Zgubiony, opóźniony bagaż a odszkodowanie – co musisz wiedzieć?

Małgorzata Tabak
Udostępnij:
5

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zrobić, gdy Twój bagaż zostanie zgubiony lub uszkodzony podczas podróży lotniczej? Czy wiesz, że możesz ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony bagaż? Wyjaśniamy, jakie są Twoje prawa jako pasażera i jak możesz uzyskać rekompensatę.

odszkodowanie za bagaż

Podróżowanie samolotem to zazwyczaj przyjemne doświadczenie, ale może stać się frustrujące, gdy nasze bagaże zostaną zgubione, uszkodzone lub dotrą z opóźnieniem. Linie lotnicze mają obowiązek zwrócić Ci Twoje bagaże w stanie nienaruszonym i na czas. Wiedz zatem, że jeśli coś pójdzie nie tak, masz prawo do odszkodowania.

W przypadku zagubienia bagażu lub opóźnienia bagażu pierwszym krokiem jest zgłoszenie problemu na lotnisku docelowym. Linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli nie zgłosisz problemu na czas lub nie będziesz w stanie udowodnić swoich strat. Dlatego zawsze zaleca się zachowanie wszystkich dokumentów podróży, takich jak karta pokładowa czy naklejki bagażowe. Ważne są także rachunki za rzeczy znajdujące się w bagażu.

Uszkodzenie bagażu, zgubienie lub opóźnienie? Podpowiadamy jak uzyskać odszkodowanie.

Odszkodowanie za opóźniony bagaż. Kto odpowiada?

Za problemy z bagażem swoich pasażerów, np. zgubienie lub zniszczenie walizki, odpowiadają linie lotnicze. Odpowiedzialność ta wynika z Konwencji Montrealskiej i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 889/2002.

Dotyczy to także sytuacji opóźnienia dostarczenia bagażu. W takim wypadku pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony bagaż. Z przepisów wynika także limit odpowiedzialności przewoźnika, który w przeliczeniu na złotówki daje obecnie kwotę około 6 700 zł.

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony bagaż?

Linia lotnicza ma obowiązek wypłacić Ci odszkodowanie, jeśli opóźni dostawę Twojego bagażu rejestrowanego. Możesz również domagać się zwrotu kosztów poniesionych na zakup rzeczy pierwszej potrzeby podczas oczekiwania na opóźniony bagaż.

Jeśli po przylocie, na lotnisku docelowym pasażer nie może odebrać swojego bagażu w punkcie odbioru, to powinien zgłosić swoje roszczenia do przewoźnika. To linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za terminowe dostarczenie bagażu, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku wypłacają odszkodowanie.

Ważne! W przypadku opóźnienia bagażu linie lotnicze oferują zwrot kosztów za zakup wyłącznie niezbędnych przedmiotów i produktów kosmetycznych. Posiadanie ubezpieczenia bagażu daje dodatkowe korzyści i zapewnia prawo do otrzymania odszkodowania także od ubezpieczyciela.

Kiedy należy się odszkodowanie za uszkodzony bagaż?

Jeżeli po odebraniu bagażu rejestrowanego zauważymy jego uszkodzenia, to mamy prawo zgłosić się po odszkodowanie do linii lotniczych. Maksymalna kwota odszkodowania to obecnie około 6 700 zł. Ponieważ pasażer ma uzyskać rekompensatę za rzeczywiście poniesione straty, w praktyce często należy przedstawić np. rachunek dokumentujący cenę walizki.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za bagaż od przewoźnika lotniczego?

Przed lotem zawsze warto znać swoje prawa i procedury przewoźnika, aby wiedzieć, jak na wypadek problemów z bagażem ubiegać się o odszkodowanie.

W każdym przypadku (opóźnienie bagażu, zgubiony lub uszkodzony bagaż) fakt ten należy zgłosić natychmiast na lotnisku. Podróżny musi wypełnić raport niezgodności bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report), który jest podstawą wypłaty ewentualnego odszkodowania. Linie lotnicze mogą wymagać uzupełnienia dokumentacji o: kopię dowodu tożsamości, odcinek karty pokładowej, identyfikator bagażu lub rachunki dokumentujące wartość przewożonych rzeczy.

Ponieważ udowodnienie wartości bagażu jest często niemożliwe, to niektóre linie lotnicze przyjmują rozliczenie za kilogram bagażu.

Ważne! W przypadku uszkodzenia bagażu mamy 7 dni na złożenie reklamacji, a w przypadku opóźnienia 21 dni. Po zakończeniu procedur przewoźnik wypłaca odszkodowanie. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni, możemy złożyć skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Odszkodowanie za opóźniony bagaż – wzór wniosku

Zgłoszenie reklamacji jest możliwe dopiero po zgłoszeniu opóźnienia bagażu na lotnisku i uzyskaniu raportu PIR. Jest to kluczowy dokument dowodowy niezbędny przy ewentualnym składaniu reklamacji, który zawiera wszystkie informacje na temat naszego bagażu, jego wyglądu oraz zawartości.

Podczas składania reklamacji za opóźniony bagaż musimy dokładnie opisać zaistniałą sytuację. Podać numer referencyjny, datę i numer lotu oraz dołączyć wszystkie inne wymagane dokumenty. Podajemy także dane rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania. Maksymalna kwota odszkodowania w przypadku opóźnionego bagażu to obecnie ok. 6 700 zł.

Ważne! Wzory reklamacji do linii lotniczych można znaleźć na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska (wzory reklamacji w języku polskim).

Kiedy linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania za uszkodzony bagaż?

Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność także za uszkodzenie bagażu rejestrowanego. Wysokość odszkodowania powinna wynosić równowartość zaistniałej szkody. Dlatego tak ważne jest udokumentowanie szkód, jakie poniósł pasażer, np. rachunki za zakup walizki.

Linia lotnicza może jednak odmówić wypłaty odszkodowania za uszkodzony bagaż w pewnych okolicznościach. Odpowiedzialność linii lotniczej może być wyłączona w przypadku poniższych sytuacji:

 • uszkodzenie bagażu powstało w wyniku defektu jakości lub wady, która istniała już w momencie nadawania bagażu,
 • w przypadku przewozu przedmiotów, które zgodnie z regulaminem linii lotniczej nie mogą być umieszczone w bagażu rejestrowanym,
 • jeżeli uszkodzenie bagażu nastąpiło w wyniku działania siły wyższej i okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć np. wojna,
 • odszkodowanie może zostać obniżone jeżeli do uszkodzeń doszło na skutek złego pakowania, a przedmioty w walizce nie zostały odpowiednio zabezpieczone,

Ważne! Ponieważ problemy z bagażem rejestrowanym pojawiają się dość często, to szczególnie cenne przedmioty warto przewozić w bagażu podręcznym.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu jest niezwykle ważne podczas podróży. Może ono zapewnić dodatkowe odszkodowanie w przypadku problemów z bagażem takich jak: kradzież, zniszczenie, opóźnienie czy zaginięcie.

Jeżeli Twoje rzeczy zostaną zgubione lub uszkodzone, ubezpieczenie bagażu pokryje koszty ich naprawy lub zastąpienia. W sytuacji opóźnionego bagażu ubezpieczenie pokryje wydatki poniesione na zakup rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak ubrania czy artykuły higieniczne.

Ubezpieczenie bagażu to mały koszt, który może przynieść dużą korzyść w razie problemów. Warto pamiętać, że linie lotnicze mają limit odpowiedzialności przewoźnika za bagaż, a także mogą odmówić wypłaty odszkodowania w niektórych sytuacjach. Zatem ubezpieczenie bagażu to bardzo cenne dodatkowe zabezpieczenie. 

Jak zgłosić szkodę związaną z bagażem?

Zgłoszenie szkody jest bardzo proste i można to zrobić online, wypełniając odpowiedni wniosek i dołączając dokumenty. Aby ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub zagubiony bagaż, konieczne jest przesłanie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego opisu zdarzenia i potwierdzającej go dokumentacji.

Należy również dokonać wyceny rzeczy, które znajdowały się w walizce. Wskazane jest przedstawienie dowodów zakupu, zwłaszcza jeśli były to cenne przedmioty. Pozwoli to na uzyskanie rekompensaty odpowiadającej rzeczywistej wartości utraconych rzeczy.

Dokumentacja przekazana do ubezpieczyciela powinna zawierać:

 • potwierdzenie zgłoszenia na lotnisku docelowym opóźnienia, zniszczenia lub zagubienia bagażu (PIR – raport niezgodności bagażowej),
 • dokumenty podróżne (kartę pokładową, naklejki bagażowe),
 • dokumentację zdjęciową,
 • rachunki za zakup rzeczy pierwszej potrzeby,
 • rachunki potwierdzające wycenę uszkodzonego lub zagubionego bagażu.

Ważne! W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są opisane wszystkie sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa nie działa, np. umyślne uszkodzenie bagażu.

Poza tym polisa powinna zapewniać również:

 • pokrycie kosztów leczenia i ratownictwa,
 • NNW,
 • OC,
 • Assistance.

Ubezpieczenie znajdziesz już od około 4 zł dziennie.

Ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Uniqa
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
75,60 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
Europa
Koszty leczenia
170 567 zł
Ratownictwo
21 320 zł
Bagaż
2 132 zł
104,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 21 321 zł OC: 213 208 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
154,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł Rehabilitacja: 70 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
221,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
Ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o ubezpieczenie bagażu
Uniqa
75,60 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
250 000 zł
Ratownictwo
250 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
Europa
104,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
170 567 zł
Ratownictwo
21 320 zł
Bagaż
2 132 zł
Dodatkowo: NNW: 21 321 zł OC: 213 208 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
AXA
154,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł Rehabilitacja: 70 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu
Generali
221,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł zachorowanie na COVID-19 zdarzenia po wpływem alkoholu

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy należy się odszkodowanie za opóźniony bagaż?

  Tak, za opóźniony bagaż odszkodowanie przysługuje na wniosek złożony przez pasażera.

 2. Ile odszkodowania za walizkę?

  W przypadku uszkodzenia bagażu lub za opóźniony albo zgubiony bagaż można otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych. Maksymalna wysokość odszkodowania to obecnie 1 288 SDR, czyli 6 722,33 zł (SDR, to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, 1 SDR = 5,2192 zł – stan na 23.05.2024).

 3. Co jak bagaż nie doleci?

  Na lotnisku należy udać się do biura rzeczy zagubionych i znalezionych (Lost & Found) i wypełnić raportu PIR (Property Irregularity Report), tzw. raport niezgodności bagażowej. W tym dokumencie wpisuje się adres, na który powinien zostać dostarczony bagaż, gdy zostanie odnaleziony. Jeżeli opuścimy lotnisko bez PIR linie lotnicze uznają, że bagaż został odebrany. Jeżeli punkt Lost & Found jest nieczynny, np. w godzinach nocnych, problem z bagażem można zgłosić obsłudze lotniska.

 4. Co zrobić, gdy linie lotnicze nie chcą wypłacić odszkodowania za uszkodzony bagaż?

  Linie lotnicze mogą odmówić wypłaty odszkodowania np. za rzeczy przewożone w bagażu rejestrowanym, które zgodnie z regulaminem nie powinny być tam umieszczone. W sytuacjach problematycznych można skorzystać z usług firm, które pomagają uzyskać odszkodowanie w przypadkach spornych. Jeżeli przypadek dotyczy polskich linii lotniczych sprawę można skierować do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Co warto wiedzieć?
 1. Każda z linii lotniczych ponosi odpowiedzialność za bagaż rejestrowany swoich pasażerów.
 2. Prawidłowe złożenie reklamacji jest konieczne, aby otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie, zagubienie lub opóźnienie bagażu.
 3. W przypadku opóźnienia bagażu i niedostarczenia go na czas do portu docelowego, linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania.
 4. Kluczowym elementem procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie problemu z bagażem i wypełnienie raportu niezgodności bagażowej (PIR).
Autor

Małgorzata Tabak

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania