Kradzież w podróży a ubezpieczenie turystyczne

Redakcja
Udostępnij:
5

Kradzież w podróży a ubezpieczenie turystyczne

Kradzież  w podróży bagażu czy utrata dokumentów za granicą może być szczególnie bolesna. Warto więc mieć polisę turystyczną z odpowiednim rozszerzeniem na wypadek straty  gotówki, paszportu,  smartfona czy aparatu fotograficznego.

Praktycznie każde, nawet najtańsze, ubezpieczenie turystyczne zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz akcji ratunkowej i poszukiwawczej. Większość zawiera również polisy: NNW oraz OC, a także oferuje wsparcie ubezpieczyciela w ramach usług assistance. Ubezpieczenie na wypadek kradzieży jest nieco mniej popularne, ale nawet jeśli nie znajduje się w podstawowym pakiecie, to zwykle można je nabyć za dodatkową opłatą.

Trzeba jednak pamiętać, że również dla takiej formy ochrony każdy ubezpieczyciel indywidualnie ustala potencjalne kwoty odszkodowania, czy też listę wyłączeń i ograniczeń swojej odpowiedzialności. Dobrze jest więc lepiej poznać działanie polisy na wypadek kradzieży, a także zasady na jakich jest ona oferowana.

Jakie elementy chroni ubezpieczenie na wypadek kradzieży?

W praktyce, ochrona na wypadek kradzieży jest zapewniania w ramach ubezpieczenia bagażu. Sęk w tym, że poszczególne firmy ubezpieczeniowe stosują własną definicję „bagażu”. Najczęściej można spotkać się z podejściem, że składają się na niego: walizki, torby, nesesery i plecaki wraz z zawartością w postaci przedmiotów stanowiących własność ubezpieczonego lub będących w jego posiadaniu. Co ważne, nie są to przedmioty dowolne, lecz rzeczy zwyczajowo zabierane w podróż, czyli przede wszystkim odzież, obuwie, książki czy środki higieny osobistej.

Ubezpieczenie bagażu zwykle nie obejmuje elementów innych, niż wyżej wymienione. Nie zabezpiecza zatem na przykład środków płatniczych, złota, srebra, kluczy, biletów podróżnych, dzieł sztuki, zegarków, biżuterii czy wszelakiej elektroniki. Co więcej, część ubezpieczycieli nie zapewnia ochrony przedmiotom, których wartość przekracza określony kwotowo próg (np. 500 czy 1000 złotych). Tylko niektóre firmy są skłonne zapewnić ochronę sprzętu fotograficznego lub sportowego, laptopa czy gotówki, przy czym wiąże się to z zakupem droższej polisy bądź odpowiedniego rozszerzenia ubezpieczenia.

Informacje o tym, jakie elementy i do jakiej kwoty chroni polisa, można znaleźć w Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) danej oferty. Dlatego zawsze tak ważne jest, by dokładnie zapoznać się z zapisami tego dokumentu.

Ubezpieczenie na wypadek kradzieży – kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyraźnie zaznacza, że ubezpieczony ma obowiązek chronić swój bagaż tak, by zapobiec szkodzie. Dlatego ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko bagaże odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, czyli przede wszystkim te:

  • powierzone zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego,
  • zamknięte w pokoju hotelowym,
  • pozostawione w indywidualnej przechowalni bagażu w hotelu lub na dworcu,
  • znajdujące się w luku bagażowym, kabinie przyczepy lub w bagażniku samochodu (pod warunkiem, że został zaparkowany w strzeżonym miejscu i jest zamykany na zamek elektroniczny bądź mechaniczny).

Odszkodowanie można zwykle uzyskać pod warunkiem, że bagaż został utracony wskutek rabunku lub kradzieży z włamaniem. Co oczywiste, ubezpieczyciel wymaga przy tym odpowiedniej dokumentacji opisującej całe zdarzenie. Dlatego też, zawsze należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji i zgłosić zaistniałe zajście; uzyskany protokół będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Ważne, by o zdarzeniu poinformować również ubezpieczyciela, dzwoniąc na numer jego całodobowego centrum alarmowego.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Poszczególne towarzystwa indywidualnie określają również ograniczenia i wyłączenia swojej odpowiedzialności – czyli przypadki, w których mimo posiadania ubezpieczenia na wypadek kradzieży, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Wiele pozycji z tej listy występuje jednak praktycznie u każdego ubezpieczyciela. Na odszkodowanie nie można liczyć przede wszystkim wówczas, gdy bagaż był pozostawiony bez opieki, albo został skradziony z miejsca, które nie zapewniało mu dostatecznej ochrony (np. z namiotu). Nie jest ono wypłacane również wtedy, jeśli przedmioty zostały utracone wskutek kradzieży bez włamania lub przy wykorzystaniu dorobionych kluczy.

O innych przesłankach, które uprawniają do odmowy wypłaty odszkodowania wspomniano już wcześniej. To brak dokumentu potwierdzającego wystąpienie zdarzenia, niezgłoszenie go w centrum alarmowym ubezpieczyciela, czy utrata przedmiotu nieobjętego ochroną polisy. Poza tym część ubezpieczycieli zastrzega, że nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza ustalonej kwoty (zwykle od 100 do kilkuset złotych).

Wsparcie ubezpieczyciela w ramach usługi assistance

Największym problemem podczas zagranicznej podróży może okazać się utrata dokumentów. W sytuacji, gdy dojdzie kradzieży np. portfela z paszportem lub dowodem osobistym, należy reagować niezwłocznie. Niezbędna będzie wizyta na posterunku policji oraz u konsula właściwego dla miejsca pobytu. Osoby, które wykupiły ubezpieczenie turystyczne z pakietem assistance, mogą uporać się z tymi formalnościami z pomocą ubezpieczyciela. Ten ostatni za pośrednictwem infolinii podpowie, jakie podjąć w takim przypadku działania i gdzie skierować swoje kroki. Dodatkowo, może w razie potrzeby zorganizować wsparcie tłumacza lub prawnika.

Warto wspomnieć, że nieliczne firmy ubezpieczeniowe, gdy do kradzieży dojdzie wskutek rozboju, wymuszenia rozbójniczego lub włamania, pokryją koszty wyrobienia nowych dokumentów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zakres działania ubezpieczenia bagażu obejmuje nie tylko kradzież, ale również jego zgubienie lub zniszczenie, a niekiedy nawet opóźnienie (dotyczy opóźnionego dostarczenia bagażu przez przewoźnika lotniczego). Ochrona na wypadek zniszczenia pozwoli uzyskać odszkodowanie, jeśli szkody wyrządzi niszczycielska siła żywiołu (np. pożar, huragan lub powódź), wypadek komunikacyjny, czy też złodziej podczas nieudanej próby kradzieży. Zabezpieczenie przed zaginięciem obejmuje natomiast przede wszystkim utratę bagażu powierzonego zawodowemu przewoźnikowi, czy też pozostawionego w profesjonalnej przechowalni. Nie można jednak zapominać, że także i w tych przypadkach, o tym jaką kwotę odszkodowania i w jakich konkretnie sytuacjach będzie można otrzymać, decydują zapisy OWU danej polisy.

Mimo wspomnianych ograniczeń oraz  stosunkowo niedużych sum ubezpieczenia (zwykle od 1000 do 5000 złotych), warto dołożyć kilka złotych do polisy turystycznej i ubezpieczyć bagaż od kradzieży, zniszczenia i opóźnienia. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl. Dzięki temu jest szansa, że, gdy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, będzie można liczyć przynajmniej na częściowe odrobienie strat.

Co warto wiedzieć?
  1. Polisa turystyczna pozwala ubezpieczyć bagaż na wypadek kradzieży, zniszczenia lub zaginięcia.
  2. Zakresem ochrony ubezpieczenia nie są objęte cenne przedmioty znajdujące się w bagażu.
  3. Na wypadek kradzieży dokumentów za granicą ubezpieczyciel może pomóc w ramach assistance polisy turystycznej.
  4. Polisę turystyczną z ubezpieczeniem bagażu można kupić już od 5 zł dziennie.
Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia dla krajów

Europa
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Australia i Oceania