Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Jak odwołać wycieczkę z biura podróży bez konsekwencji?

Redakcja
Udostępnij:
4.1

Co zrobić, aby uniknąć opłaty za odwołaną w ostatniej chwili wycieczkę? Jak ustrzec się przed koniecznością pokrycia wysokich kosztów urlopu, na który nie wyjechaliśmy? Podpowiadamy, w jaki sposób oraz ile pieniędzy możemy odzyskać, rezygnując z wyjazdu wykupionego w największych polskich biurach podróży, takich jak Rainbow Tours, Itaka, TUI, Neckermann i Coral Travel. W życiu nie […]

Pozostawione na plaży klapki i kapelusz

Co zrobić, aby uniknąć opłaty za odwołaną w ostatniej chwili wycieczkę? Jak ustrzec się przed koniecznością pokrycia wysokich kosztów urlopu, na który nie wyjechaliśmy? Podpowiadamy, w jaki sposób oraz ile pieniędzy możemy odzyskać, rezygnując z wyjazdu wykupionego w największych polskich biurach podróży, takich jak Rainbow Tours, Itaka, TUI, Neckermann i Coral Travel.

W życiu nie zawsze możemy wszystko przewidzieć i zaplanować. Zdarzają się sytuacje, które potrafią pokrzyżować nasze wakacyjne plany. Choroba, wypadek, utrata pracy, czy inne nieprzewidziane okoliczności mogą sprawić, że opłacony z wyprzedzeniem wyjazd musi zostać odwołany.

Z jakich powodów najczęściej rezygnujemy z podróży?

Powodów rezygnacji z zaplanowanej wcześniej podróży jest wiele. Zaczynając od takich, które są od nas całkowicie niezależne, jak problemy zdrowotne, kłopoty finansowe, czy sytuacja rodzinna, kończąc na tych związanych z naszym świadomym działaniem. Do najczęstszych przyczyn odstąpienia od podróży należą:

Nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek – poważna choroba tuż przed urlopem często skutkuje koniecznością odwołania zaplanowanego wcześniej wyjazdu. Plany skomplikować może również nagły wypadek, który uniemożliwia wakacyjną podróż.

Utrata pracy – rezygnacja z opłaconych uprzednio wakacji jest często konieczna również w sytuacji, gdy nagłej zmianie ulega sytuacja finansowa. Niespodziewane zwolnienie z pracy może pokrzyżować plany związane z urlopem.

Śmierć bliskiej osoby – to okoliczność, która w wielu przypadkach całkowicie uniemożliwia realizację założeń dotyczących wyjazdu.

Kradzież dokumentów – zmiana wakacyjnych planów jest konieczna także wtedy, gdy  przed planowanym urlopem w wyniku kradzieży tracimy dokumenty niezbędne w podróży (dowód osobisty, wiza, paszport).

Zdarzenia, które wymagają pozostania w miejscu aktualnego przebywania – do rezygnacji z urlopu mogą przyczynić się również zdarzenia, których skutki zmuszają do tymczasowego pozostania w miejscu ich zajścia (klęski żywiołowe, katastrofy, kradzież).

Poważne zdarzenie losowe – zaplanowany wcześniej wyjazd może nie dojść do skutku także wtedy, gdy wystąpią inne, niezależne od niczyjej woli zdarzenia losowe (np. choroba osoby bliskiej).

Do innych powodów rezygnacji z wyjazdu możemy zaliczyć również:

 • konieczność uczestnictwa w rozprawie sądowej,
 • komplikacje związane z ciążą,
 • rozpoczęcie nowej pracy (w przypadku osób dotychczas bezrobotnych),
 • egzamin poprawkowy,
 • reakcje alergiczne na szczepienie obowiązkowe przed planowaną podróżą.

 Ile stracimy odwołując wycieczkę?

W zależności od biura podróży, warunki rezygnacji z wycieczki oraz wynikające z tego koszty różnią się od siebie. Poniżej przedstawiamy analizę kosztów, jakie trzeba ponieść odwołując wyjazd w pięciu najpopularniejszych polskich biurach podróży.

Rainbow Tours

Uczestnik może zrezygnować z wycieczki w dowolnym momencie (także w trakcie jej trwania). Wiąże się to z odstąpieniem od zawartej z biurem podróży umowy i wymaga pisemnego oświadczenia, które należy dostarczyć do biura. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązany jest ponieść koszty zerwania umowy. Są one różne, w zależności od momentu podjęcia decyzji:

Odstąpienie do 45 dni przed datą wyjazdu7% ceny imprezy
Odstąpienie od 44 do 31 dni przed datą wyjazdu20 % ceny imprezy
Odstąpienie od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu30 % ceny imprezy
Odstąpienie od 20 do 15 dni przed datą wyjazdu50 % ceny imprezy
Odstąpienie od 14 do 8 dnia przed datą wyjazdu70 % ceny imprezy
Odstąpienie od 7 do 4 dni przed datą wyjazdu80 % ceny imprezy
Odstąpienie na 3 dni przed datą wyjazdu lub później95 % ceny imprezy

Itaka

Rezygnacja z zakupionej wycieczki może mieć miejsce w dowolnym momencie i wymaga złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w biurze podróży lub punkcie sprzedaży, w którym została zawarta umowa. Jeśli osoba odwołująca wyjazd nie złoży oświadczenia przed rozpoczęciem wycieczki, rezerwacja zostanie skasowana po upływie 48 godzin od jej rozpoczęcia. Odwołanie wiąże się natomiast z poniesieniem następujących kosztów:

