Ubezpieczenie turystyczne Coral Travel – przegląd oferty

Emilia Kołsut
Udostępnij:
Oceń tę stronę

Ubezpieczenie Coral Travel – to kwestia, która interesuje klientów tego biura podróży. Zakup polisy przy okazji zakupu imprezy turystycznej wielu turystom się ciekawym rozwiązaniem. Warto więc przyjrzeć się bliżej tej możliwości.

ubezpieczenie turystyczne Coral Travel

Jaka jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia w propozycji Coral Travel? Czy do klauzuli sportów wysokiego ryzyka dopłata jest obowiązkowa? Czy ubezpieczyciel pokryje koszty, gdy dojdzie do wyrządzenia szkody osobie trzeciej?

Przeanalizowaliśmy ofertę jednego z czterech największych touroperatorów w Polsce. Podpowiadamy, czy warto mieć taką polisę, jak można ją zakupić i o czym dodatkowo pomyśleć przed podróżą.

Ubezpieczenie turystyczne Coral Travel – co to takiego?

Coral Travel to jedno z renomowanych biur podróży. Na naszym rynku funkcjonuje od 1999 r., działając początkowo w usługach turystycznych jako Wezyr Holidays. Obecnie oferuje klientom szereg wycieczek po Europie i całym świecie.

Wśród dodatkowych usług, z jakich mogą skorzystać klienci touroperatora, znajduje się zakup ubezpieczenia turystycznego – do nieszczęśliwego zdarzenia może przecież dojść także w trakcie wymarzonych wakacji, w szczycie sezonu. Zapewnienie klientom ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe dzięki współpracy Coral Travel z Ergo Ubezpieczenia Podróży.

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne Coral Travel?

Ubezpieczenie turystyczne oferowane przez biuro podróży Coral Travel Poland zapewnia ochronę uwzględniającą uwzględnia ryzyka takie jak:

 • koszty leczenia i transportu,
 • koszty ratownictwa,
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie bagażu i opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie kosztów rehabilitacji,
 • Assistance.

Szczegółowy zakres jest różny – klient może wybierać spośród kilku opcji. Różni je m.in. suma ubezpieczenia kosztów leczenia, ale też szereg innych elementów.

Warianty a ubezpieczenie turystyczne Coral Travel

Biuro obecnie oferuje cztery pakiety.

1. Pakiet Basic (uwzględniony w cenie imprezy turystycznej), który zawiera:

 • Koszty leczenia i transportu (20 000 EUR), w tym:

↝ koszty leczenia ambulatoryjnego: 1 000 EUR (podlimit)

↝ koszty leczenia stomatologicznego: 250 EUR (podlimit)

↝ koszty pogrzebu za granicą: 1 000 EUR (podlimit)

 • Koszty ratownictwa i poszukiwania: 5 000 EUR
 • NNW: trwały uszczerbek na zdrowiu (10 000 zł); śmierć (5 000 zł)
 • Ubezpieczenie bagażu : 1 000 zł

2. Pakiet Optimum, który zawiera:

 • Koszty leczenia i transport (60 000 EUR), w tym:

↝ koszty leczenia ambulatoryjnego: 1 000 EUR (podlimit),

↝ koszty leczenia stomatologicznego: 250 EUR (podlimit),

↝ koszty pogrzebu za granicą: 1 000 EUR (podlimit).

 • Koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii COVID-19: do wysokości SU kosztów leczenia
 • Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny: 1000 EUR
 • Koszty ratownictwa i poszukiwania: 5 000 EUR
 • NNW: trwały uszczerbek na zdrowiu (30 000 zł); śmierć (15 000 zł)
 • Ubezpieczenie bagażu (2 000 zł); opóźnienia bagażu (1 000 zł)
 • Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży: 5 000 zł
 • Skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu: ✓

3. Pakiet Max, który zawiera:

 • Koszty leczenia i transport (100 000 EUR), w tym:

↝ koszty leczenia ambulatoryjnego: 1 000 EUR (podlimit),

↝ koszty leczenia stomatologicznego: 250 EUR (podlimit),

↝ koszty pogrzebu za granicą: 1 000 EUR (podlimit),

 • Koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej COVID-19: do wysokości SU kosztów leczenia
 • Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny: 1000 EUR
 • Koszty ratownictwa i poszukiwania: 5 000 EUR
 • Koszty leczenia następstw chorób przewlekłych: ✓
 • NNW: trwały uszczerbek na zdrowiu (40 000 zł); śmierć (20 000 zł)
 • OC: szkody na osobie (100 000 EUR); szkody w mieniu (20 000 EUR),
 • Ubezpieczenie bagażu (2 000 zł); opóźnienia bagażu (1 000 zł)
 • Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży: 5 000 zł
 • Skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu: ✓

4. Pakiet Max+, który zawiera:

 • Koszty leczenia i transport (300 000 EUR), w tym:

↝ koszty leczenia ambulatoryjnego: 1 000 EUR (podlimit),

↝ koszty leczenia stomatologicznego: 250 EUR (podlimit),

↝ koszty pogrzebu za granicą: 1 000 EUR (podlimit).

 • Koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej COVID-19: do wysokości SU kosztów leczenia
 • Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny: 1000 EUR
 • Koszty ratownictwa i poszukiwania: 10 000 EUR
 • Koszty leczenia następstw chorób przewlekłych: ✓
 • Koszty leczenia następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka: 40 000 EUR (podlimit)
 • NNW: trwały uszczerbek na zdrowiu (50 000 zł); śmierć (25 000 zł)
 • OC: szkody na osobie (200 000 EUR); szkody w mieniu (40 000 EUR)
 • OC w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka: szkody na osobie (20 000 EUR); szkody w mieniu (4 000 EUR)
 • Ubezpieczenie bagażu (4 000 zł); opóźnienia bagażu (1 000 zł)
 • Ubezpieczenie kosztów przerwania podróży: 10 000 zł
 • Skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu: ✓

Dodatkowych informacji biuro udziela w związku z COVID 19. Na swojej stronie internetowej informuje, że:

w ubezpieczeniach OPTIMUM, MAX, MAX Plus, w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie musiał przedłużyć pobyt z powodu objęcia go przez lokalne służby sanitarne obowiązkową kwarantanną na skutek COVID-19, która nie zakończy się do dnia zakończenia podróży, Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i udokumentowane koszty zakwaterowania (w standardzie/kategorii nie wyższej niż pierwotny pobyt), wyżywienia i transportu przekraczające pierwotny czas trwania podróży maks. do 1 000 EUR. Ubezpieczyciel pokryje koszty transportu powrotnego do kraju zamieszkania pod warunkiem, że nie będzie on mógł nastąpić przy wykorzystaniu wcześniej zaplanowanego środka transportu

(stan na: 15.01.2024 r.).

O tym, czy skorzystać z Pakietu Basic, czy płatnych opcji, czyli pakietu Optimum, pakietu Max, czy Max+ decyduje ubezpieczony.

O co można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne Coral Travel?

Ubezpieczenie od Coral Travel można rozszerzyć. Z dodatków powinny skorzystać przede wszystkim osoby, które chorują przewlekle lub nie wykluczają uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Można się też zabezpieczyć na wypadek konieczności rezygnacji z podróży.

Dostępne rozszerzenia oraz ich ceny poniżej.

Ubezpieczenie od chorób przewlekłych:

↝ Dopłata do pakietu BASIC: 43,20 zł/os./8 dni

↝ Dopłata do pakietu OPTIMUM: 109,28 zł/os./8 dni

Ubezpieczenie od sportów wysokiego ryzyka:

↝ Dopłata do pakietu BASIC: 8,24 zł/os./8 dni

↝ Dopłata do pakietu OPTIMUM: 40,80 zł/os./8 dni

↝ Dopłata do pakietu MAX: 57,60 zł/os./8 dni

Rezygnacja 100 – ubezpieczenie rezygnacji z podróży do każdego pakietu:

↝ 4,2% wartości imprezy turystycznej (ze zwrotem 100%),

↝ suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej; nie wyższa niż 18 000 zł/os.

Rezygnacja 100% COVID 19 – ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek zachorowania na COVID 19

↝ koszt ubezpieczenia – 4,9% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%

↝ suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej; nie wyższa niż 18 000 zł/os.

Rezygnacja Pre-ex – Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek choroby przewlekłej

↝ koszt ubezpieczenia – 4,4% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%

↝ suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej; nie wyższa niż 18 000 zł/os.

Rezygnacja Pre-ex_COVID 19 – Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, w tym powstałych na skutek choroby przewlekłej lub zachorowania na COVID 19

↝ koszt ubezpieczenia – 5,7% wartości imprezy turystycznej ze zwrotem 100%

↝ suma ubezpieczenia jest równa cenie imprezy turystycznej; nie jest wyższa niż 18 000 zł/os.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne Coral Travel?

Ubezpieczenie od touroperatora kosztuje:

 • Wariant Basic – w cenie imprezy turystycznej
 • Wariant Optimum – 68 zł / 7 dni.
 • Wariant MAX – 96 zł / 7 dni.
 • Wariant MAX Plus – 192 zł / 7 dni.

Rozszerzenia ochrony wymagają opłaty do podanych kwot – ich ceny wskazaliśmy powyżej.

Ubezpieczenie turystyczne Coral Travel – wady i zalety

Ubezpieczenie od Coral Travel ma wady i zalety. Warto je przeanalizować przed zakupem:

Zalety:

 • Podstawowa (bardzo ograniczona) wersja polisy zawiera się w cenie imprezy.
 • Zakup polisy w wyższych wariantach – łącznie z wycieczką – jest wygodny.
 • Polisę można spersonalizować, wybierając dodatki z ograniczonej puli.

Wady:

 • Bezpłatna wersja polisy może nie zapewnić odpowiedniej ochrony w razie nieszczęśliwego zdarzenia.
 • Kwoty dopłat do wyższych pakietów są wysokie.
 • Mamy do wyboru oferty tylko jednego ubezpieczyciela.
 • Możliwości personalizacji istnieją, ale są ograniczone.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

Turysta, który kupuje wycieczkę przez biuro podróży, nie musi korzystać z tamtejszej usługi ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie od touroperatora w wersji podstawowej (bez dopłaty) cechuje ograniczony zakres i niskie sumy – może nie wystarczyć w razie wypadku podczas wakacji. Dopłaty do wyższych wersji są natomiast wysokie.

Alternatywą jest samodzielny zakup ubezpieczenia. Polisa, którą wybierzemy spośród wielu dostępnych na rynku opcji, będzie idealnie dopasowana do naszych potrzeb, charakteru wyjazdu i możliwości finansowych. Najlepiej zakupić ją przy pomocy kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
87 838 zł
Ratownictwo
30 743 zł
Bagaż
0 zł
21,96 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł sporty objęte polisą: 83 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
29,26 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
AXA
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
31,71 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19 rehabilitacja po powrocie do Polski: (+24,50 zł)
Europa
Koszty leczenia
175 675 zł
Ratownictwo
21 959 zł
Bagaż
2 196 zł
42,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 21 959 zł OC: 219 594 zł OC sportowe: 219 594 zł sporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne z klauzulą alkoholową
Signal Iduna
21,96 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
87 838 zł
Ratownictwo
30 743 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł sporty objęte polisą: 83 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
29,26 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19
AXA
31,71 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł sporty objęte polisą: 114 zdarzenia pod wpływem alkoholu zachorowanie COVID-19 rehabilitacja po powrocie do Polski: (+24,50 zł)
Europa
42,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
175 675 zł
Ratownictwo
21 959 zł
Bagaż
2 196 zł
Dodatkowo: NNW: 21 959 zł OC: 219 594 zł OC sportowe: 219 594 zł sporty objęte polisą: 10 zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowy zachorowanie COVID-19

Wystarczy podać podstawowe informacje dotyczące wyjazdu, a kalkulator przedstawi kilkanaście propozycji renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych. System w każdym kroku wspiera ubezpieczonego – zakup polisy w całości online jest prosty i szybki. Polisy kupowane samodzielnie – w stosunku do propozycji biur – często wypadają korzystniej. Warto sprawdzić tę możliwość!

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie Coral Travel?

  Wariant Basic obejmuje koszty leczenia, ratownictwa, NNW, ubezpieczenie bagażu.

 2. Co obejmuje ubezpieczenie podróży?

  Każde ubezpieczenie powinno obejmować co najmniej koszty leczenia, ratownictwa i NNW.

 3. Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji od Coral Travel kosztuje 4,2% wartości imprezy turystycznej (ze zwrotem 100%).

Co warto wiedzieć?
 1. Coral Travel oferuje 4 warianty ubezpieczenia na podróż.
 2. Wariant podstawowy usługi zawiera się w cenie imprezy turystycznej.
 3. Touroperator współpracuje z Ergo Ubezpieczenia Podróży.
 4. Klient biura podróży może również kupić polisę samodzielnie.
 5. Polisa zakupiona samodzielnie może okazać się korzystniejsza finansowo i lepiej dopasowana do potrzeb.
Autor

Emilia Kołsut

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania