowoduje wypadek) będąc pod wpływem alkoholu,
 • choroby przewlekłe – rozszerzenie zapewnia pokrycie kosztów związanych z leczeniem chorób przewlekłych (np. koszty leków, wizyt u specjalistów, terapii, hospitalizacji, badań diagnostycznych oraz innych usług medycznych).

Pamiętaj! W Stanach Zjednoczonych nie obowiązuje EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Oto przykładowe koszty 10-dniowego ubezpieczenia turystycznego dla osoby dorosłej wyjeżdżającej do USA:

Ubezpieczenie turystyczne do USA
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Europa
Koszty leczenia
1 280 795 zł
Ratownictwo
42 693 zł
Bagaż
4 269 zł
179,00 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 42 693 zł OC: 426 932 zł OC sportowe: 426 932 zł sporty objęte polisą: 27 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
225,64 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 300 000 zł OC sportowe: 300 000 zł sporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
272,00 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
AXA
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
313,20 zł
1 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł OC sportowe: 1 500 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne do USA
Europa
179,00 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
1 280 795 zł
Ratownictwo
42 693 zł
Bagaż
4 269 zł
Dodatkowo: NNW: 42 693 zł OC: 426 932 zł OC sportowe: 426 932 zł sporty objęte polisą: 27 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
225,64 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 300 000 zł OC sportowe: 300 000 zł sporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Generali
272,00 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
AXA
313,20 zł 1 os. / 10 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł OC sportowe: 1 500 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19

Taką polisę można zakupić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Wystarczy wypełnić formularz i zapoznać się z przedstawionymi ofertami. W takim sposób łatwo i szybko dopasujesz ubezpieczenie do charakteru Twojej podróży. Składkę opłacisz online, a dokument polisy zostanie wysłany na maila.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy Polaków obowiązują wizy do USA?

  Obywatele Polski wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych nie muszą posiadać wizy, pod warunkiem że podróż nie będzie dłuższa niż 90 dni (przy dłuższym pobycie trzeba wyrobić wizę turystyczną).

 2. Czym jest ESTA?

  ESTA (Electronic System for Travel Authorization) to Elektroniczny System Autoryzacji Podróży. Umożliwia otrzymanie zezwolenia wjazdu do USA dla obywateli krajów uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego, bez konieczności wyrabiania wizy (w przypadku podróży w celach turystycznych i biznesowych, trwających maksymalnie 90 dni).

 3. Kto potrzebuje wizy do USA?

  Wizę wyrobić muszą osoby, które podróżują do USA w celach zarobkowych (wiza pracownicza), lub na studia (wiza studencka). Dokument będzie potrzeby także w przypadku wyjazdów turystycznych dłuższych niż 90 dni (wiza turystyczna).

 4. Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe do USA?

  Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Stanów Zjednoczonych nie jest obowiązkowe w sensie formalnym, jednak zakup tego typu polisy jest bezwzględnie zalecany, ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w USA.

Co warto wiedzieć?
 1. Jeśli wyjeżdżasz do USA w celach turystycznych, do 90 dni nie potrzebujesz wizy.
 2. Musisz uzyskać jedynie ESTA – (Electronic System for Travel Authorization), to specjalne system zezwolenie na wyjazd, zastępujące wizę.
 3. Można o nie wnioskować online. Uzyskanie ESTA to koszt 21 dolarów.
 4. Wizy potrzebujesz jednak, gdy wyjeżdżasz do USA w celach zarobkowych lub naukowych.
 5. Przed wyjazdem do USA warto zakupić ubezpieczenie turystyczne pokrywające wysokie koszty leczenia w Stanach.
Autor

Julia Stuła

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania