PZU Bezpieczny Rowerzysta wraz z ubezpieczeniem roweru – analiza oferty

Kamil Sztandera
Udostępnij:
4.1

Oferta PZU Bezpieczny Rowerzysta skierowana jest do posiadaczy rowerów. W wariancie podstawowym ochrona obowiązuje na terytorium Polski. Za dodatkową opłatą można ją również rozszerzyć poza terytorium kraju. Polisę można zakupić na okres od 1 dnia do 1 roku. W wariancie podstawowym PZU umożliwia objęcie rowerzysty ochroną w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Za dopłatą […]

PZU Bezpieczny Rowerzysta wraz z ubezpieczeniem roweru – analiza oferty

Oferta PZU Bezpieczny Rowerzysta skierowana jest do posiadaczy rowerów. W wariancie podstawowym ochrona obowiązuje na terytorium Polski. Za dodatkową opłatą można ją również rozszerzyć poza terytorium kraju. Polisę można zakupić na okres od 1 dnia do 1 roku.

W wariancie podstawowym PZU umożliwia objęcie rowerzysty ochroną w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Za dopłatą pakiet można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (OC), a także o casco roweru i uszkodzenie bagażu.

PZU Bezpieczny Rowerzysta – wariant podstawowy

PZU w podstawowym wariancie oferuje rowerzystom jedynie ubezpieczenie NNW. Gdy ubezpieczony podczas jazdy dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie. Będzie mógł z niego pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji. Suma gwarantowana w zależności od wysokości składki, wynosi od 5000 do 50 000 zł. Wysokość rekompensaty jest uzależniona od stopnia urazu, określonego w punktach procentowych zgodnie z tabelą zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Jednak zakres ochrony świadczenia przestanie działać, gdy poszkodowany dozna szkody m.in. z powodu:

 • kierowania rowerem bez ważnej karty rowerowej przez osoby poniżej 18. roku życia,
 • jazdy rowerem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • jazdy rowerem w warunkach ekstremalnych lub w wyniku uczestnictwa w profesjonalnych zawodach.

PZU Bezpieczny Rowerzysta – wariant rozszerzony

Pierwszą z opcji rozszerzonego wariantu PZU Bezpieczny Rowerzysta jest OC w życiu prywatnym. Będzie przydatne, gdy podczas jazdy z nieumyślnej winy ubezpieczonego urazu dozna osoba trzecia, czy zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegną należące do niej rzeczy. Suma gwarantowana polisy w zależności od wysokości składki, wynosi od 10 000 do 200 000 zł. Jednak zakres ochrony świadczenia zostanie wyłączony m.in. w przypadkach, gdy szkoda zostanie wyrządzona:

 • umyślnie przez ubezpieczonego,
 • członkom rodziny ubezpieczonego,
 • pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W wariancie rozszerzonym PZU Bezpieczny Rowerzysta, dostępne jest również ubezpieczenie casco. Ochroną obejmuje rower, a także wyposażenie zamontowane w sposób trwały w czasie użytkowania pojazdu. Polisa działa, gdy do uszkodzenia sprzętu dojdzie m.in. z powodu wypadku lub rabunku. Suma gwarantowana wynosi w zależności od rynkowej wartości roweru, do 5000 zł. Jednak zgodnie z OWU, ochrona nie działa w przypadku szkód, które:

 • nie przekraczają 5% sumy ubezpieczenia określonej w polisie lub kwoty 50zł,
 • powstały umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego,
 • doszło do nich w wyniku jazdy rowerem pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • powstałych w wyniku kradzieży roweru lub części jego wyposażenia,
 • powstałych podczas transportu roweru innymi środkami lokomocji,
 • w wyniku użytkowania roweru niezgodnie z przeznaczeniem.

Pakiet PZU Bezpieczny Rowerzysta można również rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego (np. sakwy), który jest użytkowany w czasie jazdy wraz z rowerem. Ochrona obejmuje m.in. jego uszkodzenie w wyniku wypadku lub rabunku. Suma gwarantowana polisy wynosi maksymalnie 3000 zł. Jednak zgodnie z OWU ubezpieczyciel nie zapłaci za cenne przedmioty, które znajdowały się wewnątrz torby podróżnej i uległy zniszczeniu lub kradzieży. Takich, jak np. laptop czy smartfon.

Ile kosztuje ubezpieczenie rowerzysty w PZU?

W pakiecie PZU Bezpieczny Rowerzysta ubezpieczyciel indywidualnie określa wysokość składki dla każdego klienta. Jej kwota zależy m.in. od wariantu, zakresu ochrony czy okresu obowiązywania ubezpieczenia.

Niestety towarzystwo uniemożliwiło osobom potencjalnie zainteresowanym zakupem polisy, przeprowadzenie kalkulacji online. Ubezpieczyciel udostępnił jedynie na swojej stronie internetowej formularz kontaktowy, za pomocą którego możemy pozostawić dane kontaktowe. Następnie konsultant skontaktuje się z nami w celu umówienia spotkania. W efekcie bardzo trudno jest samodzielnie ustalić szacunkową cenę zakupu ubezpieczenia PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Autor

Kamil Sztandera

Redaktor ds. podróży i ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych. Entuzjasta wycieczek rowerowych. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekonomicznym. Prywatnie zainteresowany inwestowaniem i pomnażaniem oszczędności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania