Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

Redakcja
Udostępnij:
5

Najtańsze ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem ryzyka jazdy na nartach za granicą można kupić już od 3,70 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej. Jednak przed zakupem polisy narciarskiej należy porównać ze sobą co najmniej kilka ofert. Towarzystwa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) stosują tzw. wyłączenia. Oznacza to, że jeżeli do wypadku na stoku dojdzie na […]

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

Najtańsze ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem ryzyka jazdy na nartach za granicą można kupić już od 3,70 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej. Jednak przed zakupem polisy narciarskiej należy porównać ze sobą co najmniej kilka ofert. Towarzystwa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) stosują tzw. wyłączenia.

Oznacza to, że jeżeli do wypadku na stoku dojdzie na skutek wystąpienia jakiegoś zdarzenia określonego w OWU jako wyłączenie (np. jazdy pod wpływem alkoholu bądź braku OC przez narciarza, z którego winy urazu doznała osoba trzecia), to towarzystwo zgodnie z umową odmówi wypłaty odszkodowania. Bardzo ważne jest również zadbanie, aby zakupiona polisa narciarska posiadała rozszerzenie o jazdę na nartach po wyznaczonych trasach. Najczęściej ubezpieczyciele szusowanie zaliczają do amatorskiego uprawiania sportów zimowych, a znacznie rzadziej do sportów podwyższonego ryzyka.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia narciarskiego?

Oczywiście największy wpływ na cenę ubezpieczenia turystycznego ma zakres ochrony, a także cel, długość, miejsce i liczba uczestników wyjazdu. Z raportu „RanKING – Bezpieczne wyjazdy narciarskie 2018” przygotowanego przez rankomat.pl wynika, że polscy narciarze najchętniej wyjeżdżają do Austrii (28,6 proc.), Włoch (24,3 proc.), Czech (19,7 proc.) oraz Słowacji (15,9 proc.).

We wszystkich tych państwach Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp jedynie do podstawowych świadczeń medycznych w placówkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. EKUZ nie refunduje kosztów transportu ze stoku do szpitala, pomocy udzielonej przez ratowników górskich, a także przewozu poszkodowanego do Polski przy użyciu helikoptera lub karetki. Dlatego w przypadku wyjazdu na narty do któregoś z państw Unii Europejskiej bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), optymalna polisa narciarska powinna zawierać:

  • koszty leczenia na kwotę minimum 30 000 euro,
  • koszty ratownictwa na kwotę minimum 5 000 euro,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) i OC sportowe,
  • usługi Assistance,
  • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Jak wysoki jest koszt ubezpieczenia na narty w 2018 roku?

Przygotowaliśmy porównanie cen oraz zakresu ochrony trzech pakietów towarzystw, które w swoich ofertach posiadają ubezpieczenie turystyczne w przypadku wyjazdu na narty do Austrii, Włoch, Czech lub na Słowację. Pierwszy z nich oferuje Signal Iduna. Kosztuje 4,23 zł za dzień dla osoby dorosłej i zawiera:

Oferta Signal Iduna

Zakres Ochrony ubezpieczeniowej Suma gwarantowana ochrony ubezpieczeniowej
Koszty leczenia za granicą 20 000 euro (83 766,14 zł)
Koszty ratownictwa 6 000 euro (25 129,84 zł)
OC w życiu prywatnym 30 000 euro (125 649,22 zł)
OC sportowe 15 000 euro (62 824,61 zł)
NNW 15 000 zł
Usługi Assistance W ramach kosztów leczenia – wariant standard
Ubezpieczenie bagażu
Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Cena pakietu 4,23 zł za dzień ochrony osoby dorosłej

Źródło: Opracowanie własne

Wadą tej oferty mogą być zbyt niskie koszty leczenia (20 000 euro) w przypadku wyjazdu na narty za granicę, szczególnie w Alpy, gdzie opieka medyczna jest bardzo kosztowna. Propozycja Signal Iduna ochroną nie obejmuje również bagażu czy sprzętu sportowego. Nieco droższa propozycja AXA Assistance (7,27 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej w pakiecie oferuje:

Oferta AXA Assistance

Zakres Ochrony ubezpieczeniowej Suma gwarantowana ochrony ubezpieczeniowej
Koszty leczenia za granicą 600 000 zł (około 144 000 euro)
Koszty ratownictwa 600 000 zł (około 144 000 euro)
OC w życiu prywatnym 150 000 zł
OC sportowe 150 000 zł
NNW 50 000 zł
Usługi Assistance W ramach kosztów leczenia, w zakresie również ubezpieczenie pomocy telefonicznej
Ubezpieczenie bagażu 1 500 zł
Ubezpieczenie sprzętu sportowego 1 500 zł
Cena pakietu 7,27 zł za dzień ochrony osoby dorosłej

Źródło: Opracowanie własne

Oferta AXA Assistance poza wysokimi kosztami leczenia i ratownictwa na kwotę 600 000 euro (około 144 000 euro), posiada również wysokie kwoty OC (150 000 zł) oraz NNW (50 000 zł). Pierwsze z nich będzie przydatne, gdy na stoku z naszej winy obrażenia odniesie osoba trzecia. Jeżeli nas pozwie i sąd przyzna jej odszkodowanie, to wypłaci je zakład do wysokości sumy zawartej w umowie. W drugiej opcji kiedy doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu, to wydatki związane z opieką medyczną czy rehabilitacją zostaną nam zwrócone przez towarzystwo jako odpowiedni procent od kwoty, na jaką opiewa polisa.

Aby być zadowolonym z zakupu polisy, należy przede wszystkim dokładnie przeczytać OWU, w którym wymienione są zarówno rozszerzenia, jak i wyłączenia. Można to zrobić online za pomocą naszego kalkulatora zawierającego oferty ubezpieczeń narciarskich kilkunastu towarzystw. Każda z nich zawiera dołączony plik z OWU. Gdy zakupimy którąś z propozycji jednego z zakładów, w ciągu kilku minut na naszą skrzynkę mailową otrzymamy umowę. Wystarczy ją wydrukować i bezpiecznie poruszać się po zagranicznych stokach.

Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia narciarskie dla krajów