Ubezpieczenie do pracy za granicę na wakacje – jak wybrać?

Redakcja
Udostępnij:
5

Ubezpieczenie do pracy za granicę to gwarancja bezpieczeństwa i podstawa wakacyjnego wyjazdu w celach zarobkowych. Leczenie poza Polską nie należy do najtańszych, a praca - szczególnie fizyczna - niesie za sobą liczne zagrożenia. Podpowiadamy jak wybrać najlepsze ubezpieczenie do pracy za granicą i nie przepłacić.

ubezpieczenie do pracy na wakacje - porównuj ceny

Choć dla wielu z nas wakacje to czas odpoczynku, dla innych są one okazją, by dodatkowo zarobić, najczęściej za granicą. Sprawdź, jak zabezpieczyć taki wyjazd, by zarobionych pieniędzy nie wydać na skutki ewentualnych nieszczęśliwych wypadków, do jakich może dojść podczas wykonywania pracy.

Sezonowa praca za granicą bywa ciężka, ale opłacalna. 2-3 przepracowane poza Polską miesiące pozwalają odłożyć większą ilość pieniędzy na dowolny cel. Najczęściej Polacy pracują przy zbiorach owoców i warzyw. Rzadziej wyjeżdżamy, by dorobić sobie w branżach gastronomicznych i turystycznych, choć ofert dla kelnerów i kelnerek, pokojówek, barmanów, pomocy kuchennych czy animatorów hotelowych też nie brakuje. Niezależnie od wybranej oferty, zagraniczny wyjazd w celach zarobkowych musi być odpowiednio ubezpieczony. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Dlaczego ubezpieczenie do pracy za granicę jest takie ważne?

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy poza Polskę, także sezonowo, jest niezwykle ważne, ponieważ podczas wykonywania obowiązków – zwłaszcza jeśli mowa o pracy fizycznej – pociąga za sobą ryzyko wypadków, w których ucierpieć możemy my sami, lub osoby trzecie. Choroba również nie wybiera.

Koszty leczenia zagranicznego są natomiast zazwyczaj bardzo wysokie, nie wspominając nawet o innych usługach, takich jak transport medyczny, transport poszkodowanego do kraju, czy szkody wyrządzone innym. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu zabezpieczymy siebie (i swoich bliskich) na wypadek takich okoliczności, a ubezpieczyciel zwróci nam pieniądze stracone w związku z likwidacją powstałych szkód.

Kraj

Wizyta lekarska (nagłe przypadki) Pobyt w szpitalu Stomatolog Transport karetką
Holandia Bezpłatnie Bezpłatnie Częściowe lub całkowite

Bezpłatnie

Belgia

20% kosztów Opłata za pierwszy dzień 42,58 Euro – później 15,39 Euro dziennie, dla dzieci stawka obniżona do 5,44 Euro; dzienna opłata za leki stosowane podczas hospitalizacji wynosi 0,62 Euro Od 20 do 40%

Płatne w całości

Niemcy 10 Euro 10 Euro za dzień Częściowe

Dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro

Francja 7-8 Euro 18 Euro 7-8 Euro

Częściowe

Włochy Bezpłatnie (lub 36,15 euro w przypadku specjalisty) Bezpłatnie 100% ceny

Bezpłatnie (w nagłych przypadkach)

Praca sezonowa za granicą – dlaczego EKUZ nie wystarczy?

Zazwyczaj pracodawcy zagraniczni oferują swoim przybywającym z innych krajów pracownikom podstawowe ubezpieczenie. Najczęściej dotyczy to jednak stałego zatrudnienia, nie tymczasowego. W przypadku prac sezonowych różnie natomiast bywa – czasami oferta pracy w ogóle nie obejmują polisy pracowniczej.

Wiele osób sądzi, że w takim przypadku podczas wyjazdu wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Niekoniecznie jednak musi tak być – Karta zapewnia bowiem nieodpłatnie wyłącznie podstawową pomoc, na takich samych zasadach, na jakich obowiązuje ona obywateli kraju, do którego wyjeżdżamy. W związku z tym, jeśli podczas pobytu za granicą dojdzie do wypadku lub choroby, za wiele usług medycznych musi zapłacić sam pacjent. W jakich przypadkach EKUZ pomoże?

 • Kiedy leczenie jest niezbędne i nieplanowane
 • Gdy leczenie odbywa się w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Ma to miejsce na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za hospitalizację, to taką część również my będziemy musieli opłacić).

Czego EKUZ najczęściej nie obejmuje?

 • Pokrycie kosztów prywatnej opieki – w pobliżu ośrodków narciarskich najczęściej nie ma państwowej opieki medycznej, dlatego jeśli będzie konieczna szybka interwencja lekarska po wypadku. Taka usługa może jednak kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy euro.
 • Transport karetką i hospitalizacja – jeśli chodzi o te usługi, ich cena jest uzależniona od konkretnego kraju. W niektórych podstawowy pobyt w szpitalu i wymagający ratowania życia przewóz karetką są darmowe, w innych trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni.
 • Transport poszkodowanej osoby do kraju – w większości przypadków transport poszkodowanej w wypadku osoby do kraju jest bardzo kosztowny, a wysokość ceny wzrasta, jeśli podczas takiej podróży będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt w karetce lub helikopter.
 • Akcje ratownictwa – ratownictwo górskie poza Polską, nawet dla posiadaczy EKUZ, jest płatne i bardzo kosztowne. Karta nie zapewni również zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego.
 • Stomatolog – większość usług, nawet podstawowych, często za granicą jest nie tylko płatna, ale i dość kosztowna.

Pamiętaj! EKUZ nie zapewnia żadnej pomocy w dziedzinach życia innych niż opieka medyczna. Karta oferuje zwrotu kosztów likwidacji szkód w ramach OC, czy NNW.

Co powinno zawierać ubezpieczenie pracy za granicą?

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – to zdecydowanie najważniejszy element każdego ubezpieczenia. W przypadku pracy za granicą suma gwarantowana w wysokości 20 000 euro jest wystarczająca, jeśli mówimy o wyjeździe do krajów leżących na terenie Europy. W ramach polisy zostaną pokryte wszystkie koszty związane z wizytami lekarskimi, zarówno w prywatnych, jak i publicznych placówkach, pobyt w szpitalu, badania, operacje i zabiegi, zakup leków, powrót do kraju, a nawet organizacja przyjazdu i pobytu bliskiej osoby na czas hospitalizacji ubezpieczonego.
 • NNW – to forma ubezpieczenia, która obejmuje ochronę zdrowia i życia udającej się w podróż osoby. Zostanie ono wypłacone, jeśli turysta dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, przede wszystkim w wyniku wypadków drogowych. NNW może objąć ochroną zarówno osobę poszkodowaną, jak i współuczestników nieszczęśliwego zdarzenia. To również pokrycie kosztów wynikających z konsekwencji wypadków, na przykład rehabilitacji czy powypadkowego leczenia.
 • OC – to ubezpieczenie, które chroni przede wszystkim osoby, które zostaną poszkodowane wskutek działania spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Innymi słowy, OC pozwoli uniknąć ponoszenia wysokich kosztów wynikających ze szkód takich jak uszczerbek na zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Ten element polisy pozwoli na przykład zrekompensować koszty leczenia lub naprawy mienia tych, którzy ucierpieli w wyniku naszego działania.
 • Assistance – dzięki niemu uzyskamy wsparcie w problematycznych sytuacjach. W przypadku zarobkowego wyjazdu do pracy poza Polską, zakres pakietu Assistance powinien być rozszerzony, obejmując takie elementy jak:
 • Pokrycie kosztów podróży dla pracownika, który będzie mógł zastąpić osobę poszkodowaną w pracy
 • Wsparcie oraz przekazanie informacji w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (na przykład strajki, wypadki, choroba)
 • Wypłacenie środków niezbędnych do kontynuacji podróży, jeśli stan zdrowotny pracownika ulegnie poprawie
 • Zapewnienie zastępczego kierowcy, jeśli osoba ubezpieczona była jedynym kierowcą z odpowiednimi uprawnieniami, zdolną do kierowania pojazdem służbowym

Czy wyjazd do pracy wymaga rozszerzenia ochrony?

Jeżeli podczas wyjazdu do pracy za granicę zamierzamy pracować umysłowo, nie będziemy potrzebowali dodatkowego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej – tradycyjna polisa na wyjazd wystarczy.

Inaczej wygląda to jednak w przypadku pracy fizycznej – jeśli taki właśnie jest charakter naszego zarobkowego wyjazdu, ubezpieczenie będzie wymagało odpowiedniego rozszerzenia ochrony.

Praca na czarno a ubezpieczenie

Co roku poszukujący wakacyjnego zarobku Polacy, spośród wielu ofert wybierają także te, które niekoniecznie zapewniają legalne źródło zatrudnienia. Co w takiej sytuacji? Czy tak zwana praca na czarno również podlega ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia rozszerzonego o pracę fizyczną?

Na szczęście tak – dla ubezpieczycieli nie ma znaczenia to, na podstawie jakiej umowy lub prawnej podstawy wykonywaliśmy pracę podczas nieszczęśliwego zdarzenia. Nawet inne formy aktywności zawodowej, takie jak np. wolontariat, traktowane są przez większość TU jako praca, którą można ubezpieczyć.

Ile kosztuje ubezpieczenie pracy za granicą?

Praca fizyczna według ubezpieczycieli traktowana jest jako dodatkowe ryzyko. Dlatego osoby wyjeżdżające za granicę w celach zarobkowych, muszą rozszerzyć ochronę polisy właśnie o pracę fizyczną. Wiążę się to ze zwyżką ceny. To, o ile zostanie zwiększony ostateczny koszt za ubezpieczenie do pracy na wakacje, zależy od konkretnego ubezpieczyciela.

W naszym kalkulatorze można taką polisę mieć już od 7,11 zł dziennie. Najlepiej jednak samodzielnie dopasować zakres polisy do swoich potrzeb oraz możliwości. Oto przykładowe oferty jednodniowego ubezpieczenia dla 1 osoby dorosłej wyjeżdżającej do Holandii jako pracownik fizyczny:

Ubezpieczenie do pracy za granicą
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
7,11 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
7,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
5 000 zł
16,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej
Ubezpieczenie do pracy za granicą
AXA Assistance
7,11 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej
Proama
7,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej
Generali
16,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Ubezpieczenie od COVID-19 Transport medyczny do kraju Ubezpieczenie pracy fizycznej

Wakacyjny wyjazd do pracy to doskonały sposób na podratowanie budżetu, ale tylko pod warunkiem, że odpowiednio przygotujemy się do niego przygotujemy. Brak ubezpieczenia na wyjazd do pracy za granicę, bez polisy może szybko wpędzić nas w kłopoty i problemy finansowe. Nie warto ryzykować, tym bardziej, że mamy do dyspozycji szybką i wygodną porównywarkę ubezpieczeń, która jest w stanie zaproponować nam najlepsze oferty na rynku, indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb – mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds ubezpieczeń turystycznych w rankomat. pl

Ubezpieczenie turystyczne do pracy za granicą: pytania i odpowiedzi

 1. Czy ubezpieczenie na wyjazd do pracy kupuje pracodawca czy pracownik?

  Bywa różnie, ponieważ taka ochrona nie jest obowiązkiem pracodawcy. Niektórzy z nich decydują się jednak na objęcie swoich pracowników polisą - w przeciwnym razie ci drudzy muszą samodzielnie zatroszczyć się o swoje przyszłe bezpieczeństwo.

 2. Czy delegacja wymaga ubezpieczenia?

  Tak, niezależnie od charaktery wykonywanej pracy, warto ubezpieczyć się na zagraniczny wyjazd. Jeżeli praca wykonywana w jego trakcie jest fizyczna, trzeba pamiętać także o odpowiednim rozszerzeniu polisy.

 3. Wyjeżdżam do pracy za granicę - czy zwykła polisa turystyczna wystarczy?

  Nie, jeśli zamierzamy wykonywać pracę fizyczną. Taki jej rodzaj wymaga bowiem dodatkowej ochrony w ramach specjalnego rozszerzenia.

 4. Czy zwykłe OC turystyczne zadziała, gdy dojdzie do wypadku przy pracy?

  Tak – OC w polisie turystycznej na zagraniczny wyjazd chroni turystę także w pracy.

Co warto wiedzieć?
 1. Wyjeżdżając do pracy sezonowej (i nie tylko) za granicę, trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne na taką podróż.
 2. Praca fizyczna wymaga dodatkowego rozszerzenia zakresu ochrony polisy.
 3. EKUZ nie wystarczy jako ochrona podczas wyjazdu do pracy.
 4. Ubezpieczenie rozszerzone o pracę fizyczną można kupić już od 7,11 PLN/dzień.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania