Ekstremalne sporty zimowe – jak wybrać ubezpieczenie?

Redakcja
Udostępnij:
5

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem od uprawiania sportów ekstremalnych bądź sportów wysokiego ryzyka, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Jeżeli w dokumencie zostaną zawarte wyłączenia (np. trenowana przez klienta dyscyplina nie znajdzie się na liście objętych ochroną ubezpieczeniową), to towarzystwo powołując się na zapisy w umowie odmówi wypłaty odszkodowania. Z tego […]

Ekstremalne sporty zimowe – jak wybrać ubezpieczenie?

Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego z rozszerzeniem od uprawiania sportów ekstremalnych bądź sportów wysokiego ryzyka, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Jeżeli w dokumencie zostaną zawarte wyłączenia (np. trenowana przez klienta dyscyplina nie znajdzie się na liście objętych ochroną ubezpieczeniową), to towarzystwo powołując się na zapisy w umowie odmówi wypłaty odszkodowania.

Lista ekstremalnych sportów zimowych

Towarzystwa ubezpieczeniowe do zimowych sportów ekstremalnych kwalifikują dyscypliny, które wymagają od uprawiaczy ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi oraz działania w warunkach podwyższonego ryzyka. Należy pamiętać, że każdy z zakładów odrębnie zalicza daną aktywność do poszczególnych kategorii.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe jedną dyscyplinę uznają jako sport ekstremalny, a ich konkurenci za sport wysokiego ryzyka. Najczęściej w OWU ubezpieczycieli można znaleźć następujące zimowe dyscypliny sportu, których uprawianie wiąże się z dużym ryzykiem:

 • narciarstwo poza wyznaczonymi trasami,
 • snowboard poza wyznaczonymi trasami,
 • saneczkarstwo poza wyznaczonymi trasami,
 • jazda po muldach,
 • skoki narciarskie,
 • skoki akrobatyczne na nartach,
 • alpinizm,
 • sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie,
 • wspinaczka górska i skałkowa,
 • speleologia – sportowa eksploracja jaskiń,
 • bobsleje,
 • heliskiing – zjazdy na nartach ze stoku poza wyznaczonymi trasami, na który transportuje się narciarzy helikopterem w asyście przewodnika z licencją,
 • heliboarding – zjazd na snowboardzie, wymagający takich samych środków bezpieczeństwa, jak heliskiing,
 • udział w wyprawach w wysokie góry lub na tereny lodowcowe,
 • trekking górski w zależności od pokonywanej wysokości.

Towarzystwa w OWU zamieszczają także definicje wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu. Wysokość składki jest uzależniona od klasy dyscypliny ustalonej przez zakład. W efekcie przed podpisaniem umowy, należy dokładnie zapoznać się z definicjami oraz wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ekstremalne sporty zimowe – najważniejsze elementy polisy

W przypadku uprawiania sportów ekstremalnych bądź sportów podwyższonego ryzyka, najważniejszym elementem ubezpieczenia są odpowiednio wysokie koszty leczenia i ratownictwa. Przekonał się o tym jeden z Polaków w Austrii, który doznał urazu w wyniku jazdy poza wyznaczonymi trasami. Jak wynika z informacji udzielonych dla rankomat.pl, doznał złamania nogi oraz ręki, a także konieczna była operacja kręgosłupa. Ubezpieczyciel w ramach polisy pokrył następujące wydatki:

 • koszty hospitalizacji: 350 492 zł,
 • koszty transportu lotniczego: 59 000 zł,
 • NNW: 15 000 zł.

Niektórzy ubezpieczyciele ochroną koszty leczenia i ratownictwa obejmują nawet do 600 000 zł. Równie ważne jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), na które szczególnie są narażone osoby uprawiające sporty ekstremalne. W razie poważnego uszczerbku na zdrowiu, towarzystwo może im wypłacić odszkodowanie. Kwota jest uzależniona od sumy gwarantowanej polisy oraz procentowego uszkodzenia ciała według tabeli zawartej w OWU.

Przykład obliczenia wysokości wypłaty NNW:

 • NNW wynosi 50 000 zł,
 • procentowe uszkodzenie ciała 10 proc.,
 • towarzystwo wypłaci w ramach NNW poszkodowanemu 5 000 zł (10 proc. x 50 000 zł = 5 000 zł).

Jaka cena ubezpieczenia od zimowych sportów ekstremalnych?

Kwota ubezpieczenia przede wszystkim jest uzależniona od rodzaju uprawianej dyscypliny. Na cenę wpływ będzie mieć również fakt, czy towarzystwo zakwalifikuje ją do sportów ekstremalnych czy sportów wysokiego ryzyka. Tabelka z przykładowymi pakietami oferowanymi przez ubezpieczycieli dla osoby dorosłej za jeden dzień ochrony ubezpieczeniowej:

Rodzaj ubezpieczenia Signal Iduna Allianz Uniqa
Koszty leczenia 337 049 zł 500 000 zł 600 000 zł
Koszty ratownictwa 25 279 zł 22 000 zł 600 000 zł
NNW 60 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
OC w życiu prywatnym 252 787 zł 100 000 zł 150 000 zł
OC sportowe 126 394 zł 100 000 zł 150 000 zł
Sprzęt sportowy 5 000 zł 4 000 zł 1 500 zł
Liczba sportów objętych ochroną 34 84 209
Bagaż 5 000 zł 4 000 zł 1 500 zł
Cena polisy 56,45 zł 26,90 zł 52,72

Źródło: rankomat.pl

Dodatkowo jeżeli po raz pierwszy zamierzamy uprawiać zimowy sport ekstremalny lub wysokiego ryzyka, należy przeprowadzić badania wykluczające jakiekolwiek przeciwskazania do tego typu aktywności fizycznej. Gdy zostaną stwierdzone po wypadku, towarzystwo odmówi poszkodowanemu wypłaty odszkodowania.

W prosty sposób ceny ubezpieczeń turystycznych można porównać ze sobą przez internet za pomocą naszego kalkulatora. Znajdują się w nim oferty kilkunastu towarzystw, do których dołączony jest plik z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W efekcie przed zakupem jednego z pakietów, możemy dokładnie przeanalizować jego zapisy. Po dokonaniu wyboru, na naszą skrzynkę mailową zostanie wysłana umowa. Wystarczy ją wydrukować i cieszyć się urokami wyjazdu.

Autor

Redakcja

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Ubezpieczenia narciarskie dla krajów