Rezygnacja z wycieczki a zwrot kosztów – co trzeba wiedzieć?

Redakcja
Udostępnij:
4.2

Planowanie urlopu z wyprzedzeniem ma swoje zalety, jednak w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, w tym chorób i nieszczęśliwych wypadków, może okazać się problemem. Aby w takiej sytuacji nie stracić zainwestowanych w wycieczkę pieniędzy, warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży. Sprawdź, jak to zrobić i na co uważać.

koszty rezygnacji z wycieczki_umowa

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży to ochrona, która obejmuje nie tylko zorganizowane wyjazdy z biurem podróży. Również można również ubezpieczyć wyjazdy zaplanowane samodzielnie i na własną rękę. Dzięki temu można ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w wyniku anulowania zarezerwowanego wcześniej noclegu czy biletu na samolot. Wyjaśniamy, czym jest rezygnacja z wycieczki w kontekście ubezpieczenia. 

Dzięki takiej ochronie zabezpieczymy się przed ponoszeniem wysokich kosztów związanych z odwołaniem urlopu, a także jego przerwaniem. Dotyczy to rezygnacji z niezależnych od nas powodów. Z naszego poradnika dowiesz się, jakie ubezpieczenie wybrać. Podpowiadamy, o czym pamiętać, aby zapewnić sobie kompleksową ochronę.

Czy można zrezygnować z wycieczki z biura podróży?

Zarówno biuro podróży jak i uczestnik planowanej imprezy turystycznej mogą przed rozpoczęciem wyjazdu (lub w trakcie jego trwania) zdecydować o odwołaniu podróży. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku muszą jednak zaistnieć wymienione w regulaminie touroperatora okoliczności.

Związane z odwołaniem koszty, a także inne konsekwencje takiej decyzji, są uzależnione od momentu przerwania imprezy turystycznej. Zależy także od powodów, w wyniku których to nastąpi.

Zarówno uczestnik wyjazdu jak i biuro podróży mają natomiast obowiązek poinformowania drugiej strony o zaistniałej sytuacji. Konieczne będzie uiszczenie stosownej zawartej w regulaminie opłaty.

Kiedy biuro podróży może odwołać wyjazd?

Zdarzają się sytuacje, w których to nie uczestnik wyjazdu, ale biuro podróży odwołuje imprezę turystyczną, nawet jeśli ta została już opłacona. Najczęściej ma to miejsce w przypadku niewystarczającej liczby uczestników. Głównie chodzi o wycieczki, w których przewoźnikiem są linie lotnicze. Dodatkowo powodem odwołania imprezy turystycznej może być działanie siły wyższych.

Każdy touroperator określa własne warunki i zasady odwołania wyjazdu, co zostaje ujęte w regulaminie. Poniżej przykłady sytuacji, w których popularne na polskim rynku biura podróży mogą odwołać imprezę turystyczną:

BIURO PODRÓŻYKIEDY ORGANIZATOR MOŻE ODWOŁAĆ WYJAZD
TUITUI może rozwiązać umowę powiadamiając Klienta o rozwiązaniu umowy w terminie wskazanym w umowie jeżeli wymagana lub określona w informacji zawartej na stronie internetowej www.tui.pl minimalna liczba uczestników imprezy turystycznej nie została osiągnięta lub liczba osób nie przekroczy 140 osób dla imprez samolotowych, lecz nie później niż:

•        20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

•        7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 2-6 dni,

•        48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.
ITAKABiuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez autokarowych oraz mniejsza niż 220 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro Podróży powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 lub 7 dni bądź 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej, odpowiednio: ponad 6 dni lub 2 do 6 dni bądź krócej niż 2 dni.
RAINBOWZ uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowe- go odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

•        nie osiągnie zakładanego minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30 osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób) i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni;

•        wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy. Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.