Odstąpienie do 40 dni przed datą wyjazduStała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.
Odstąpienie od 39 do 31 dni przed datą wyjazduDo 20% ceny imprezy
Odstąpienie od 30 do 21 dni przed datą wyjazduDo 30% ceny imprezy
Odstąpienie od 20 do 14 dni przed datą wyjazduDo 50% ceny imprezy
Odstąpienie od 13 do 8 dni przed datą wyjazduDo 70% ceny imprezy
Odstąpienie od 7 do 2 dni przed datą wyjazduDo 80% ceny imprezy
Odstąpienie na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniejDo 90% ceny imprezy

TUI

W przypadku tego biura podróży rezygnacja z wykupionej wycieczki możliwa jest w dowolnym terminie. Aby odstąpić od umowy, należy przesłać oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej na podany w regulaminie adres mailowy. Ważne aby pamiętać, że za datę złożenia rezygnacji uznaje się dzień wpłynięcia dokumentu do biura podróży. Odwołanie wyjazdu wiąże się z następującymi kosztami:

Odstąpienie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy25% ustalonej ceny
Odstąpienie od 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy40% ustalonej ceny
Odstąpienie od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy50% ustalonej ceny
Odstąpienie od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy60% ustalonej ceny
Odstąpienie od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy80% ustalonej ceny
Odstąpienie od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia90% ustalonej ceny

Neckermann

Korzystając z usług biura Neckermann, uczestnik ma prawo odstąpić od zawartej umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wyjazdu, składając w formie pisemnej odpowiednie oświadczenie, które zawiera numer rezerwacji. Za moment złożenia uznaje się nadejście powiadomienia o rezygnacji do organizatora. Standardowe koszty rezygnacji wynoszą:

Odstąpienie do 30 dni przed rozpoczęciem 25% ceny imprezy25% ceny imprezy, ale nie mniej niż 170 PLN
Odstąpienie od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem30% ceny imprezy
Odstąpienie od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem40% ceny imprezy
Odstąpienie od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem60% ceny imprezy
Odstąpienie od 6 dni lub przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży75% ceny imprezy

Coral Travel

Tutaj również rezygnacja możliwa jest w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wycieczki. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej u agenta, z który została ona zawarta, lub w siedzibie organizatora. W takim przypadku organizator będzie miał prawo do obciążenia Uczestnika następującymi kosztami:

Odstąpienie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy (realizowanej samolotem czarterowym)29 % ceny imprezy
Odstąpienie mniej niż 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy (realizowanej samolotem czarterowym i rejsowym)90% ceny imprezy

Jak działa ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Choć w przypadku rezygnacji z wycieczki biuro podróży ma prawo obarczyć nas jej kosztami, nie zawsze musimy je ponosić. Nawet w przypadku odstąpienia od zawartej wcześniej umowy, możemy uniknąć ponoszenia finansowej odpowiedzialności za rezygnację.

Taką możliwość daje nam ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, które zwraca kwotę wyznaczoną za odstąpienie od usługi oferowanej przez biuro podróży. W przypadku konieczności rezygnacji z wyjazdu, ubezpieczyciel pokryje wszelkie udokumentowane wydatki związane z wycieczką, jak choćby nocleg czy transport. Pozwoli nam anulować lub przerwać wyjazd w jego trakcie, bez straty niewykorzystanych pieniędzy.

Elementy zawarte w polisie są ustalane indywidualnie, jeszcze przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia. Najczęściej jednak zakres tego ostatniego obejmuje:

 • rezygnację z podróży przed jej rozpoczęciem,
 • rezygnację z podróży w trakcie jej trwania,
 • anulowanie biletów (lotniczych, kolejowych, promowych, autokarowych),
 • anulowanie rezerwacji hotelowych.

To, ile i jakie elementy zawiera w sobie dana polisa, określone jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

To, ile będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie od rezygnacji z podróży, jest uzależnione od wielu czynników. Wpływ na ostateczną kwotę mają ceny narzucone przez przewoźników, hotele, termin i rejon wyjazdu, liczba uczestników, czy same biura podróży. Najczęściej pełna kwota ubezpieczenia ustalana jest w oparciu o przeliczenie całkowitej wartości wyjazdu i określenie ryzyka rezygnacji.

Uśredniając, cena polisy dla jednej osoby waha się w granicach 10-15zł w górę. Dokładne, określone na podstawie indywidualnych potrzeb ceny proponowane przez poszczególnych ubezpieczycieli, możesz obliczyć w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl. Co ważne, polisę na rezygnację z podróży można wykupić samodzielnie, lub jako rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego.

Koszty ubezpieczenia od rezygnacji z podróży nie są wysokie i łatwo wkalkulować je w ogólny koszt wyjazdu. Nieprzewidziane zdarzenia losowe mogę pokrzyżować wakacyjne plany, a polisa pomoże zabezpieczyć się na taką okoliczność. Dzięki niej można wykupić podróż z wyprzedzeniem, a w razie konieczności odstąpić od niej, nic przy tym nie tracąc.

Co warto wiedzieć?
 1. Powód rezygnacji z wyjazdu musi być uzasadniony, aby odzyskać wpłacone środki za wycieczkę z ubezpieczenia.
 2. Aby odzyskać jak największą część wpłaconych pieniędzy, warto od razu po zakupie wycieczki się ubezpieczyć.
 3. Zwykle z wyjazdu można zrezygnować w dowolnym momencie.
 4. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży można kupić już od 10-15 zł dziennie.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania