Kolizja, stłuczka, wypadek za granicą – co zrobić?

Istotną czynnością w razie szkody jest spisanie informacji o sprawcy. Powinniśmy uzyskać następujące informacje:

  • numer rejestracyjny,
  • marka pojazdu,
  • informacje o ubezpieczeniu OC (numer polisy, okres ważności ubezpieczenia, nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego),
  • dane kierowcy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, nr prawa jazdy, kategoria prawa jazdy, data ważności prawa jazdy).
police-378255

Dobrze jest wezwać policję. Wprawdzie może się to wiązać się z opłatami ale sporządzony przez policję protokół będzie pomocą w uzyskaniu odszkodowania. Szczególnie warto wezwać policję, jeżeli jest problem z ustaleniem sprawcy.

Jeżeli funkcjonariusze policji nie zostali wezwani na miejsce wypadku, należy spisać druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, najlepiej w wersji polsko-angielskiej. W standardowym dla wszystkich krajów UE druku wpisujemy:

  • okoliczności zdarzenia,
  • dane ubezpieczyciela,
  • dane uczestników zdarzenia.

Pobierz wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym

Jak spisać oświadczenie?

Jeżeli nie mamy takiego wzoru, to oświadczenie możemy spisać na kartce papieru. Powinno ono zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach. Na każdym powinny znajdować się własnoręczne podpisy. Przydatne może też być wykonanie zdjęć pojazdu sprawcy na którym widoczne będą tablice rejestracyjne oraz dokumenty ubezpieczenia.
W razie wypadku za granicą procedura dochodzenia odszkodowania uzależniona jest od tego, w jakim państwie doszło do zdarzenia oraz w jakich państwach zarejestrowane były pojazdy uczestników wypadku. Na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) znajduje się bardzo przydatny informator, w którym po wpisaniu kraju wypadku oraz kraju rejestracji pojazdu sprawcy otrzymujemy wskazówki, jak należy postępować krok po kroku. 

Postępowanie w razie zdarzenia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jeżeli do zdarzenia dojdzie w kraju należącym do EOG (są to państwa należące do Unii Europejskiej i EFTY, na tym obszarze ważne jest polskie OC i nie ma obowiązku wystawiania Zielonej Karty) i pojazd sprawcy zarejestrowany jest w kraju należącym do EOG, to ustalenie ubezpieczyciela OC po powrocie do kraju umożliwia system krajowych ośrodków informacji funkcjonujących we wszystkich państwach EOG oraz w Szwajcarii.

Szkodę można zgłosić ubezpieczycielowi OC sprawcy w kraju, w którym doszło do wypadku lub reprezentantowi wyznaczonemu przez ubezpieczyciela sprawcy w państwie zamieszkania poszkodowanego (formularz zapytania o ubezpieczyciela OC sprawcy szkody i jego reprezentanta do spraw roszczeń w kraju poszkodowanego jest dostępny na stronie PBUK).

Jeżeli nie ustalono ubezpieczyciela sprawcy, to szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego lub do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku. Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Uwaga: w razie wypadku spowodowanego przez pojazd zarejestrowany w Szwajcarii nie ma możliwości zgłoszenia szkody do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego.

Co jeśli samochód sprawcy nie jest zarejestrowany w kraju EOG?

Szkodę można zgłosić do biura narodowego w państwie, w którym doszło do wypadku. Informacje o biurach narodowych w poszczególnych krajach dostępne są na stronie pbuk.pl. Jeżeli nie znasz ubezpieczyciela sprawcy, to jego ustalenie zależy od działań biura narodowego w kraju zdarzenia. Pojazdy zarejestrowane poza EOG i Szwajcarią nie są objęte systemem ośrodków informacji. Jeżeli nie ustalono ubezpieczyciela sprawcy, to szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w państwie zamieszkania poszkodowanego lub do funduszu gwarancyjnego w państwie wypadku. Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.

Kolizja, stłuczka, wypadek za granicą – co zrobić?
4.1 (82%) 10 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o