Chroń swoje narty, czyli słów kilka o ubezpieczeniu sprzętu sportowego

Redakcja
Udostępnij:
5

Każdy dobry narciarz wie, że udane szusowanie w dużej mierze zależy od sprawnego sprzętu. Dlatego miłośnicy białego szaleństwa wydają oszczędności na zakup profesjonalnych nart i zazwyczaj to nie są małe sumy. O taki sprzęt trzeba szczególnie dbać – warto go ubezpieczyć od kradzieży, zniszczenia czy zgubienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich polisach narciarskich bardzo często oferują […]

ubezpieczenie nart i sprzętu

Każdy dobry narciarz wie, że udane szusowanie w dużej mierze zależy od sprawnego sprzętu. Dlatego miłośnicy białego szaleństwa wydają oszczędności na zakup profesjonalnych nart i zazwyczaj to nie są małe sumy. O taki sprzęt trzeba szczególnie dbać – warto go ubezpieczyć od kradzieży, zniszczenia czy zgubienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich polisach narciarskich bardzo często oferują dodatkową ochronę sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – z czym to się je?

Ochrona sprzętów sportowych działa na identycznych zasadach, jakie obowiązują przy ubezpieczeniu bagażu. Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia podaje definicję sprzętu sportowego, mają one jednak bardzo zbliżoną treść.

Najlepiej to zagadnienie ujmuje TU Europa wskazując, że sprzęt sportowy to “ekwipunek związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej”, dalej ta definicja zostaje rozszerzona o konkretne elementy wyposażenia.

W przypadku polisy narciarskiej sprzęt sportowy zawężany jest do elementów niezbędnych do uprawiania narciarstwa.

W OWU Uniqa czytamy, że są nimi:

narty biegowe lub zjazdowe wraz z wiązaniami, kijkami i butami narciarskimi oraz deska snowboardowa wraz z wiązaniami i butami snowboardowymi.

Kradzież, zniszczenie i zgubienie – zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu sportowego w pigułce

Sprzęt sportowy, czyli w przypadku polisy narciarskiej narty wraz z osprzętem są ubezpieczone od kradzieży, zniszczenia bądź zgubienia. Niestety, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe jasno określają w OWU w jakich dokładnie sytuacjach przysługuje ochrona sprzętu. Wśród nich możemy wymienić między innymi:

  • niszczycielski siłę żywiołu: pożaru, huraganu, powodzi, zalania, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych,
  • akcje ratownicze prowadzone w związku ze zdarzeniami losowymi,
  • wypadki w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójnicze – ale tylko udokumentowane przez policję,
  • nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (muszą być poświadczone zgłoszeniem do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela),
  • zaginięcia (o ile sprzęt był zabezpieczony według wymogów), uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów wynikłe w skutek nieszczęśliwych wypadków, zgłoszonych do Centrum Alarmowego towarzystwa.

Obowiązki właściciela sprzętu

Warto jednak mieć na uwadze, że odszkodowanie za skradziony, zniszczony czy zagubiony sprzęt otrzyma się tylko wtedy, gdy dopełni się wszystkich obowiązków, by narty były w miarę możliwości bezpiecznie przechowywane.

Sprzęt przede wszystkim musi być odpowiednio pilnowany. W OWU przejawiają się informacje, że ochrona jest aktywna tylko wówczas, gdy narty są:

  • powierzone zawodowemu przewoźnikowi,
  • oddane do przechowalni za pokwitowaniem,
  • zamknięte w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu, pokoju hotelowym, w kabinie przyczepy, luku bagażowym czy w bagażniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym.

Obowiązkiem właściciela uszkodzonego, zgubionego bądź skradzionego sprzętu sportowego jest również zachowanie odpowiednich procedur. Przede wszystkim koniecznie trzeba przeciwdziałać zwiększeniu się rozmiarów szkody, kolejnym krokiem jest zabezpieczenie dowodów.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają zgłoszenia zdarzenia na policję do 12 godzin od zauważenia szkody i zaświadczenia z informacją o zdarzeniu wraz z wyceną sprzętu.

Kiedy narty nie są chronione – wyłączenia ubezpieczenia sprzętu sportowego

Towarzystwa ubezpieczeniowe jednogłośnie wskazują, że sprzęt pozbawiony jakiejkolwiek opieki, pozostawiony na parkingu, na stoku czy w niezabezpieczonym odpowiednio samochodzie nie podlega ochronie ubezpieczeniowej. Odszkodowania nie dostanie się również wtedy, gdy do zdarzenia doszło z winy ubezpieczonego lub rażącego niedbalstwa.

Polisa narciarska a ubezpieczenie sprzętu sportowego

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego jest dodatkiem do polisy zawierającej koszty leczenia, NNW czy OC w życiu prywatnym. Nie jest jednak jego integralną częścią, można go dokupić jako dodatkowe rozszerzenie.

Cena takiego ubezpieczenia to kilka czy kilkanaście złotych za dzień ochrony – w zależności od wybranego pakietu czy ubezpieczyciela. To naprawdę niewiele, zwłaszcza że już od 22 zł można mieć podstawową polisę narciarską.

Szczegóły można sprawdzić w naszym kalkulatorze ubezpieczeń narciarskich. Parę dodatkowych złotych różnicy nie zrobi, a sprawi że nasze narty, kijki i kaski będą chronione przed kradzieżą, zniszczeniem i zgubieniem.

Przezorny zawsze ubezpiecza narty

Wyjazd na narty to kosztowna przyjemność: bo trzeba być dobrze wyposażonym, zapłacić za karnet, herbatę na stoku, a w przypadku dłuższego wyjazdu – nocleg i inne rozrywki. Lepiej nie dokładać sobie kosztów w postaci kupna nowych nart czy ich naprawy. Lepiej zawczasu je ubezpieczyć!

Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia narciarskie dla krajów