Ubezpieczenia podróżne ERV

Firma o ponad 100-letniej tradycji, reprezentowana jest w ponad 21 krajach na całym świecie. Sprawdź ofertę.

Porównaj ubezpieczenia ››
Rodzinne wakacje

logo_erv_a4Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG) to towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach turystycznych. Swoją siedzibę ma w Monachium, na rynku niemieckim działa już od ponad 100 lat. Obecnie ubezpieczenie ERV można zakupić w 17 krajach Europy, w tym również Polsce. W naszym serwisie posiadamy 5 produktów sygnowanych marką ERV: Podróże krajowe NNW Polska, Beztroskie podróże, Pakiet SKI, Pakiet Sport oraz Rezygnacja z Podróży.

 

Podróże krajowe NNW Polska z Ubezpieczeniem ERV

Jest to ubezpieczenie chroniące w razie następstw nieszczęśliwych wypadków wypłacane w formie świadczenia, jeśli wypadek spowodował uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć. Ochrona działa na terenie całego kraju i w strefie przygranicznej (do 30 km od granicy). Ubezpieczenie oferowane jest w kilku opcjach sum gwarantowanych: na 5000, 10 000 i 20 000 zł. Dodatkowo w każdym z tych wariantów zawiera się także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 40 000 zł. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • ubezpieczenie bagażu (na 1000 zł),
 • uprawnianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawnianie sportów ekstremalnych,
 • uprawnianie sportów wyczynowych,
 • w pakiecie SKI: o następstwa uprawiania narciarstwa, koszty ratownictwa na 12 000 zł, sprzęt narciarski na 2000 zł, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i opłaty za karnet do 800 zł,
 • w pakiecie sport SPORT: o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, koszty ratownictwa na 12 000 zł, sprzęt sportowy na 2000 zł, wypożyczenie sprzętu sportowego i opłaty za karnet do 800 zł.

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia Podróże krajowe NNW Polska ERV przygotowało zniżki:

 • 10% dla młodzieży do 18 roku życia lub do 24 roku dla osób studiujących,
 • taryfę specjalna dla grup od 10 osób,
 • możliwość ubezpieczenia tylko trwałego uszczerbku – dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego.

 

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny –  Beztroskie Podróże w towarzystwie ERV

Jest to wariant ubezpieczenia turystycznego ERV przeznaczonego dla osób, które planują wyjazd za granicę w celach wypoczynkowych. Ochrona działa zarówno w krajach Europy, jak i na całym świecie. Polisa dostępna jest w czterech opcjach różniących się nieco zakresem, sumami gwarantowanymi oraz ceną: TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS. Poniżej omówimy wszystkie te pakiety.

 • Beztroskie Podróże TIP – to ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i transportu do 20 000 EUR oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 20 000 zł. Oferowane jest również ubezpieczenie bagażu (na 800 zł dla osoby, a na 2000 zł dla rodziny) i podstawowy Assistance medyczny (świadczone są takie usługi, jak Centrum Alarmowe 24h/dobę, pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, transportu do miejsca, z którego podroż może być kontynuowana, transportu powrotnego do kraju zamieszkania, jak również organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz transportu zwłok lub pogrzebu za granicą).
 • Beztroskie Podróże TIP PLUS – podstawowy zakres jest dość podobny do poprzedniego wariantu – pokrywa koszty leczenia (ze zwiększoną sumą gwarantowaną do 40 00 EUR), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (na 30 000 zł) oraz ubezpieczenie bagażu (1200 zł na osobę lub 3000 zł na rodzinę). Dodatkowo zapewnione są koszty ratownictwa (na 5000 EUR) oraz ubezpieczenie od opóźnienia bagażu (600 zł/osoba, 1200 zł/rodzina). Poza podstawowymi usługami z Assistance ta opcja została poszerzona o organizację i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczenie leków, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych, dokumentów podróży lub bagażu, pomoc finansową (do 500 EUR), opóźnienie środka transportu oraz zmianę rezerwacji lotu.
 • Beztroskie Podróże TOP – ten wariat obejmuje koszty leczenia (do 75 000 EUR), ubezpieczenie NNW (na 40 000 zł), ubezpieczenie bagażu (2000 zł/osoba, 5000 zł/rodzina), jego opóźnienie (800 zł/osoba, 1600 zł/rodzina), koszty ratownictwa (na 5000 EUR) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na 100 000 EUR. Assistance obejmuje usługi oferowane w wariantach TIP oraz TIP PLUS oraz dodatkowe świadczenia, takie jak organizacja i pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci oraz ubezpieczonych członków rodziny, pokrycie kosztów zakwaterowania w szpitalu opiekuna hospitalizowanego oraz dziecka, pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy oraz auto zastępcze (maksymalnie na 5 dni).
 • Beztroskie Podróże TOP PLUS – to najbogatszy wariant ubezpieczenia turystycznego w ERV. Pokrywa koszty leczenia (na 1500 000 EUR) rozszerzone dodatkowo o następstwa chorób przewlekłych oraz uprawnienie sportów wysokiego ryzyka. Oferowane jest ubezpieczenie NNW na 50 000 zł, OC na 200 000 EUR (w tym OC związane z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka do 20% sumy gwarantowanej), ubezpieczenie bagażu (4000 zł/osoba, 9000 zł/rodzina), jego opóźnienie (1000 zł/osoba, 2000 zł/rodzina) oraz koszty ratownictwa na 5000 EUR. Ubezpieczenie TOP PLUS obejmuje wszystkie usługi Assistance wymienione w poprzednich wariantach.

 

Pakiet SKI 

Ten wariant powstał z myślą o osobach wyjeżdżających za granicę w celu uprawiania rekreacyjnego narciarstwa. Podzielony jest na takie same opcje, jak Beztroskie Podróże: TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS, obejmuje ten sam zakres i gwarantuje te same sumy. Nowością jest jedynie rozszerzenie kosztów leczenia i ubezpieczenia NNW o następstwa amatorskiego uprawiania narciarstwa, koszty rehabilitacji do 5000 zł, koszty ratownictwa do 5000 EUR. Gwarantowane jest również ubezpieczenie sprzętu narciarskiego na 4000 zł i opóźnienie dostarczenia sprzętu na 800 zł. W pakiecie znajduje się także OC „SKI” (na 20 000 EUR) oraz Assistance ACTIVE (zawierające takie usługi, jak koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej, zamknięcie tras narciarskich).

 

Pakiet SPORT

To wariant analogiczny do SKI. Przeznaczony jest dla osób planujących aktywne wakacje, połączone z uprawianiem sportów. Dzieli się na cztery opcje o różnym zakresie: TIP, TIP PLUS, TOP oraz TOP PLUS (te same świadczenia, co w analogicznych pakietach w wariancie Beztroskie Podróże). Koszty leczenia i NNW zostały dodatkowo rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka, koszty rehabilitacji na 5000 zł oraz ratownictwo na 5000 EUR. Dostępne jest także ubezpieczenie sprzętu sportowego na 4000 zł, opóźnienie dostarczenia sprzętu na 800 zł, OC sportowe na 20 000 EUR oraz Assistance ACTIVE (pokrywające koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego, koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej i zamknięcie tras narciarskich).

 

Koszty rezygnacji z podróży

Ten wariant ubezpieczenia turystycznego stanowi ochronę przed poniesieniem kosztów związanych z rezygnacją przed rozpoczęciem bądź przerwaniem podróży, obejmuje ono koszty rezygnacji z imprezy turystycznej, rezerwacji hotelu, apartamentu, biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe, biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej oraz z uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca te koszty, ale warunkiem jest rezygnacja z powodów wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie to oferowane jest w kilku opcjach:

 • Rezygnacja Max100 (ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem),
 • Rezygnacja Max100 + Choroby Przewlekłe (ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem plus rozszerzenie o następstwa chorób przewlekłych),
 • Rezygnacja Max100 i Przerwanie Podróży (ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży),
 • Rezygnacja Max100 + Choroby Przewlekłe i Przerwanie Podróży (ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży z rozszerzeniem o następstwa chorób przewlekłych).

Warto pamiętać, że ubezpieczenie trzeba zakupić w dniu rezerwacji podróży (jeżeli rezerwacja podróży nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu) lub w terminie do 7 dni od daty rezerwacji podróży (pod warunkiem, że rezerwacja podróży nastąpi w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą wyjazdu).

 

Opcje dodatkowe ubezpieczeń ERV

Do każdego ubezpieczenia turystycznego ERV można dokupić dodatkowe opcje – oczywiście po opłacaniu dodatkowej składki. Do tych opcjonalnych rozszerzeń można zaliczyć:

 • następstwa chorób przewlekłych,
 • uprawnianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawnianie sportów ekstremalnych,
 • uprawnianie sportów wyczynowych,
 • Assistance Starter Auto (suma ubezpieczenia na 15 000 zł, pomoc w razie każdej awarii auta, wypadku lub kradzieży, naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie do 100 km do wybranego warsztatu, samochód zastępczy na czas naprawy, zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu na czas naprawy lub pokrycie kosztów podróży, koszty odbioru naprawionego pojazdu do 500 EUR, koszty złomowania do 300 zł, transport przyczepy, pomoc w formalnościach w razie zajścia wypadku, zasadach spisywania oświadczenia, usługi informacyjne przydatne w podróży, pomoc w przypadku rozładowania akumulatora, zatrzaśnięcia lub zagubienia kluczyków, braku paliwa, nalania niewłaściwego paliwa, wyciągnięcia pojazdu z rowu itp.),
 • pracę fizyczną,
 • pracę fizyczną o wysokim stopniu ryzyka.

 

Dane kontaktowe

ERV Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk
Tel. + 48 58 324 88 50
Fax. + 48 58 324 88 51
e-mail: poczta@erv.pl lub szkody@erv.pl

ERV AG (Europäische Reiseversicherung AG)
4.1 (82.86%) 21 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››