Jak informuje UOKiK:

„Jeśli biuro podróży dokonuje zmian dotyczących istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy (np. ceny, programu, terminu, rodzaju zakwaterowania itp.), musi o tym poinformować konsumenta. W takiej sytuacji konsument może przyjąć proponowaną zmianę lub od umowy odstąpić, otrzymując zwrot wszystkich wpłaconych świadczeń, bez konieczności zapłaty kary umownej.”.

Co dokładnie oznacza rezygnację z wyjazdu?

Rezygnacja z wyjazdu w ubezpieczenie od kosztów rezygnacji obejmuje koszty, jakie osoba ubezpieczona musi ponieść, odwołując zaplanowaną wcześniej podróż. Najważniejsze elementu, które podlegają odwołaniu to:

 • Rezygnacja z wyjazdu z biurem podróży – w takim przypadku ubezpieczyciel pokryje koszty związane z odwołaniem wyjazdu i zerwaniem umowy zawartej z biurem podróży, które określone są w regulaminie każdego touroperatora.
 • Odwołanie rezerwacji noclegu lub biletów – posiadając odpowiednie ubezpieczenie, będziemy mogli otrzymać zwrot kosztów poniesionych w wyniku odwołania rezerwacji biletów komunikacyjnych. Dotyczy to między innymi biletów lotniczych, autokarowych, promowych, a nawet kolejowych, a także odwołanie rezerwacji noclegu, np. miejsca w hotelu.
 • Rezygnacja z wyjazdu współuczestnika imprezy turystycznej – ubezpieczenie zapewni także ochronę na wypadek sytuacji, w których współuczestnik zaplanowanej przez nas podróży będzie zmuszony do jej odwołania, z powodów niezależnych od niego i ujętych w regulaminie biura podróży lub ubezpieczyciela.
 • Przerwanie podróży – w większości przypadków ubezpieczenia zadziała również wtedy, gdy z przyczyn uznanych przez ubezpieczyciela, konieczne będzie przerwanie imprezy turystycznej już po jej rozpoczęciu. W takiej sytuacji TU pokryje związane z tym koszty.

Rezygnacja z wyjazdu – ile kosztuje?

Poniżej przedstawiamy koszty, jakie trzeba ponieść w związku z rezygnacją z wykupionej wcześniej wycieczki w kilku najpopularniejszych biurach podróży w Polsce:

TUI

Koszty odstąpienia od umowy standardowo wynoszą:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 25% ustalonej ceny
Od 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 40% ustalonej ceny
Od 24 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 50% ustalonej ceny
Od 17 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 60% ustalonej ceny
Od 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 80% ustalonej ceny
Od 3 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia 90% ustalonej ceny

W przypadku ofert TOP, last minute, oszczędnościowych, ofert specjalnych, ofert dnia, a także rejsów statkiem, koszty odstąpienia od umowy będą wynosiły:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 45% ustalonej ceny
Od 30 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 55% ustalonej ceny
Od 24 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 65% ustalonej ceny
Od 17 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 75% ustalonej ceny
Od 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 85% ustalonej ceny
Od 3 dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub w przypadku jej nierozpoczęcia 95% ustalonej ceny

Itaka

Średnie opłaty za odstąpienie od umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej to:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 40 dni przed datą wyjazdu Stała opłata manipulacyjna 350 PLN/os.
Od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu Do 20% ceny imprezy turystycznej
Od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu Do 30% ceny imprezy turystycznej
Od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu Do 50% ceny imprezy turystycznej
Od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu Do 70% ceny imprezy turystycznej
Od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu Do 80% ceny imprezy turystycznej
Na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej, lub w dniu wyjazdu Do 90% ceny imprezy turystycznej

W przypadku wycieczek zakupionych w ofercie bezzwrotnej, średnie opłaty za odstąpienie od umowy z biurem podróży wynoszą:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 40 dni przed datą wyjazdu Do 50% ceny imprezy turystycznej
Od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu Do 60% ceny imprezy turystycznej
Od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu Do 70% ceny imprezy turystycznej
Od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu Do 80% ceny imprezy turystycznej
Na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej, lub w dniu wyjazdu Do 90% ceny imprezy turystycznej

Rainbow

Odstąpienie od umowy zawartej z biurem podróży:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 45 dni przed dniem wyjazdu 7% ceny wycieczki
Od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu 20% ceny wycieczki
Od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu 30% ceny wycieczki
Od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu 50% ceny wycieczki
Od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu 70% ceny wycieczki
Od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu 80% ceny wycieczki
Na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (ale nie później niż w dniu wyjazdu) 95% ceny wycieczki
Przerwanie uczestnictwa w wyjeździe 100% ceny wycieczki

Coral Travel

W regulaminie biura podróży Coral Travel czytamy:

„Jeżeli Podróżny nie rozpocznie Imprezy, rozwiąże Umowę lub złoży skuteczne oświadczenie o Rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator uprawniony będzie do pobrania kwot stanowiących równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy oraz pełnych kosztów ubezpieczenia, lecz nie więcej niż podane poniżej informacyjnie średnie koszty ukształtowane historycznie”.

Dla imprez turystycznych, które realizowane są lotami czarterowymi, koszty te będą następujące:

TERMIN REZYGNACJI PROCENTOWY KOSZT REZYGNACJI
Do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki 29% ceny imprezy turystycznej
Od 29 do 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki 50% ceny imprezy turystycznej
Od 20 do 8 dni przed rozpoczęciem wycieczki 75% ceny imprezy turystycznej
Na 7 lub mniej dni przed rozpoczęciem wycieczki 90% ceny imprezy turystycznej

Ważne! W przypadku imprez turystycznych realizowanych lotami innymi niż czarterowe koszt rezygnacji z wycieczki będzie obliczany zależał od kosztów narzuconych przez przewoźnika oraz hotel.

Czy można ubezpieczyć się od rezygnacji z wyjazdu?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu to niezastąpione rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią planować wakacji na ostatnią chwilę. Dzięki niemu możliwe będzie odzyskanie pieniędzy za niewykorzystaną wycieczkę, także tę wykupioną w biurze podróży.

Możemy także anulować rezerwacje i niewykorzystane bilety, jeśli przed wyruszeniem w podróż, nam, współuczestnikom urlopu, lub naszym bliskim, przytrafi się nieszczęście. Może to by choroba, nieszczęśliwy wypadek, czy szkoda w mieniu.

Na taki zwrot można też liczyć, jeśli wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności. Wśród nich można wymienić wyznaczenie terminu do sanatorium, wezwanie do sądu, a nawet wyczekiwana adopcja dziecka.

Jak informuje UOKiK:

„Konsument ma prawo zrezygnować
z imprezy turystycznej w każdej chwili, zarówno przed rozpoczęciem imprezy, jak i w jej trakcie. Odstąpienie od umowy może być podyktowane zmianami wprowadzonymi przez organizatora, a także okolicznościami leżącymi po stronie konsumenta”.

Dużą zaletą ubezpieczenia kosztów rezygnacji jest jego uniwersalny charakter. Ochroną można bowiem objąć nie tylko wycieczki zakupione za pośrednictwem biura podróży, ale także poszczególne elementy urlopu zaplanowanego na własną rękę.

Co więcej, zabezpieczyć można nie tylko wyjazdy rekreacyjne, ale i podróże służbowe, niezależnie od ich długości.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swoich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) określa sytuacje, w jakich polisa zadziała w swojej podstawowej lub rozszerzonej wersji.

Co można objąć ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji?

 • Wycieczki wykupione w biurze podróży
 • Rezerwacja biletów lotniczych
 • Rezerwacja noclegu
 • Zakup biletów na wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym
 • Wynajem samochodu lub czarter jachtu
 • Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach

Pamiętaj! Ubezpieczenie kosztów rezygnacji zadziała, jeśli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (lub realizacją uprzednio dokonanych rezerwacji) będziemy musieli odwołać wyjazd z niezależnych od nas powodów, wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kiedy można kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqua:

 • Jeśli liczba dni do wyjazdu to więcej niż 30 dni, ubezpieczenie można kupić w dowolnym dniu.
 • Jeśli liczba dni do wyjazdu to 30 lub mniej dni, ubezpieczenie można wykupić w dniu zawarcia umowy z biurem podróży (umowa ubezpieczeniowa musi zostać zawarta najpóźniej 7 dni przed datą planowanej podróży).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa Ubezpieczenia:

 • W wariancie koszty Rezygnacji 100%:
  • Jeśli liczba dni do wyjazdu to więcej niż 30 dni, ubezpieczenie można kupić w 10 dni dni po zawarciu umowy z touroperatorem
  • Jeśli liczba dni do wyjazdu to 30 lub mniej dni, ubezpieczenie można wykupić w dniu zawarcia umowy z biurem podróży
 • W wariancie Koszty Rezygnacji 100% Max:
  • Jeśli liczba dni do wyjazdu to więcej niż 30 dni, ubezpieczenie można kupić w 3 dni dni po zawarciu umowy z touroperatorem
  • Jeśli liczba dni do wyjazdu to 30 lub mniej dni, ubezpieczenie można wykupić w dniu zawarcia umowy z biurem podróży

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna:

 • Jeśli liczba dni do wyjazdu to więcej niż 30 dni, ubezpieczenie można kupić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem podróży lub dokonanie wpłaty pierwszej części należności za imprezę turystyczną
 • Jeśli liczba dni do wyjazdu to więcej niż 30 dni, ubezpieczenie można kupić w dniu zawarcia umowy z biurem podróży lub dokonanie wpłaty pierwszej części należności za imprezę turystyczną

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ceny ubezpieczenia od kosztów rezygnacji są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wybranego wariantu, przedmiotu ubezpieczenia, liczby osób objętych ubezpieczeniem, a także ewentualnych rozszerzeń ochrony.

Poniżej przedstawiamy oferty wybranych towarzystw, dla 1 osoby dorosłej, która wykupiła wycieczkę wartą 5 000 PLN:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqua:

 • Składka: 300 PLN
 • Brak udziału własnego – zwrot 100% poniesionych kosztów
 • Dodatkowe opcje: Rezygnacja z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej
 • Czy obejmuje przerwanie podróży: Tak

Towarzystwo ubezpieczeniowe Europa Podróże:

 • Składka: 361 PLN
 • Brak udziału własnego – zwrot 100% poniesionych kosztów
 • Dodatkowe opcje: Rezygnacja z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej (wariant 100% Max)
 • Czy obejmuje przerwanie podróży: Tak

Towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna:

 • Składka: 77,50 PLN
 • Brak udziału własnego – zwrot 100% poniesionych kosztów
 • Dodatkowe opcje: Rezygnacja z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej
 • Czy obejmuje przerwanie podróży: Nie

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży

Rezygnacja z podróży

UNIQUA

 • Nieszczęśliwy wypadek albo nagłe zachorowanie, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do czasu zaplanowanej podróży (lub takie, które pojawi się w jej trakcie) – dotyczy to zarówno osoby ubezpieczonej, jak i bliskich jej osób, a także współuczestników wyjazdu
 • Komplikacje związane z ciążą
 • Śmierć osoby ubezpieczonej (także zgon, do którego dojdzie w następstwie choroby przewlekłej, nowotworowej, czy psychicznej, nawet w przypadku braku rozszerzenie o te choroby)
 • Śmierć współuczestnika wycieczki lub osoby bliskiej dla ubezpieczonego (jeśli zgon miał miejsce w czasie max 60 dni przed planowaną podróżą)
 • Poważne zdarzenia losowe w miejscu zamieszkania osoby ubezpieczonej (w termonie max 14 dni przed planowaną datą podróży: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, osuwanie lub zapadanie ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna
 • Kradzież (udokumentowana) dokumentów niezbędnych w podróży (dotyczy zarówno ubezpieczonego jak i współuczestników podróży), do której doszło w terminie max 30 dni przed planowaną datą podróży
 • Kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku wypadku komunikacyjnego albo pożaru pojazdu osoby ubezpieczonej (w terminie max 14 dni przed planowaną podróżą)
 • Wezwanie ubezpieczonego do stawienia się przed sądem, przypadające na czas wyjazdu
 • Egzamin poprawkowy, warunkujący kontynuację nauki ubezpieczonego lub bliskiej mu osoby, przez uczelnię wyższą lub szkołę, na czas planowanej podróży
 • Bezwarunkowe wezwanie ubezpieczonego lub bliskiej mu osoby przez władze administracyjne RP lub kraju rezydencji w czasie trwania wyjazdu
 • Poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, pożaru, lub rabunku w zakładzie pracy, w którym osoba ubezpieczona jest pracodawcą (jeśli jej obecność jest wymagana, tylko w terminie max 14 dni przed planowaną podróżą)
 • Wyznaczenie przez pracodawcę rozpoczęcia pracy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na dzień przypadający w terminie podróży, jeśli osoby te były zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i nie znały daty rozpoczęcia pracy
 • Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę, zarówno w przypadku ubezpieczonego jak i współuczestników wyjazdu
 • Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikom podróży terminu do sanatorium w ramach NFZ, pokrywającego się z terminem podróży

TU Europa

Wariant Koszty Rezygnacji 100%:

 • Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (gdy choroba ta nie wynika z zachorowania na Covid-19 ani z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej i nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży)
 • Nagłe zachorowanie osoby bliskiej dla ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży (gdy choroba nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19 i jej stan będzie wymagał natychmiastowej hospitalizacji oraz nie rokuje wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo ma miejsce w czasie podróży)
 • Nagły wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (taki, który spowoduje znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży)
 • Nagły wypadek osoby bliskiej dla ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży (taki, który będzie skutkował natychmiastową hospitalizacją i nie będzie rokował wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo będzie miał miejsce w czasie podróży)
 • Komplikacje związane z ciążą osoby ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, a także żony lub konkubiny współuczestnika podróży (jeśli ciąża trwa krócej niż 32 tygodnie)
 • Wyznaczenie terminu porodu na dzień przypadający w trakcie podróży
 • Śmierć osoby ubezpieczonej lub współuczestnika podróży (w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19)
 • Śmierć osoby bliskiej dla ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży (w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19, samobójstwa) w okresie do 45 dni przed rozpoczęciem wyjazdu lub w trakcie jego trwania
 • Szkoda w mieniu ubezpieczonego, bliskiej mu osoby lub współuczestnika podróży (tylko gdy wymagane jest podjęcie w tej sprawie czynności prawnych lub administracyjnych), przy czym szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży
 • Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika wyjazdu (warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest, aby wspomniana osoba w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia była zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub pracowała przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony)
 • Wyznaczenie przez pracodawcę rozpoczęcia pracy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na dzień przypadający w terminie podróży (tylko gdy osoby te były zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne i nie znały daty rozpoczęcia pracy)
 • Kradzież dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, tj. paszport, dowód osobisty, wiza (dotyczy ubezpieczonego i współuczestników podróży) w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia podróży, ale zdarzenie musi zostać zgłoszone odpowiednim władzom
 • Wypadek drogowy, w wyniku którego uszkodzeniu ulegnie pojazd ubezpieczonej osoby lub współuczestników wyjazdu (w okresie max 10 dni przed planowanym wyjazdem, gdy konieczne jest podjęcie czynności prawnych)
 • Kradzież pojazdu ubezpieczonej osoby lub współuczestników wyjazdu (w okresie max 10 dni przed planowanym wyjazdem), gdy zdarzenie zostało zgłoszone na policję
 • Wezwanie na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży (o ile data rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie była znana)
 • Wezwanie do sądu, jeśli obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowa (o ile data rozprawy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia nie była znana)
 • Egzamin poprawkowy, warunkujący kontynuację nauki ubezpieczonego lub bliskiej mu osoby, przez uczelnię wyższą lub szkołę, na czas planowanej podróży
 • Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (ubezpieczenie działa, jeśli szkoda powstanie w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem i do 10 dni przed rozpoczęciem podróży, a jednocześnie osoba ubezpieczona lub współuczestnik podróży będą w kadrze zarządzającej pracodawcy i będą musieli podjąć w tej sprawie czynności prawne lub administracyjne, które wymagają od nich obecności w kraju zamieszkania)
 • Wyznaczenie przez NFZ lub ZUS terminu pobytu w sanatorium, zbiegającego się z termonem podróży

Wariant Koszty Rezygnacji 100% Max rozszerzony został o:

 • Zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika wyjazdu na Covid-19 (zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży)
 • Zachorowanie osoby bliskiej dla ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży na Covid-19 (zachorowanie na Covid-19 musi być potwierdzone testem antygenowym lub PCR oraz nie może rokować wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży lub powinno mieć miejsce w czasie podróży)
 • Kwarantanna w związana z Covid-19, obowiązująca ubezpieczonego, współuczestnika podróży, a także ich dzieci (kwarantanna musi być potwierdzona dokumentem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, który będzie zawierać daty jej trwania)
 • Nagłe zachorowanie ubezpieczonej osoby lub współuczestnika podróży na zdiagnozowaną wcześniej chorobę przewlekłą, która nie rokuje powrotem do zdrowia do czasu rozpoczęcia wyjazdu
 • Zachorowanie na skutek choroby przewlekłej (wymagające hospitalizacji) osoby bliskiej dla ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nie bierze udziału w podróży, jeśli choroba nie rokuje powrotem do zdrowia do czasu rozpoczęcia wyjazdu
 • Wystąpienie aktów terrorystycznych w kraju planowanego wyjazdu do 30 dni przed rozpoczęciem podróży (akt terrorystyczny musi wystąpić do 250 km od celu podróży, a ubezpieczenie nie działa, jeśli organizator imprezy turystycznej zaoferuje inną imprezę turystyczną – do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje)
 • Otrzymanie propozycji adopcji dziecka (gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży bierze udział w procedurze adopcji dziecka)
 • Powołanie do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, przypadających na czas podróży

Signal Iduna

 • Nieszczęśliwy wypadek osoby ubezpieczonej, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
Nagłe zachorowanie osoby ubezpieczonej, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
 • Śmierć ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich
 • Powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u ubezpieczonej, współuczestnika podróży lub osób im bliskich (jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały)
 • Szkoda w mieniu osoby ubezpieczonej lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa (powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podróży)
 • Szkoda w mieniu pracodawcy osoby ubezpieczonej lub współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, jeśli ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy
 • Kradzież samochodu będącego własnością ubezpieczonej osoby lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania
 • Kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom
 • Wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ 
ubezpieczony lub współuczestnik podróży
 • Wypowiedzenie ubezpieczonej osobie lub współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
 • Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży (jeśli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna)
 • Otrzymanie przez ubezpieczoną osobę lub współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży (gdy obecność ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowa)
 • Otrzymanie przez ubezpieczoną osobę lub współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną (jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży)
 • Rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą ubezpieczony lub współuczestnik podróży
Wystąpienie u ubezpieczonego lub współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróz
 • 
Otrzymanie pisemnej informacji z NFZ przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży
 • Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka
 • Wyznaczenie osobie ubezpieczonej lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów (pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży)
 • Otrzymanie przez osobę ubezpieczoną lub współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży
 • Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży
 • Kwalifikacja osoby ubezpieczonej lub współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży

Gdzie szukać pomocy w razie problemów z biurem podroży?

Jeśli podróż zostanie odwołana przez touroperatora, na skutek zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników (mniejszej niż minimalna liczba określona w umowie) lub na skutek działania siły wyższej, uczestnik imprezy turystycznej nie ma prawa do odszkodowania.

Jak informuje UOKiK:

„Jeśli konsument odstępuje od umowy na skutek zmian dokonanych przez organizatora w istotnych warunkach umowy lub organizator odwołuje imprezę z przyczyn niezależnych od konsumenta, konsument ma prawo zdecydować się na udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy organizator zmuszony jest do odwołania imprezy z powodu zbyt małej liczby chętnych”.

Do czego ma prawo klient biura podróży?

Jeśli powodem odwołania wycieczki są okoliczności, za które odpowiedzialne jest bezpośrednio biuro podróży (inne niż wspomniane wyżej), takie jak np. brak dokonania rezerwacji miejsca na pokładzie samolotu, czy błędna data rozpoczęcia imprezy turystycznej, konsument ma prawo wystąpić o odszkodowanie za zaistniałe szkody.

Jeśli rezygnacja nastąpi na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi konsument, touroperator ma prawo do pobrania od konsumenta wyłącznie kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł w związku z realizacją usługi (czyli np. rezerwacja noclegu lub biletów lotniczych, jeśli nie ma możliwości ich odwołania).

Ważne! Klauzule, które wprowadzają obowiązek zapłaty przez konsumenta określonej procentowej ceny imprezy turystycznej, jeśli to konsument zrezygnuje z wyjazdu, nie są zgodne z prawem.

Jak sugeruje UOKiK:

„Warto zatem rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej”.

UOKiK wskazuje jednak na trzy przypadki, w których organizator imprezy turystycznej nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Oto one:

 • Działanie lub zaniechanie klienta (np. brak dopełnienia formalności paszportowych)
 • Nieprzewidziane działanie lub zaniechanie osób trzecich (np. Zamach bombowy na lotnisku)
 • Działanie siły wyższej (np. Powódź, huragan, czy trzęsienie ziemi)

UOKiK przypomina:

„Każdy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw oraz wszelkie niezbędne informacje
u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów oraz organizacji pozarządowych (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)”.

Dane kontaktowe instytucji konsumenckich, do których konsument może się zgłosić w razie problemów z biurem podróży, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można zrezygnować z wycieczki z powodu zachorowania na koronawirusa?

  To zależy od ubezpieczyciela oraz wybranego wariantu ochrony. Niektóre TU zapewniają wypłatę odszkodowania w związku z kosztami rezygnacji w przypadku zachorowania na COVID-19, w przypadku innych konieczna będzie dopłata do podstawowej składki.

 2. Czy biuro podróży może anulować podróż bez podania przyczyny?

  Nie – aby odwołać imprezę turystyczną, touroperator musi uzasadnić powody takiego działania.

 3. Kto ponosi koszty rezygnacji w razie odwołania wyjazdu?

  To zależy od tego, z czyjej winy impreza turystyczna została odwołana. Jeśli podróż odwołuje biuro podróży, uczestnik wyjazdu otrzyma zwrot kosztów, a w niektórych sytuacjach także odszkodowania z tego tytułu. Jeśli jednak to uczestnik wycieczki zdecyduje się na jej odwołanie, musi liczyć się ze stratą przynajmniej części kosztów z tym związanych, chyba że wykupił odpowiednie ubezpieczenie i zabezpieczył się na taką okoliczność.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

  Wszystko zależy od wybranego ubezpieczyciela, całkowitego kosztu wykupionej podróży, liczby ubezpieczonych uczestników wyjazdu, a także ewentualnych opcji rozszerzających ochronę ze strony TU.

Co warto wiedzieć?
 1. Każde biuro podróży ma prawo do potrącenia kosztów rezygnacji w razie anulowania przez wyjeżdżającego wycieczki.
 2. Wysokość tej kwoty zależy od indywidualnych ustaleń touroperatora oraz czasu, jaki pozostał do wyjazdu.
 3. Od takich kosztów rezygnacji można się ubezpieczyć, wtedy koszty rezygnacji zwróci towarzystwo ubezpieczeniowe.
 4. Taką polisę należy jednak zakupić zaraz po rezerwacji wycieczki.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania