Ubezpieczenie od odwołania lub opóźnienia lotu – kiedy zadziała i co zapewnia?

Magdalena Kajzer
Udostępnij:
5

Złe warunki atmosferyczne, problemy techniczne czy strajki – te przyczyny opóźnienia samolotu chyba nikogo nie dziwią. Nie oznacza to jednak, że przyjmujemy je na spokojnie, wręcz przeciwnie. Zmiana planów czy konieczność zorganizowania sobie czasu na lotnisku mogą nas nieco kosztować. Dlatego przyda się ubezpieczenie od opóźnienia lotu.

ubezpieczenie od opóźnienia lotu

Odwołanie lub opóźnienie lotu to niezwykle stresująca sytuacja zarówno dla podróżnych, jak i dla pracowników portu lotniczego. W przypadku wielogodzinnego oczekiwania na transport, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony przewoźnika. Poza tym możliwe jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego, które pozwoli na uzyskanie dodatkowej rekompensaty w przypadku problemów z realizacją kursu lotniczego.

Najczęstsze przyczyny opóźnienia lub anulowania lotu

Najczęściej przyczyn opóźnienia lub odwołania lotu należy doszukiwać się po stronie przewoźnika. Wynikać to może z problemów technicznych, oczekiwania na załogę samolotu, przedłużonego przygotowywania dokumentacji lub braków kadrowych. Około 30% kursów odbywa się z opóźnieniem z powodu nieterminowego przylotu maszyny, która ma realizować następny kurs.

Jako kolejny powód opóźnień lotu wskazuje się wydłużony czas kontroli bezpieczeństwa, co może wynikać ze zwiększonego zagrożenia atakiem terrorystycznym. W takiej sytuacji weryfikacja pasażerów i pokładu odbywa się w sposób znacznie bardziej restrykcyjny.

Opóźnienie lub odwołanie lotu może mieć swoje źródło w zbyt dużym nasileniu ruchu lotniczego lub nieodpowiedniej komunikacji pomiędzy różnymi przewoźnikami. Wydawać by się mogło, że złe warunki atmosferyczne to również częsta przyczyna niedotrzymywania terminów odlotów. Okazuje się jednak, że tylko niewielki odsetek kursów nie jest realizowany ze względu na dużą mgłę, oblodzoną płytę lotniska lub unoszący się w powietrzu się pył wulkaniczny.

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia/odwołania lotu

Prawa pasażerów określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nr 261/2004. Przepisy rozporządzenia są stosowane na terenie całej Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że prawo do odszkodowania odnosi się jedynie do lotów realizowanych w Europie. Pasażer może ubiegać się o zwrot pieniędzy za koszty związane z odwołanym lotem w przypadku, gdy miał on być realizowany na terenie UE, zaczynał się w jednym z państw UE lub zaczynał się w państwie spoza Unii Europejskiej, ale kończył się w Unii — pod warunkiem że był obsługiwany przez unijną linię lotniczą.

Pasażer ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów biletu, jeśli jest zmuszony do rezygnacji z kursu opóźnionego dłużej niż 5 godzin. Taka sytuacja odnosi się jednak tylko i wyłącznie do sytuacji, w których winą za opóźnienie obarcza się przewoźnika. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest czynnikami niezależnymi prawo to przestaje obowiązywać. Do takich czynników zalicza się:

 • katastrofy naturalne,
 • strajki,
 • stany wyjątkowe,
 • wojny,
 • inne zdarzenia, które występują na skutek działania tzw. siły wyższej.

Sprawdź także: Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

W czasie oczekiwania na opóźniony lot linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom odpowiednie udogodnienia. Zalicza się do tego wyżywienie i napoje, możliwość skorzystania ze środków komunikacji, nocleg oraz alternatywne połączenie lotnicze, dzięki któremu możliwe będzie dotarcie do punktu docelowego. Dodatkowo obsługa portu ma obowiązek informować na bieżąco o sytuacji. W momencie, gdy opóźnienie przekroczyło czas określony w przepisach, można ubiegać się o odszkodowanie.

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony samolot?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie wymagają potwierdzenia w postaci rachunku za zakup biletu, biorąc pod uwagę jedynie zaświadczenie o opóźnieniu lotu.

W większości przypadków konieczne okazuje się jednak dopełnienie pewnych formalności. Niedopełnienie wymaganych procedur, będzie wiązało się z odmową wypłacenia świadczeń przez ubezpieczyciela. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za opóźniony lot powinna:

 • zatrzymać wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów w czasie oczekiwania na samolot. Najczęściej będą to paragony i faktury.
 • otrzymać od linii lotniczych zaświadczenie o czasie opóźnienia oraz jego przyczynach, a także informacje o stopniu odpowiedzialności przewoźnika za to wydarzenie,
 • w czasie określonym przez OWU zgłosić zdarzenie do centrum alarmowego towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • złożyć zgłoszenie szkody w formie pisemnej z dołączeniem wszystkich niezbędnych dokumentów.

Po przejściu wszystkich etapów ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jednak nie będzie ono wyższe niż suma gwarantowana ustalona w OWU, nawet jeśli finalne koszty podczas oczekiwania na opóźniony lot był wyższe.

Co zrobić gdy linia lotnicza nie chce wypłaci odszkodowania za lot?

Zdarza się, że mimo dopełnienia wszystkich wymaganych formalności, ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumenta. Specjaliści udzielą wsparcia podczas pisania odwołania i podpowiedzą, jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania świadczenia. W ostateczności swoich praw można również domagać się przed sądem cywilnym.

Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot gwarantuje wypłatę odszkodowania za wydatki poniesione w czasie przebywania na lotnisku. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj ustalają wypłacaną kwotę na podstawie zachowanych rachunków i faktur. Zazwyczaj w OWU znajdują się dokładne informacje odnośnie maksymalnej kwoty, do jakiej zwrot kosztów będzie wypłacany.

Trzeba pamiętać, że długotrwałe spędzanie czasu na lotnisku wiąże się nie tylko z przymusową zmianą planów życiowych lub zawodowych. Powoduje również konieczność zakupu jedzenia i napojów oraz przyborów toaletowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny wypłacić równowartość poniesionych kosztów. Czasem można też otrzymać rekompensatę za wydatki związane z noclegiem (jeśli nie zapewnił tego przewoźnik) oraz transportem z lotniska i na lotnisko (jeśli czas oczekiwania na samolot spędziło się poza portem).

Podsumowując, ubezpieczyciel za opóźniony bądź anulowany lot powinien wypłacić rekompensatę za koszty poniesione na:

 • artykuły spożywcze,
 • posiłki,
 • napoje bezalkoholowe,
 • akcesoria toaletowe,
 • koszty dodatkowego noclegu,
 • odzież,
 • koszt transportu z lotniska i na lotnisko.

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie za opóźniony lot?

Towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie ustalają czas na rozpatrzenie zgłoszenia oraz wypłatę środków. Najczęściej jest to 30 dni roboczych, jednak zwykle można liczyć na wcześniejszy zwrot kosztów. Trzeba jednak pamiętać, że do uzyskania rekompensaty konieczne okazuje się przedstawienie dodatkowych dokumentów, faktur bądź rachunków, potwierdzających opóźnienie lub odwołanie lotu i poniesione z tego powodu koszty.

Ile kosztuje ubezpieczenie od opóźnienia lub odwołania lotu?

Ostateczna cena ubezpieczenia od opóźnienia lub odwołania lotu zależy od zakresu ochrony wykupionego pakietu. Takie ubezpieczenie jest częścią składową całej polisy zapewniającej również zwrot kosztów leczenia, NNW, a także OC czy zabezpieczenie bagażu.

Zobacz: Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wakacje?

Najtańszą polisę turystyczną z ubezpieczeniem można wykupić już za kilka złotych. Zakres świadczeń warto dostosować do celu podróży, planowanych aktywności, a także do indywidualnych wymagań.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania? Wyłączenia w ubezpieczeniu

Aby otrzymać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, musi zostać spełnionych kilka warunków. Tak jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia istnieje kilka wyłączeń od wypłaty rekompensaty za utrudnienia w transporcie lotniczym. Większość towarzystw ubezpieczeniowych określa podobne zasady, które nie przewidują odszkodowania w sytuacji, gdy:

 • opóźnienie trwa krócej niż granica odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • osoba objęta ubezpieczeniem nie dostarczy wymaganych faktur i rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów,
 • opóźnienie lub anulacja ma miejsce w przypadku lotu czarterowego,
 • kwota wydatków osoby ubezpieczonej przekracza maksymalną kwotę gwarantowaną, wyznaczoną przez ubezpieczyciela,
 • opóźnienie lub odwołanie loty miało miejsce na skutek czynników znajdujących się w generalnych wyłączeniach odpowiedzialności. Mowa tu np. o wojnie, ataku terrorystycznym, katastrofie ekologicznej, strajkach czy zamieszkach.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot od przewoźnika również istnieją pewne wyłączenia. Pasażer nie otrzyma odszkodowania jeśli:

 • linia lotnicza poinformowała uczestników lotu o odwołaniu na 2 tygodnie przed planowanym wylotem;
 • linia lotnicza zaproponowała od 14 do 7 dni przed planowanym wylotem alternatywny lot, który startuje nie dłużej niż 2 godziny wcześniej i ląduje nie później niż 4 godziny od pierwotnie planowanego kursu,
 • linia lotnicza zaproponowała krócej niż 7 dni przed planowanym wylotem alternatywny lot, który startuje nie dłużej niż godzinę wcześniej i ląduje nie później niż 2 godziny od pierwotnie planowanego kursu.

FAQ - najczęściej zadawane pytania.

 1. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu będzie spowodowane pandemią?

  Ostateczna decyzja zależy od przewoźnika, jednak w większości przypadków opóźnienia spowodowane tzw. siłą wyższą nie podlegają wypłacie odszkodowania.

 2. Czy można ubiegać się o odszkodowanie, jeśli samemu zrezygnowało się z lotu?

  W przypadku, gdy samolot odleciał planowo lub z niewielkim opóźnieniem, nieprzekraczającym określonej prawem liczby godzin, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zwrot kosztów może zostać wypłacony, jeśli wykupiło się stosowną polisę i ma się określony powód do odwołania podróży.

 3. Czy odszkodowanie od opóźnienia lub odwołania lotu obejmuje też wsparcie w sytuacji zgubienia bagażu przez przewoźnika?

  Nie, bagaż podlega innej formie ochrony. W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia bagażu przez linie lotnicze można starać się o odszkodowanie od przewoźnika i ubezpieczyciela (o ile ma się wykupione ubezpieczenie bagażu).

Podsumowanie
 1. Opóźnienia i odwołania lotów wynikają najczęściej z winy przewoźnika.
 2. Każdy pasażer może ubezpieczyć się indywidualnie od opóźnienia lub odwołania lotu.
 3. Przewoźnik jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania pasażerowi, który złożył stosowną skargę z powodu opóźnionego lub odwołanego lotu.
 4. Rekompensata powinna obejmować zwrot środków za wydatki poniesione w czasie oczekiwania na lotnisku, takie jak żywność, środki higieny czy nocleg.
Autor

Magdalena Kajzer

Redaktor ds. podróży i ubezpieczeń turystycznych. Autorka blogów bezpieczna-podroz.pl i ubezpieczeniepracyzagranica.pl. Uwielbia planować dłuższe i krótsze wyjazdy. Prywatnie zapalona społeczniczka, miłośniczka gór, dobrych książek i piłki nożnej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania