Ubezpieczenie na narty do Austrii. Jak wybrać najlepszą polisę narciarską?

Emilia Kołsut
Udostępnij:
5

Sezon narciarski w Austrii trwa od grudnia do marca. Wszyscy miłośnicy górskiego szaleństwa, którzy zdecydują się na narty w Austrii, powinni zadbać nie tylko o dobry sprzęt i miejsce zakwaterowania, ale również o odpowiednie ubezpieczenie narciarskie.

Ubezpieczenie na narty do Austrii

Podczas szusowania nietrudno o wypadek czy kontuzję, nierzadko rodzące konieczność leczenia i transportu medycznego. Lepiej więc dmuchać na zimne i zapewnić sobie odpowiednią ochronę. Co powinno zawierać ubezpieczenie na narty do Austrii, jaki powinien być zakres ubezpieczenia?

Czy koszty leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków wystarczą? A może wystarczająca okaże się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Sprawdźmy, co musi zawierać dobre ubezpieczenie turystyczne na narty i na jakie elementy w ogólnych warunkach ubezpieczenia warto zwrócić uwagę, aby ubezpieczenie podróżne zapewniło narciarzowi pełne bezpieczeństwo.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenia na narty do Austrii?

Spośród wszystkich ubezpieczeń turystycznych polisa narciarska odgrywa szczególną rolę. Zdecydowanie nie należy rezygnować z ubezpieczenia narciarskiego. Dlaczego?

 • Jazda na nartach to piękna, ale i niebezpieczna dyscyplina – ubezpieczyciele zaliczają ją do sportów wysokiego ryzyka. Chwila nieuwagi nierzadko wystarczy, aby paść ofiarą poważnej kontuzji, a kontuzje często rodzą konieczność pokrycia wysokich kosztów pomocy medycznej (Austria uchodzi za drogi kraj). Przytłaczające dla polskich narciarzy bywają też koszty rehabilitacji.
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego co prawda działa w Austrii, ale doznaje wielu poważnych ograniczeń. Ubezpieczenie narciarskie ma znacznie szerszy zakres ochrony niż nieodpłatny EKUZ.
 • Ubezpieczenie narciarskie działa w przypadkach zachorowań i kontuzji, ale zapewnia też innego rodzaju pomoc niż leczenie chorego, m.in. w ramach Assistance (wsparcie tłumacza, prawnika, transport medyczny, organizację powrotu do kraju itp.). Jego zakres możemy dostosować do swoich potrzeb – możliwości są szerokie i każdy dziś bez trudu może skonfigurować najlepsze ubezpieczenie dla siebie, uzyskując kompleksową ochronę.

Zakup ubezpieczenia narciarskiego jest przejawem odpowiedzialności… i troski o własne finanse. Turyści, którzy wyjeżdżają za granicę bez polisy, a niestety padają ofiarami nieszczęśliwego zdarzenia, nierzadko wracają z rachunkami opiewającymi na wiele tysięcy euro. W krajach europejskich koszty leczenia, jak i innego typu pomocy, są wielokrotnie wyższe niż w Polsce.

Warto więc pamiętać o polisie zawsze – niezależnie od długości wyjazdu, czy uprawiania narciarstwa wyłącznie na poziomie amatorskim i jazdy wyznaczonymi trasami.

Dlaczego EKUZ w Austrii nie wystarczy?

Dlaczego EKUZ w Austrii nie wystarczy, a tym samym – ubezpieczenie narciarskie jest konieczne? Powodów jest wiele. Karta EKUZ:

 • Refunduje wyłącznie niezbędną pomoc medyczną. Lekarz, który udziela pomocy, decyduje, które świadczenie jest faktycznie niezbędne. Bierze przy tym pod uwagę stan zdrowia i planowany okres pobytu w Austrii.
 • Nie pokrywa kosztów leczenia w placówkach prywatnych. Dzięki EKUZ możemy liczyć jedynie na nieodpłatną podstawową pomoc (z zakresu ratowania zdrowia i życia) w placówkach, które mają podpisaną umowę z Gebietskrankenkass, czyli regionalną kasą chorych – wszelkie leczenie prywatne pokrywa się z własnej kieszeni.
 • Nie pokrywa kosztów ratownictwa górskiego (które w przeliczeniu na złotówki, nawet za stosunkowo prostą i nieskomplikowaną akcję, może kosztować wiele tysięcy złotych!). Należy pamiętać, że w Austrii nie funkcjonuje bezpłatny odpowiednik polskiego GOPR.
 • Nie refunduje kosztów transportu medycznego z powrotem do kraju.
 • Nie refunduje transportu zwłok.
 • Nie refunduje kosztów planowanych zabiegów lub operacji, bez zagrożenia dla życia lub zdrowia.
 • Tylko częściowo pokrywa koszty leczenia stomatologicznego.
 • Nie zawiera elementów, które może zawierać każde ubezpieczenie narciarskie, jak ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, sprzętu sportowego itp.

Dodatkowo warto wiedzieć, że kwestie związane z wszelką pomocą medyczną w Austrii nie są tak proste jak w Polsce. Do niektórych świadczeń, mimo że w Polsce są nieodpłatne, trzeba dopłacić. Np. jeden dzień pobytu w szpitalu kosztuje od 12 do 20,10 euro (max. 28 dni pobytu w ciągu jednego roku kalendarzowego).

Dopłaca się również do podwyższonego standardu opieki medycznej w szpitalu, do określonych wyrobów medycznych, czy leków refundowanych – 5,55 euro za każdy lek.

Co powinno pokrywać ubezpieczenie na wyjazd na narty do Austrii?

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie do Austrii? Cena za dzień ochrony jest ważna, ale jeszcze ważniejsze są zakres ubezpieczenia narciarskiego, suma gwarantowana kosztów leczenia oraz pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie narciarskie do Austrii powinno zawierać przede wszystkim:

 • Koszty leczenia. Dzięki kosztom leczenia towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wszystkie opłaty związane z asystą medyczną, leczeniem, hospitalizacją, czy badaniami – w tym także w środkach prywatnych, w każdej sytuacji. Dzięki kosztom leczenia turysta może liczyć także na pokrycie wszelkich opłat związanych z zachorowaniem na COVID-19 potwierdzonym wynikiem pozytywnym oraz konieczność przedłużenia pobytu z powodu pozytywnego wyniku testu (niektóre oferty zapewniają również przedłużony pobyt opiekuna z dzieckiem). Ten element polisy odpowiada również za pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów transportu medycznego i transport powrotny do kraju. Suma kosztów leczenia powinna być odpowiednio wysoka – rekomenduje się, aby wynosiła co najmniej 30 000 Euro.
 • Koszty ratownictwa. Za sprawą kosztów ratownictwa towarzystwo pokryje koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej. Suma ubezpieczenia na koszty ratownictwa nie powinna być niższa niż 5 000 Euro, dla pełnego bezpieczeństwa powinna wynosić 20 000 Euro.
 • NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia wypłatę odszkodowania, jeśli dojdzie do sytuacji, w której powstanie trwały uszczerbek na zdrowiu narciarza.
 • Assistance. Zapewni szybką pomoc na wypadek wszelkich kryzysowych sytuacji w podróży. Centrum alarmowe ubezpieczyciela, gotowe do udzielenia informacji, działa 24/7.

Podczas kilkudniowego wyjazdu na narty zdarzyć się może bardzo wiele. Zakres opieki medycznej, którą zapewnia EKUZ jest naprawdę niewielki – nie powinniśmy więc wyjeżdżać chociażby bez podstawowej ochrony, jaką zapewnia ubezpieczenie na narty. To jednak nie wszystko. Warto też zdecydować się na praktyczne dodatki, jakie oferuje nam każde ubezpieczenie narciarskie.

O co rozszerzyć ubezpieczenie na narty do Austrii?

Ubezpieczenie narciarskie jest inne niż standardowe ubezpieczenie turystyczne, ponieważ zaopatrzone jest w klauzulę sportów wysokiego ryzyka – do takich właśnie sportów towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają jazdę na nartach czy snowboardzie po wyznaczonych szlakach.

Jeśli jednak chcemy szusować poza wyznaczonymi trasami lub uprawiać zimowe sporty ekstremalne, powinniśmy rozszerzyć ubezpieczenie na narty o klauzulę sportów ekstremalnych. Zapewni nam to m.in. pokrycie kosztów leczenia, gdy doznamy kontuzji podczas uprawiania sportów ekstremalnych.

Klauzula sportów ekstremalnych to jednak zdecydowanie niejedyny dodatek, na jaki można się zdecydować. Warto też rozszerzyć swoje ubezpieczenie na narty o:

 • OC w życiu prywatnym – zapewni ochronę przed odpowiedzialnością finansową na wypadek wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej lub szkody na jej mieniu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zadziała m.in. w sytuacjach takich jak np. rozbicie szyby w hotelu przez bawiące się dziecko.
 • OC sportowe – OC sportowe działa tak jak OC w życiu prywatnym, ale w warunkach uprawiania sportu, czyli np. podczas wypadku z udziałem innego narciarza. Posiadanie OC sportowego może uchronić nas przed poważnymi kosztami – warto rozszerzyć o nie każde ubezpieczenie podróżne.
 • Klauzula alkoholowa – zapewni ochronę, jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie pod wpływem alkoholu. Klauzulę alkoholową warto dokupić, nawet gdy planujemy wyłącznie z pozoru niewinne spożywanie alkoholu, np. wypicie szklaneczki grzańca podczas przerwy w szusowaniu.
 • Ubezpieczenie bagażu. Zapewni wypłatę odszkodowania w sytuacji zgubienia, zniszczenia lub kradzieży cennych przedmiotów.
 • Ubezpieczenie na sprzęt sportowy. Obejmuje ochroną np. narty, deski snowboardowe, kije narciarskie, kaski, gogle itp. Turysta, który ubezpieczył sprzęt sportowy, może liczyć na odszkodowanie w razie jego zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

Ubezpieczenie narciarskie muszą rozszerzyć również wszystkie osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Powinny one dobrać do polisy klauzulę chorób przewlekłych – tylko wówczas będą mogły liczyć na ochronę (w tym zwłaszcza koszty leczenia), gdy podczas narciarskiego wyjazdu dojdzie do pogorszenia ich stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą.

Gdzie kupić ubezpieczenie narciarskie do Austrii?

Polisa narciarska, wraz ze wszystkimi elementami i rozszerzeniami takimi jak koszty leczenia, NNW, OC, OC sportowe, pokrycie transportu medycznego, sprzęt sportowy itp. – nie musi być droga. Jej zakup jest prosty i bezpieczny. Ubezpieczenie najlepiej zakupić online, przy pomocy porównywarki ubezpieczeń turystycznych.

Porównanie ofert sprawia, że nasza polisa narciarska jest idealnie dobrana – pod kątem ceny i zakresu. Zyskujemy również pogląd na to, jak nasze ubezpieczenie plasuje się na tle konkurencyjnych ofert.

Jak kupić polisę narciarską przy pomocy naszego kalkulatora ubezpieczeń turystycznych? Wystarczy kilka prostych kroków:

1. Wchodzimy na stronę: https://kalkulator.wakacyjnapolisa.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne.

2. Wybieramy kontynent oraz kraj, które chcemy odwiedzić. Jako cel naszej podróży wybieramy narty/snowboard, wskazujemy oczekiwany okres ubezpieczenia (zwykle pierwszy i ostatni dzień podróży) oraz podajemy liczbę osób, które ma objąć polisa – wraz z ich datami urodzenia. Wskazujemy też, czy wszystkie osoby, które ma objąć ubezpieczenie, przebywają w Polsce. Zaznaczamy, czy któraś z nich cierpi na choroby przewlekłe.

3. Poniżej możemy podać adres e-mail, na który przesłane zostaną przygotowane wyliczenia (nie jest to obowiązkowe). Zaznaczamy checkboxy z koniecznymi zgodami i klikamy PORÓWNAJ OFERTY.

4. Już prawie gotowe! Kalkulator wyświetla oferty, których detale możemy poznać, klikając SZCZEGÓŁY OFERTY. Możemy też zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i kartą produktu.

5. Oferta wybrana? To czas na zakup! W tym celu klikamy przycisk KUP ONLINE, uzupełniamy dane podróżnych, o które prosi nas system oraz płacimy za ubezpieczenie – szybko, w pełni bezpiecznie, w całości online.

I gotowe – po zapłacie za polisę, dokument w ciągu kilku minut przychodzi trafi na adres e-mail wskazany przy zakupie. Ubezpieczenie należy wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą na narciarski wypoczynek.

Ubezpieczenie na narciarski urlop w Austrii jest kluczowe. Nie powinno jednak rujnować portfela narciarza. Poniżej propozycje ofert ubezpieczenia narciarskiego z cenami, które rozpoczynają się już od ok. 4,50 zł za dzień.

Ubezpieczenie na narty w Austrii
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
177,80 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł OC sportowe: 250 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
mtu24.pl
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
220,00 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 200 000 zł OC sportowe: 200 000 zł sporty objęte polisą: 115 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Signal Iduna
Koszty leczenia
351 075 zł
Ratownictwo
58 512 zł
Bagaż
2 000 zł
276,62 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 585 125 zł OC sportowe: 292 562 zł sporty objęte polisą: 7 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy: 2 000 zł zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
1 000 zł
330,58 zł
2 os. / 10 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł OC sportowe: 150 000 zł sporty objęte polisą: 71 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Ubezpieczenie na narty w Austrii
AXA
177,80 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł OC sportowe: 250 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
mtu24.pl
220,00 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 200 000 zł OC sportowe: 200 000 zł sporty objęte polisą: 115 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Signal Iduna
276,62 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
351 075 zł
Ratownictwo
58 512 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł OC: 585 125 zł OC sportowe: 292 562 zł sporty objęte polisą: 7 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy: 2 000 zł zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
330,58 zł 2 os. / 10 dni
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł OC sportowe: 150 000 zł sporty objęte polisą: 71 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie ubezpieczenie na narty do Austrii?

  Ubezpieczenie do Austrii powinno zawierać co najmniej koszty leczenia, koszty ratownictwa, NNW i Assistance.

 2. Jakie ubezpieczenie do Austrii?

  Ubezpieczenie na wyjazd do Austrii powinno pasować przede wszystkim do naszych potrzeb i charakteru wyjazdu. Bardziej zaawansowanej ochrony będzie potrzebował narciarz, innej – turysta, który zamierza wyłącznie spacerować.

 3. Czy EKUZ obejmuje narty?

  Tak, narciarz, który dozna wypadku na nartach może liczyć na udzielenie pomocy medycznej na podstawie karty EKUZ. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ nie działa w placówkach prywatnych.

 4. Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

  Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na narty dotyczą właśnie ceny. Tymczasem nie ma się czego obawiać – dobrą polisę kupimy już za ok. 4,50 zł za jeden dzień ochrony.

Co warto wiedzieć?
 1. Planując jazdę na nartach w Austrii, powinniśmy kupić ubezpieczenie narciarskie.
 2. Karta EKUZ w wielu przypadkach okaże się niewystarczająca – nie zrefunduje m.in. kosztów leczenia w placówkach prywatnych.
 3. Polisa narciarska do Austrii powinna zawierać co najmniej koszty leczenia zapewniające zwrot kosztów pomocy medycznej, NNW, koszty ratownictwa i Assistance.
 4. Godne uwagi rozszerzenia polisy narciarskiej to m.in. klauzula sportów ekstremalnych, OC sportowe, ubezpieczenie na sprzęt sportowy, ubezpieczenie bagażu – warto też zdecydować się na klauzulę alkoholową, która chroni nas na wypadek zdarzeń pod wpływem alkoholu.
 5. Polisę na narty do Austrii najlepiej kupić online, szybko i bezpiecznie, przy pomocy internetowej porównywarki.
Autor

Emilia Kołsut

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Elżbieta Kłuc
Elżbieta Kłuc
8 lat temu

Moim zdaniem podstawowe nasze ubezpieczenie nie zapewnia wszystkich usług związanych z nieszczęśliwym wypadkiem za granica. Dlatego co roku przed urlopem wykupuje dla całej rodziny dodatkowa polisę w compensie. Moje dzieci sa bardzo aktywne z tego powodu bałbym sie jechać z nimi bez dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania