Bądź bezpieczny na stoku – wybieramy ubezpieczenie na narty i snowboard

Udostępnij:

Planowanie urlopu w sezonie zimowym nie powinno ograniczać się jedynie przygotowania sprzętu sportowego i odpowiedniej odzieży. Zarówno narciarze, jak i snowboardziści powinni liczyć się z ewentualnymi kontuzjami. Bywa też i tak, że niechcący potrącimy innego użytkownika stoku. Jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? W dużej mierze wystarczy ostrożność, zdrowy rozsądek oraz odpowiednio dobrane ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów.

Wybierz ubezpieczenie na narty i snowboard

Wypadki na stokach – dlaczego EKUZ nie wystarczy?

O te wcale nie tak trudno. Nawet jeśli my jeździmy dobrze, to na stoku pełno jest osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami oraz beztroskich dzieci. A czasem po prostu wystarczy niefortunny zbieg okoliczności, wystający kamień i nieszczęście gotowe. Szusując w polskich górach mamy zapewnioną darmową opiekę zdrowotną, poza naszym krajem niestety nie jest już tak kolorowo. Owszem, osoby podróżujące za granicę mogą złożyć wniosek o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Warto jednak pamiętać, że zakres pomocy medycznej refundowanej przez NFZ jest w pewien sposób ograniczony – darmowe są tylko podstawowe usługi medyczne, niezbędne do ratowania życia i zdrowia, ściśle określone przez przepisy prawne kraju, w którym udzielana jest pomoc. Dlatego koniecznie razem z EKUZ-em trzeba zabrać na stok ubezpieczenie narciarskie gwarantujące pokrycie kosztów leczenia.

Koszty leczenia dla narciarzy – na co zwrócić uwagę?

Ważnym aspektem przy wyborze ubezpieczenia jest suma gwarantowana kosztów leczenia stanowiącą granicę odpowiedzialności finansowej firmy ubezpieczeniowej. Na terenie Europy ten zakres powinien zamknąć się przynajmniej w 20 000 EUR. Co więcej, w ramach kosztów leczenia (czyli opłat za pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, zabiegi i operacje) pokrywane są również koszty repatriacji (powrotu do kraju), transportu medycznego, zakupu leków oraz środków opatrunkowych oraz transportu zwłok. Każdy narciarz i snowboardzista powinien zadbać, by jego polisa posiadała koszty ratownictwa pokrywające akcje poszukiwacze w górach przynajmniej na 6000 EUR.  

Co jeszcze powinno zawierać ubezpieczenie na narty i snowboard?

Najlepsze ubezpieczenie na narty i snowboard
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dzięki takiej ochronie możemy liczyć na wypłatę świadczenia (odszkodowania), jeśli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia oraz  od poniesionej szkody – wypłacany jest stosowny procent z sumy gwarantowanej dopasowany do rodzaju uszczerbku.
  • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – w razie nieumyślnego spowodowania wypadku, a tym samym strat na ciele i mieniu u innego narciarza nie musimy wypłacać odszkodowania (jeśli o takowe wystąpi poszkodowany) z własnej kieszeni – zapłaci je za nas ubezpieczyciel. W tym przypadku ważna jest odpowiednia wysokość sumy gwarantowanej – za granicą takie odszkodowania są zasądzane często i to na wysokie kwoty (sięgające kilkuset tysięcy euro!), czasem nawet poszkodowanym wypłacana jest dożywotnia renta.
  • Ochrona sprzętu sportowego oraz bagażu – to ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów za uszkodzenie, zgubienie, utratę lub kradzież nart, deski snowboardowej, ale także całego osprzętu, wiązań, butów, a nawet gogli, jak również rzeczy osobistych.

Wybierając polisę narciarską, koniecznie trzeba zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, by zweryfikować czy sport, który zamierzamy uprawiać w górach będzie podlegał pod kategorię sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych oraz ewentualnie wówczas rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w tym zakresie własne regulacje. Warto też dopasować ochronę do własnych potrzeb i możliwości – nasz kalkulator ubezpieczeń narciarskich to umożliwia. Wybierz taką polisę narciarską, by nie wracać ze stoku z rachunkiem na kilkanaście tysięcy euro.

Porównaj 124 oferty ubezpieczeń turystycznych.

Możesz zaoszczędzić nawet 50%!